Update ministerraad 21 juni 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 23/06/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 21 juni 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het heet de politicians logic. En het gaat zo: ‘Something must be done. This is something. Therefore, it must be done.’ Het zou te cynisch om de meest recente serie ministerraadresultaten op die manier af te doen. Toch had de persconferentie er veel van weg. Het land moet veiliger worden, en daarom gaat er weer een strafverzwarende omstandigheid bijkomen. Wie starnakel stennis schopt, zal een hogere straf moeten vrezen. De logica is hier niet eenvoudig in te zien. Geweldpleging moet met een serieuze strafmaat bedreigd worden. Akkoord. Geweld tegen ambulance-personeel mag best extra zwaar gestraft worden. Akkoord. Dan gaat het immers om wie je slaat. Maar geweld begaan door een dronkenlap zwaarder straffen dan een broodnuchter uitgedeelde dreun? Zoals een van de journalisten snedig opmerkte: als potentieel slachtoffer heb je liever een zwalkende aanvaller tegenover je, dan een loepzuiver rammende geheelonthouder. Teeven probeerde nog iets met een vergelijking met het verkeer. Dat gaat echter niet op. Dronken rondrijden is in zichzelf een strafbaar feit. Dronken in een kroeg staan (nog) niet. De logica van de maatregel, als in: wat is het verband tussen het probleem en de oplossing?, lijkt dus afwezig. Het Journaal herkende de  politicians logic. Eerst beelden van een doorgesnoven ééncellige (Brent Leysen, geloof ik) die iemand uit het niets voor zijn hoofd schopt. De kijker wordt kwaad en roept: something must be done. Teeven in beeld: ‘We zouden de strafmaat voor aangeschoten geweld omhoog kunnen doen.’ Therefore: it must be done.

Serieuzer dan dit, is dat het met de bestrijding van de economische crisis ook de kant van deze politieke logica lijkt op te gaan. Zoals al eerder geconstateerd: de begroting loopt telkens in de soep door tegenvallende belastingopbrengsten en dito lasten bij de werkeloosheidsuitkeringen. De economie is nog altijd niet aan de praat: something must be done. Nog maar weer eens zes miljard uit de overheidsuitgaven slopen is een optie. Niet dat de economie ermee gediend is. Maar het is een optie: therefore, it must be done. In de oude dagen van Lubbers heette dit verschijnsel ‘tekortsturing’: niet bezuinigen krachtens een visie op de overheid, maar slopen om de nul te houden. Tegenwoordig zouden we het hopeloos achter de feiten aan zwabberen kunnen noemen. Voor bezuinigen kunnen vele goede redenen zijn. Bezuinigen om de economie aan de praat te krijgen? Misschien, iets met ‘sterker uit de crisis komen’. Maar om de omvang van de bezuinigen blind te laten dicteren de conjunctuur? Something must be done.

Genoeg gezeurd. Plasterks voorstel om de omvang van Colleges van Gedeputeerde Staten te beperken langs deze meetlat leggen, zou veel te makkelijk zijn. En voor gemeentelijke mogelijkheden om criminelen die zijn veroordeeld voor burenoverlast niet terug te laten keren in hun vroegere buurt is gewoon wel wat te zeggen. Het ‘weren van onruststokers’ op perrons van de spoorwegen heeft een beetje de schijn van het opjagen van junks. Maar als we er de directeur van AnsaldoBreda een fijne boete mee kunnen aansmeren, dan zijn we alsnog voor.

Staatsrechtelijk interessant was deze week dat het Kabinet ook een ‘lijstje’ in elkaar geklust had met zaken waar de Europese Unie met zijn blauwe vingers van af zou moeten blijven. Wat er verder van dergelijke lijstjes te vinden valt (Buma werd er een paar maanden geleden nog voor weggehoond), ze helpen de discussie een grote stap verder. De vraag is inderdaad of wij schoolmelk door Brussel moeten laten regelen. Met een lijstje kunnen we het daarover hebben, zonder het bestaansrecht van de Unie meteen in twijfel te trekken. De vraag is wel hoe dit alles zich verhoudt tussen de Britse inspanningen om de Unie te verzuipen in talloze deelverbanden. Daar zou het lijstje zomaar voor misbruikt kunnen worden. Vallen wij straks buiten de Schoolmelk-Zone.

De Eerste Kamer stond vorige week vol in de schijnwerpers. Hun Voorzitter was in ongenade gevallen bij machten die sterker zijn dan hij, en dus trad hij moest vertrekken. Liefhebbers van parlementair vuurwerk zullen betreuren dat in de Senaatszaal alleen verklaard en geklapt werd. Het Reglement van Orde van de Eerste Kamer biedt – anders dan dat van de Tweede Kamer – een expliciete mogelijkheid om een voorzitter met een motie van wantrouwen ten val te brengen. De PVV had al aangekondigd daar gebruik van te gaan maken. Zo’n feest is het niet geworden. De Eerste Kamer hernam geroutineerd zijn gewone werk met een interessant debat zoals je die eigenlijk vooral in de Eerste Kamer ziet. Een groot samenhangend debat over decentralisatie en bestuurlijke inrichting: de bekleder van de Thorbecke-leerstoel over het huis van Thorbecke.

Op een wat platter politiek niveau viel op dat Senator Engels, nu niet hij maar Senator Sassen de minister tot een voornemen om de Grondwet te wijzigen heeft gebracht, onmiddellijk weer met het soort initiatief-motie komt: nu zou Plasterk maar eens naar hoofdstuk 7 van de Grondwet moeten gaan kijken. Wie nog plattere politiek wil: het gaat natuurlijk om de vraag wie van de oppositie straks Plasterks provinciale herindeling gaat steunen. De kleine jongens hebben hun kaarten wel zo’n beetje op tafel gelegd. Maar of het CDA danwel het Woonakkoordblok de klus moet gaan klaren is nog niet duidelijk. Wie de nieuwe Voorzitter gaat worden evenmin. Dat is echter meer iets voor een aparte post.

1 Martin Holterman 24/06/2013 om 00:36

Tsja, waarom niet nog meer bezuinigen? Nu ze die irritantie CPB succesvol tot zwijgen hebben gebracht, is blijkbaar alleen Wouter Bos nog in staat iets half zinnigs te zeggen over het verband tussen bezuinigen en het begrotingstekort.

2 Super De Boer 25/06/2013 om 14:04

Vandaag in het nieuws: het CBS stelt dat economie nog veel meer gekrompen is dan gedacht.

8) Vroeger hadden we toch aan één zo’n met onheilsprofetieën strooiende organisatie genoeg, te weten het CPB?

Tegenwoordig is er wekelijks een (sombere) voorspelling of bekendmaking, alsof de desbetreffende organisaties elkaar met hun ramingen de loef af willen steken. Vandaag het CBS. Recent de DNB. Een andere keer is het weer het SCP, de OESO of de EC.

Vorige post:

Volgende post: