Update ministerraad 21 april 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 23/04/2011

in Haagse vierkante kilometer

Afgelopen witte donderdag vergaderde de ministerraad. De persberichten die dat opleverde zijn deze week niet de moeite waard. Een benoeming, een voorziening tegen failliete zorgaanbieders (wordt dat nu pas bedacht?) en meer mogelijkheden voor een zelfstandige zuster om geld te krijgen van het zogenaamde Zorgkantoor. ‘Zorgkantoor’ is een naam die bedacht moet zijn toen bureaucratisering van de zorg nog geen scheldwoord was of om Tjeenk Willink te pesten. Van een iets ander kaliber is het bericht dat het kabinet het zogenaamde ‘Woonlandbeginsel’ aan het uitwerken is. Dat is een manier om te snoeien in de uitkeringen die de Staat naar gerechtigden in het buitenland overmaakt. Dat bericht was echter de dag ervoor al bij de media geplugd, getuige de ochtendkranten van donderdag.

Maar er waren genoeg andere staatsrechtelijke aanknopingspunten deze week. Met stip op 1: het briljante verhaal van een Zeeuws statenlid dat zich door Wilders en Rutte in het Torentje (‘kijkt u maar even goed rond’) heeft laten bijpraten over de ware aard van Jan Nagel. De beste man laat nu liever half Zeeland onder water zetten dan dat hij Jan Nagel zijn stem laat verkwanselen. Om nog onduidelijke redenen zijn Cohen en Pechtold ergens verontwaardigd in een boom geklommen. Ondanks dat we op dit blog iedereen de staatsrechtelijke les lezen, kan ik nu nog niet inzien wat er nu zo schandalig is. Gelukkig komt er een spoeddebat waarin een en ander duidelijk zal worden. Hoewel Mark Teflon Rutte tijdens de persconferentie al een voorproefje gaf hoe dat debat waarschijnlijk gaat verlopen.

Het tweede belangrijke punt was het Bestuursakkoord dat dit kabinet voor elkaar heeft gekregen. Hoewel het akkoord veel geld van de Rijksbegroting afhaalt, en het dus bijdraagt aan de bezuinigingsdoelstelling, is het ook een forse hoeveelheid decentralisatie. Jeugdzorg en een deel van de AWBZ gaan naar de gemeenten, natuurbeheer en veel ruimtelijke ordening naar de provincies en de waterschappen krijgen meer watertaken toebedeeld. Zo is er opeens wel geld voor dijkverzwaring, meldde Joop Atsma verheugd. Of het werkelijk decentralisatie is, hangt af van de vraag hoeveel vrijheid de gemeenten krijgen om naar eigen inzicht te handelen. Dat geldt zowel voor de regels (je mag alleen dit doen) als voor de financiering (je mag van alles, maar alleen voor dit krijg je geld). Werkelijke decentralisatie omvat een koppeling tussen het voorzieningenniveau en de lastendruk – zou ik zeggen. In ieder geval ligt de eerste uitdaging bij het accepteren van dit akkoord ‘in de polder’. Rutte stapelde tijdens de persconferentie de gebruikelijke technieken op elkaar. De handtekening van de bestuurders stond eronder en het akkoord was het maximaal haalbare (voldongen feit-strategie). Bovendien was het een goed akkoord (zeur niet-strategie) en zou het kabinet anders met doorzettingsmacht aan de gang moeten (eieren voor geen geld-strategie). Opmerkelijk was trouwens wel dat Rutte van de Tweede Kamer sprak als zijn eigen ‘achterban’.

In de Eerste Kamer, tenslotte, was het bepaald druk deze week. Er werd een aantal voorstellen afgewerkt en de Senaat eerde tegelijkertijd het grote en het kleine. Zo ging een meerderheid van de senatoren (althans, …) staan voor het idee om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten. En diende senator Bemelmans een motie in om het EHRM een hart onder de riem te steken in deze tijden van toenemende court-bashing. Het interessante is dat mevrouw Bemelmans van dezelfde club is als Çörüz en Omtzicht, die een volstrekt tegengestelde motie op de agenda van de Tweede Kamer hadden laten zetten. De motie van Çörüz en Omtzicht is van de agenda gehaald. De motie van Bemelmans komt op 10 mei in stemming, en gaat het dan waarschijnlijk royaal halen. De Christendemocratie is dus ook op dit punt bepaald in verwarring.

De public relations werden deze week verzorgd door senator Kox. Met een actieve voorzitter als de huidige valt er niet veel meer te doen. Kox bezocht Tunesië.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: