Update ministerraad 21 september 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 23/09/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 21 september 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het College voor de Rechten van de Mens is dankbaar materiaal voor mooie persberichten in formatietijd. De vorige keer, in 2010, was het ook al zo. Dan moet er alleen niet gezeurd worden over de gelijkblijvende financiële middelen terwijl de voormalige Commissie Gelijke Behandeling wel een indrukwekkend nieuw takenpakket erbij krijgt, zoals de Raad van State en de Eerste Kamer deden. Daarom nu: geen extra geld, wel extra mensen. Vrijdag werden er drie wetenschappers benoemd tot lid: Loof uit Leiden, Buitenweg uit Amsterdam en Jägers uit Tilburg.

Tegelijkertijd werken ze bij Constitutionele Zaken gestaag door aan gemeentelijke herindelingstrajecten: Boskoop en Rijnwoude worden opgeheven en samengevoegd met Alphen aan den Rijn en na Zuid-West-Friesland komt er een tweede grote jongen bij, de gemeente Friese Meren. Tenslotte plukt dit kabinet nog wat politiek laaghangend fruit: de pensioenen voor politieke ambtsdragers zijn apart geregeld en daar moet dus ook apart de leeftijd omhoog. Altijd goed nieuws.

Het politieke vuurwerk in de Trêveszaal zit in het kinderpardon. Er is nu een nipte meerderheid in de Tweede Kamer voor het voorstel van PvdA en ChristenUnie om een paar honderd Mauro’s te pardonneren. Maar er zit nog een kabinet dat gebouwd is op de gedachte dat we nooit meer over een pardon moeten praten. De VVD is inmiddels in onderhandeling met de PvdA over een nieuw kabinet, maar de relevante minister is van Christendemocratische huize. Die laat zich dus niet langs interne partijlijnen aansturen.

Jawel: een herhaling van toen. Met Bos, Balkenende, Verdonk en het generaal pardon voor de 26.000 gezichten. Toen verzette minister Verdonk zich hevig tegen uitvoering van een aangenomen motie Bos, terwijl de VVD geen enkel belang had bij het faciliteren van kabinetsonderhandelingen tussen CDA en PvdA. Sterker nog: de VVD-ministers zouden allemaal opstappen, zodat de situatie dreigde waarin 10 CDA-ministers het land moesten leiden. Uiteindelijk werd de kwestie opgelost met een schending van de vertrouwensregel en een wisseling van een paar portefeuilles.

Of het nu zo ver komt is de vraag. Samsom lijkt minder agressief dan Bos destijds in het parlementair incasseren van de nieuwe meerderheid. Bovendien is Leers niet zo fel als Verdonk. Hij heeft althans nooit de indruk gewekt echt uit volle overtuiging kinderen op het vliegtuig te zetten. Toch hield hij zich vrijdag op de vlakte, in reactie op de aangenomen motie Slob. Slob zelf vond dat maar matig. Hij wil zo duidelijk mogelijk uit Leers’ mond horen dat de kinderen de ChristenUnie met hun voorstel wil helpen voorlopig niet uitgezet worden. Mogelijk dat Slob dus nog een lont in het politieke kruitvat gaat steken.

In de Eerste Kamer is er ondertussen ook van een lichte verschuiving sprake, als gevolg van Wilders’ hergroepering. Eerder haalde hij fractievoorzitter Madlener al terug uit het Europees Parlement en nu versterkt hij zijn Kamerfractie ook met de top van de PVV-fractie in de Senaat: fractievoorzitter De Graaf en vice-fractievoorzitter Klever zijn lid van de Tweede Kamer geworden en verliezen daarmee hun zetel in de Eerste Kamer. Wilders gaat opnieuw vanuit de Tweede Kamer bouwen. Daarmee laat hij wel afbrokkelende fracties PVV’ers in verschillende vertegenwoordigende lichamen achter, waaronder een aantal Provinciale Staten. Dat maakt een voorstel van Thieme, terug te vinden in haar advies aan verkenner Kamp, relevant: waarom ontbinden we de Eerste Kamer niet opnieuw? Er zijn inmiddels heel wat PVV’ers vertrokken in verschillende Staten. Wellicht kan D66 zijn statenleden nog even uitleggen hoe het werkt met rode potloden. De SGP heeft het weer goed gemaakt met de ChristenUnie. Het CDA hoeft niet meer te selecteren op gewetensbezwaren tegen de gedoogcoalitie. Robesin zal anders tegen zijn vriend Mark aankijken. Kortom: een ontbinding van de Eerste Kamer zou ons verlossen van onze merkwaardig samengestelde Senaat.

Vorige post:

Volgende post: