Update ministerraad 20 januari 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 22/01/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 20 januari 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het nieuws van de ministerraad bestaat uit een spinnend bericht (lagere uitvoeringskosten bij eenvoudige regelgeving), een benoemingsbericht en nieuws voor het politieke profiel van dit kabinet: de minimumstraffen gaan er toch van komen.

Althans, het wetsvoorstel daarvoor zal door de regering – ondanks felle kritiek van de Raad van State – bij de Tweede Kamer worden ingediend. Tijdens de persconferentie zette Rutte zich een beetje klem door eerst heel royaal afstand te doen van kritiek op de rechterlijke macht. Daardoor kwam hij in de problemen bij de verdediging van het wetsvoorstel. Want hoe kan het voorstel anders verdedigd worden dan dat er zwaarder gestraft moet worden?

Een oplossing was geweest als Rutte een onderscheid had gemaakt tussen twee soorten kritiek op de rechter. Een opvatting van de wetgever over de wijze waarop de rechterlijke macht in het algemeen gebruik maakt van zijn bevoegdheden, is geen schande of een probleem maar onderdeel van gezond functionerende checks and balances. Ook als die opvatting luidt dat er te laag wordt gestraft bij recidive in zware delicten. Er begint rechtsstatelijk pas iets te schuren als in lopende zaken felle kritiek ontstaat op typisch rechterlijke beslissingen, zoals de concrete bewijsvoering of een specifieke toepassing van een algemene regel in een concreet geval. Dan gaat het wel over het exclusieve rechterlijk domein waar de politiek uit moet blijven. Hier is dat niet het geval. Wat er verder inhoudelijk ook van het voorstel zij; de rechtsstaat zelf is hier niet in het geding en we doen er (dus) goed aan de daaraan ontleende argumentatie te bewaren voor de absurde verhoging van de griffierechten.

Wat er wel in geding is, is de relatie met de SGP. De vorige keer dat er zoiets voorbij kwam (de beperking van de mogelijkheid om taakstraffen op te leggen; destijds nog vrolijk gesteund door de PvdA en de CU) lag Holdijk dwars. Hij werd toen over de streep gehaald door het lot van de weigerambtenaren. Of de minimumstraffen onderdeel uitmaken van een reeds gesloten overeenkomst, zal nog moeten blijken. Het hoeft in ieder geval niet te verbazen als er binnenkort weer wat theocratisch wisselgeld over de toonbank gaat.

In de Eerste Kamer was verder niet zoveel te doen. In een tien minuten durende vergadering passeerden twee wetsvoorstellen, meldde de PvdA dat ze in juni 2010 voor iets gestemd hebben waar ze eigenlijk geacht hadden willen worden tegen te hebben gestemd en werd de verdere behandeling van het voorstel van Marianne Thieme stilgelegd omdat laatstgenoemde eerst een ander succes wil boeken. Wel vinden we deze week op de site een sympathiek toespraakje van de Voorzitter van de Eerste Kamer (die tevens de Voorzitter van de Verenigde Vergadering is), gehouden op de Nieuwjaarsreceptie van de Koningin.

Aldaar heeft hij in aanwezigheid van Geert Wilders namens ons allen de majesteit bedankt voor haar kersttoespraak, gecomplimenteerd met haar staatsbezoeken en de tegenwoordige consternatie gerelativeerd. Het zijn nu eenmaal verwarrende tijden, legde hij uit, maar het debat wordt er in ieder geval levendiger door. Wie zich de zelfgeschreven troonredes van Van der Linden herinnert ziet bewijs voor de stelling dat borrels met liberalen altijd leuker zijn.

{ 1 reageer… read it below or add one }

1 a.zecha 27/01/2012 om 15:30

Begin cit.: “Wie zich de zelfgeschreven troonredes van Van der Linden herinnert ziet bewijs voor de stelling dat borrels met liberalen altijd leuker zijn.” einde cit.
Dit citaat is even waar als een korter citaat, die reminicenties oproept aan goeje ouwe VOC-tijden: i.e. “geld stinkt niet”.
a.zecha

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: