Update ministerraad 21 mei 2010

door GB op 22/05/2010

in Haagse vierkante kilometer

In uw wekelijkse update van de ministerraad moest de laatste tijd steeds meer omliggend nieuws bijgemengd worden. Het belang van de vergaderingen en de bijbehorende persconferenties nam de laatste tijd namelijk zienderogen af. Na het vertek van de PvdA was het spel ‘reconstrueer de discussie in de Treveszaal’ (over Irak, Afghanistan, JSF enz.) voorbij. Na de val van het kabinet was het ook over met de ‘hoe stabiel is dit kabinet’-vraag. En, last but zeker not least: na de aankondiging van het vertrek van Eurlings droogde de stroom jubelberichten uit Verkeer en Waterstaat plotseling op. Deze week was het gezelschap weer verder geslonken. De Jager zat (missionair?) in Brussel om zich door Van Rompuy te laten masseren, en Van Middelkoop en Verhagen moesten op een of andere ceremonie medailles opspelden.

En dat terwijl er ook een Rijksministerraad was. Ik denk dat op grond van de stemverhoudingen de Gevolmachtigde Ministers nog nooit zo dicht bij een machtsovername in het Koninkrijk zijn geweest. Kijkend naar de benoemingen die ze gedaan hebben in het Gemeenschappelijk Hof van Jusitite, hebben ze die kans laten lopen.

Het kabinet Balkenende IV eindigt in ieder geval met hetzelfde gelazer als het begon: de PvdA-fractie stemt in met een motie om het demissionaire kabinet tot een beleidswijzing te dwingen. Destijds ging het over het generaal pardon, nu gaat het over de JSF. Ook nu is Balkenende staatsrechtelijk verontwaardigd. Hij is demissionair, en dan verwacht hij dat de kamer zich ook inhoudt. Met hard staatsrecht heeft dat niet veel te maken, maar dat maakt het conflict niet minder interessant. Zeker als na de verkiezingen het CDA niet meer de grootste is, Balkenende dus geen premier wordt en mogelijk zelfs het CDA niet aan de coalitiebesprekingen deelneemt. Gedurende de formatie blijft hij evenwel minister-president, en dan één die niets meer te verliezen heeft.

De enige die zich ondertussen niet laat afleiden is Hirsch-Ballin. Hij blijft maar wetsvoorstellen naar de Raad van State sturen. Dit keer een uitbreiding van de mogelijkheden om genocide te berechten, namelijk door terugwerkende kracht te creeeren tot 1970. Nu blijken figuren die verdacht worden van deelname aan de genocide in Rwanda daar in Nederland niet voor te kunnen vervolgd. Hoe deze terugwerkende kracht (toch altijd een beetje problematisch in een rechtsstaat) er precies uit gaat zien, zullen we pas weten als het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Eigenlijk is dat onlogisch, als er tegelijk wel een uitgebreid persbericht de wereld in wordt geslingerd, waarin wordt geciteerd uit de toelichting op het wetsvoorstel. Mariko Peters pleit in een pamflet dan ook voor meer openbaarheid, onder andere op dit punt: wetsvoorstellen meteen openbaar.

Tenslotte kunnen we nieuwe staatsraden in buitengewone dienst verwelkomen: Dr. E. Helder en prof. F.C.M.A. Michiels. Lex Michiels is nooit anders geweest dan een wetenschapper. Helder promoveerde op het nut van de Ombudsman, gaf jarenlang bestuursrecht aan de Univesiteit van Twente en was daarna 12 jaar wethouder voor de PvdA in Enschede. Zoals Herman Finkers tegen het vliegveld Twente was, zo was Eric Helder voor. Het vliegveld schijnt nog vast te zitten op de exploitatie en op aarzelingen van de PvdA in de Staten van Overijssel. Maar als het doorgaat kunnen de tegenstanders alleen nog op de Raad van State hopen…

Vorige post:

Volgende post: