Update ministerraad 21 januari 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 22/01/2011

in Haagse vierkante kilometer

De persberichten uit de ministerraad zijn van een demissionaire schraalheid, maar de persconferentie zet Rutte nog altijd soepel naar zijn hand. Zelfs als niet alleen het Malieveld vol staat met boze studenten, maar ook als er honderden hoogleraren tot actievoeren overgaan. Dat laatste mag toch redelijk uniek heten. Desondanks schroomt Rutte niet om ze in een paar bewegingen weg te zetten als potverteerders en geldverspillers. De samenleving pompt al jaren extra geld in het hoger onderwijs, en het enige wat ze er mee doen is een kostbare verhuizing van de Amsterdamse rechtenfaculteit naar het Roeterseiland op touw zetten omdat het daar zo fijn samenwerken met economen is. Terwijl het onderwijs in beide disciplines, aldus nog altijd minister-president Rutte, er steeds treuriger bijhangt: per week met honderd tegelijk een paar zeldzame contactmomenten met een ongeinspireerde student-assistent. Het werd in ieder geval steeds duidelijker waarom studenten hier geen 3.000 euro extra voor willen betalen.

Ter compensatie voor het droevige rechtenonderwijs nog een toelichting bij de benoeming van K.L. Bloyden tot lid van de ‘Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.’ Dit orgaan maakt onderdeel uit van het Hof, maar er mogen geen rechters inzitten. Hun takenpakket bestaat uit het in elkaar zetten van een ontwerpbegroting, uit ‘algemeen toezicht’ op het reilen en zeilen van het Hof en uit het afleggen van verantwoording aan de ministers van Justitie. Het doet denken aan onze Raad voor de Rechtspraak. Juist die club staat in toenemende mate onder kritiek. In het meest recente NJB schilderde advocaat Smit de bende van Van den Emster maar weer eens af als een waterhoofd vol bemoeizuchtige managers die niet alleen de professionaliteit van de rechters maar ook de Trias Politica zelf bedreigen. Normaal is Rutte altijd wel gevoelig voor dit soort retoriek, maar nu had hij er even geen tijd voor.

De Eerste Kamer nam de tijd om het Verdrag inzake clustermunitie goed te keuren, terwijl in België de tijd verder tikt.  Het geloof in een zelfstandige toekomst lijkt af te nemen. De Belgische koning is in ieder geval al bezig de banden met Nederland aan te halen. Hij speldde de Senaatsvoorzitter alvast een lintje op en dat is een begrijpelijk begin van een nieuwe samenwerking. De Senaat is tenslotte in 1815 mede ingesteld om de Belgische belangen te beschermen. Van der Linden, op zijn beurt, denkt ook graag groot. Tijdens de borrel van de diplomaten heeft hij zijn eigen notitie over parlementaire diplomatie nog maar weer eens uitgevent. Hoewel de lijst van bezoeken die hij afgelegd heeft indrukwekkend is, blijken de bezoeken vooral aan te slaan in de Russische invloedsfeer. Naast onze buurlanden kregen Turkije, Azerbeidjan en Albanië de voorzitter van de Eerste Kamer over de vloer terwijl ‘in de portefeuille’ zich nog de uitnodigingen bevinden van de postcommunistische groeitijgers Kroatië, Ukraine, Slovenië, Roemenië, Armenië, Georgië en Bosnië en Herzegovina. Wat de ambassadeurs van deze diplomatieke inspanningen vinden moet nog uitlekken, maar Wilders heeft Van der Linden met zijn speech bij de koningin alvast op de kast gekregen.

Vorige post:

Volgende post: