Update ministerraad 21 december 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 26/12/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 21 december 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Terwijl CDA’ers elkaar op de louteringsberg dwarszitten over Rutte I, probeert Rutte zelf zijn tweede kabinet met de kop in de wind te draaien. Makkelijk is dat in deze tijden niet. Uit de dagboeken van Samsom blijkt dat de PvdA tijdens de formatie wel besefte wat de inkomensafhankelijke zorgpremie met de achterban van de VVD zou doen. Dat maakt Rutte weer de amateur van het geheel. De documentaire over Roemer rakelt Rutte’s glasharde ontkenning over de zorgkosten op. Dat maakt Rutte weer de snoeiharde campaigner, iets wat hij zeker nu niet en op dit onderwerp niet kan gebruiken. Ondertussen lukt het de oppositie om al dagen achtereen Rutte-de-formateur te besmeuren, als zou hij in al zijn haast graaiende PvdA’ers en sjacherende VVD’ers aan boord hebben gehaald. Zoiets lukt niet op deze schaal, als een kabinet zelf de koers bepaalt. En ten slotte blijkt de steun voor het kabinet vooral te bestaan uit een afkeer van nieuwe verkiezingen.

Bijsturen kan alleen door gas te geven: zelf beter nieuws maken. Dat probeerde Rutte met de laatste ministerraad en de persconferentie. De begrotingen zijn door de Tweede Kamer en het Belastingplan door de Eerste. De basis van het kabinetsbeleid rolt gewoon door, ondanks de her en der blaffende Senatoren. In Europa lijkt het economisch weer iets beter te gaan, voegde Rutte daaraan toe. Er was zelfs een buitenlandse investeerder gesignaleerd op het Iberisch schiereiland die daar niet per ongeluk terecht was gekomen. Verder verbouwde de ministerraad ook deze week het vaderland naar liberaal bestek: illegaliteit wordt strafbaar en cameratoezicht moet ook mobiel kunnen. Dat laatste is niet voor de jaarwisseling geregeld, zodat de hulpverleners het moesten doen met Rutte’s oproep aan iedereen: ‘normaal doen is zo gek nog niet’.

Zo’n slogan begint al een beetje naar Balkenende te rieken. Maar de rest van de indrukwekkende reeks persberichten heeft nog minder met de VVD te maken. Ze getuigen veel eerder van een stevig draaiende socialistische boegschroef. De Hedwige-polder gaat gewoon onder water. Mauro mag toch blijven, al heet dat anders en kreeg Teeven het maar met moeite uit zijn strot. Er wordt niet meer op aantallen uitgezette vreemdelingen gestuurd, maar op aantallen werkzame arbeidsgehandicapten met de zogenaamde Klijnsma-quota. De verhuurdersheffing wordt voorlopig beperkt tot 2013. En het kabinet zal het voorstel om nertsenhouderijen te verbieden bekrachtigen, ondanks de sympathie van de liberalen voor zowel het idee van economische bedrijvigheid als het geleverde product. Dat alles maakt bij het uitluiden van 2012 vooral duidelijk dat er toch echt een ander kabinet zit.

Specifiek staatsrechtelijk was het nieuws dat minister Blok instrumenten krijgt voor het aanpakken van ZBO’s, met name als het gaat om ondersteunende zaken zoals huisvesting. De aldaar werkzame bonzen zagen hun vorstelijke beloningen al eerder aangepakt. Binnenkort heeft Blok dan eindelijk de bevoegdheid om een eventuele gouden WC-pot van de muur te komen schroeven. Tegelijkertijd haalt deze bevoegdheid de formele banden met de ZBO’s juist aan, en zal de politieke ministeriële verantwoordelijkheid volgen. Met andere woorden: het kabinet is straks ook volledig aanspreekbaar op een eventueel niet ingrijpen bij de IND of UWV op dit soort onderwerpen.

Staatsrechtelijk interessant is ook het aantreden van twee nieuwe Ministers van Staat: Tjeenk Willink en Borst. Dat Tjeenk Willink deze eer te beurt zou vallen, hadden we hier op dit blog al een tijdje in de smiezen. Het is namelijk een gewoonte dat de aftredende vice-presidenten zo verder bijklussen. Maar waarom Borst deze titel krijgt, is onduidelijk. De beantwoording van de vragen daarover door Rutte was van hetzelfde soort als beantwoording van vragen over de plek waar Koninginnedag gevierd wordt: alleen het resultaat wordt meegedeeld, de rest is het geheim van Noordeinde. Dat maakt duidelijk dat het verdelen van de titel Minister van Staat ook in de praktijk nog echt een zaak van het Paleis is. Kennelijk valt Borst daar zeer in de smaak.

Wie de Eerste Kamer deze week de politieke maat wil nemen, treft op het nieuwsoverzicht een behoorlijk actieve club aan. Het Belastingplan mag dan zijn aangenomen, SP en PVV waren tegen. Samen met OSF en PvdD toch een blok van 20 Senatoren dat zich sowieso afmeldt voor de ronde met de uitgestoken hand. Het verbod op nertsenhouderijen heeft het wel gehaald in de Eerste Kamer, maar niet dan nadat eerst maar liefst twee novelles door de Tweede Kamer moesten worden gesleept. Ook werd een CDA-motie over de verhuurdersheffing aangenomen waarin om een novelle gevraagd wordt, en is de verdere behandeling van het voorstel meteen maar stilgelegd. Een motie van de SP om de regering op te roepen delen van wetgeving niet in werking te laten treden is nog aangehouden, maar getuigt ook als zodanig van een Kamer die creatief zoekt naar alternatieven voor de onmogelijkheid een amendement in te dienen.

Misschien heeft Han Noten dan ook wel gelijk, als hij klaagt over de verschuivende panelen in de Senaat. Alleen blijft het wel opmerkelijk dat juist hij daarover klaagt. In 2010 voerde hij de troepen aan tegen het Belastingplan voor 2011.

Vorige post:

Volgende post: