Update ministerraad 20 november 2009

door GB op 21/11/2009

in Haagse vierkante kilometer

Voor Balkenende was het gisteren meteen weer business as usual op de persconferentie: een oproep tot loonmatiging omdat de staatsfinanciën door allerhande Europese grenzen zakken en een verongelijkte kroonprins. Daar had de minister-president zijn handen vol aan. Opvallend is wel hoe vaak dezelfde vraag wordt gesteld en hoeveel verschillende onzinnige opvattingen over de politieke ministeriële verantwoordelijkheid onder de vaderlandse pers leven. Ondertussen had de (Rijks)ministerraad ook nog besluiten genomen.

De Rijksministerraad heeft een voordracht gedaan voor een benoeming in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en heeft verder een voorstel voor Rijkswet aangenomen waarin wordt gereageerd op de Braziliaanse kinderporno zaak van destijds. De zwagers Jerry en Johan ontvluchtten toen Brazilië omdat het Nederlandse Consulaat hen nood-reisdocumenten had verstrekt. Dat gaat dus, als het aan de Rijksministerraad ligt, niet meer gebeuren. Er worden geen reisdocumenten meer verstrekt als het gegronde vermoeden bestaat dat je daarmee strafvervolging aan het ontlopen bent.

In de gewone ministerraad liet Hirsch Ballin zich gelden. De wettelijke rente voor niet handelsrelaties gaat van 4 naar 3 procent, de kinderbijslag van ouders die niet meewerken met Jeugdzorg wordt afgeknepen en er is een nieuwe gerechtelijke kaart vastgesteld: nog maar 11 arrondissementen en nog maar 4 ressorten. Maar: de lobby van Alkmaar heeft gewerkt! Toch moeten ze daar oppassen met het kraaien van victorie: de Raad van de Rechtspraak krijgt namelijk de bevoegdheid om op termijn alsnog zittingsplaatsen te schrappen.

Ten slotte is het kabinet bezig met het uniformeren van de Rijksoverheid. Daarvoor worden 30.000 functieomschrijvingen bijvoorbeeld omgezet naar 50 functieprofielen. Over die operatie binnenkort meer op dit blog.

Vorige post:

Volgende post: