Update ministerraad 20 juni 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 24/06/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 20 juni 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Minister-president Rutte onthulde op de persconferentie na de ministerraad dat hij met staatssecretaris Dijksma naar Vietnam was geweest, om aldaar de Nederlandse food- en agrisector te promoten. In de gebruikelijke opgezwollen taal behoort die sector tot de ‘wereldtop’. Tot concrete resultaten had het nog niet geleid, maar het zag er allemaal goed uit. De handelsmissies buitelen over elkaar heen, want de karavaan doet op het moment Polen aan, met in de slipstream ook nog een staatsbezoek.

Verder ging het op de persconferentie vooral over het mislukken van de superprovincie Utrecht-Noord-Holland-Flevoland. D66 en Groenlinks waren niet bereid steun te verlenen en blijkbaar ChristenUnie en SGP evenmin. Dat is maar goed ook, al is het sneu voor minister Plasterk. Maar het was weer ongehoord hoe de premier op de hem gebruikelijk enthousiaste manier, maar zonder zelfs maar het kleinste spoortje van bewijs stond te beweren dat met het samenvoegen van deze drie provincies tot een ‘landsdeel’ de bestuurlijke drukte zou worden verminderd en daardoor het economisch potentieel van het gebied beter zou worden benut. Hooguit vermindert zo’n landsdeel het aantal gesprekspartners voor het kabinet. Als je echt wil snijden in het aantal bestuurders, waardoor ons land, opnieuw afgaande op de premier, in een ijzeren greep wordt gehouden, moet je de hele provincielaag eruit snijden, en doorgaan met alleen gemeenten en rijk, in plaats van wat provincies met elkaar te laten fuseren.

Het mislukken van de superprovincie leidde nog tot een soort Louis van Gaal-moment op de persconferentie. Wellicht liet de premier, die tot aan de winst tegen Chili al een kortstondige carrière als WK-octopus beleefde, zich door de bondscoach inspireren. Hij kaatste de vraag hoe ‘weerbarstig’ bestuurlijke vernieuwing Nederland is voor zijn doen bits terug naar de desbetreffende journalist: ‘Wat vindt u er zelf van?’ Een andere, vrouwelijke journalist, begon later nog zagen aan de verbouwing van een deel van het paleis Noordeinde, waar een pied à terre wordt gerealiseerd voor de voormalige koningin. Hier week de premier niet af van zijn spreektekst, voor zover hij de kans kreeg te antwoorden dan.

De Eerste Kamer stemde in met allerlei zaken, waaronder het wetsvoorstel dat een einde moet maken aan de ‘export’ van kinderbijslag. Ook naar Marokko en andere landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten, op grond waarvan de rechter eerder problemen had met het woonlandbeginsel, dat aan vergelijkbare export van andere uitkeringen een einde moest maken. De gedachte is dat de Eerste Kamer door in te stemmen met het wetsvoorstel minister Asscher extra munitie geeft in de onderhandelingen die tot aanpassing van deze verdragen moeten leiden. Belangrijk nieuws uit de senaat is verder dat het GRECO-rapport, dat kritische noten kraakte over de wijze waarop Nederland de integriteit van Eerste Kamerleden waarborgt, inmiddels tot een daadwerkelijke wijziging van het Reglement van Orde heeft geleid. Wat die aanpassing precies behelst, valt dan weer moeilijker te achterhalen. Afgaand op deze Nieuwsuur-reportage valt met het handhaven van bestaande regels ook al de nodige integriteitswinst te behalen.

1 PWdH 25/06/2014 om 12:02

De Eerste Kamer heeft besloten dat het Reglement van Orde wordt gewijzigd, nog niet hoe precies. Er zijn wel tekstvoorstellen van de eigen GRECO-commissie, over hoe om te gaan met belangenconflicten, reizen, giften, nevenfuncties en vertrouwelijkheid (p. 10 e.v.):
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140513/verslag_van_de_tijdelijke_2/f=/vjjqn0h6sazd.pdf

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: