Update ministerraad 22 maart 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 25/03/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 22 maart 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De persconferentie begon in vertrouwde stijl. Rutte die stilstond bij slecht economisch nieuws, in dit geval de weer opgelopen werkloosheidscijfers, en nieuwe bezuinigingen aankondigde, in dit geval het ‘masterplan‘ van Teeven om het gevangeniswezen met 340 miljoen euro te kortwieken. Wat betreft de werkloosheid wordt er overigens ook gespendeerd. Het kabinet trekt 50 miljoen uit voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid (in januari 15%!), in het bijzonder om jongeren langer te laten leren voor een vak in de techniek. Ook van de arbeidsmarktpositie van ouderen wordt werk gemaakt, al is nog niet onmiddellijk duidelijk hoe. Laten we hopen dat het enig effect zal hebben. Een beschouwelijker puntje uit de ministerraad betrof het omgaan met publieke belangen bij privatisering van overheidsdiensten. In navolging van het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie die de Eerste Kamer ter zake instelde, meent ook het kabinet dat daarvoor meer aandacht moet zijn.

Qua videomateriaal moesten we het met Rutte’s inleiding doen. Noch de RVD, noch de NOS stelde de integrale persconferentie beschikbaar. In een door een RVD-medewerker uitgetikt verslag valt, weinig verrassend, te lezen dat de vragen van de aanwezige journalisten nagenoeg alle de kwestie Cyprus betroffen. Vrijdag wilde Rutte er niets over kwijt, behalve een stellige ontkenning dat de aankomende verkiezingen in Duitsland de opstelling van Merkel nog strikter dan normaal zou maken. Inmiddels is het land ‘gered’, maar voor hoe lang en tegen welke prijs valt te bezien. Een vraag die zich bijvoorbeeld nog niet laat beantwoorden is wat de repercussies op de ondoorgrondelijke financiele markten zullen zijn van het afwentelen van tekorten bij de banken op hun spaarders. De bezwering van Dijsselbloem dat ‘Cyprus’ eenmalig is, lijkt te mooi om waar te zijn, ook voor andere landen met een te grote financiele sector, die heus niet alle in Zuid-Europa liggen.

Waar Rutte vrijdag ook niets over kwijt wilde, was over de vraag of er nog een waarnemend commissaris van de koningin voor de provincie Utrecht wordt aangesteld en zo ja, of dat Paul Rosenmoller zou kunnen zijn. Deze provincie zou, als het aan het kabinet en in het bijzonder minister Plasterk ligt, immers moeten opgaan in een ‘superprovincie’ bestaande uit de huidige provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. In elk geval schijnt de reguliere procedure met een vertrouwenscommissie te zijn verlaten. De persberichten brengen verder een nieuwe administratieve-lasten-verlichting, in dit geval het verhogen van de keuringseis voor oudere autobestuurders naar 75 jaar. Nog meer lastenverlichting zou natuurlijk het integraal afschaffen van de keuringen brengen, vandaar dat minister Schultz daarnaar ook onderzoek laten doen. Staatssecretaris Klijnsma heeft ondertussen regels opgesteld voor een ‘beheerst’ beloningsbeleid bij pensioenfondsen.

Wat gebeurde er in de Eerste Kamer? Na de soap van het woonakkoord, de bulldozer van Duivesteijn en de Freudiaanse tegenstem van senator Sylvester, die ten onrechte mocht worden gecorrigeerd, leverde vorige week geen politiek vuurwerk op. De voorzitter van de Duitse Bondsraad kwam op bezoek, evenals de grieperige Turkse premier Erdogan. De leden Van Kappen en Van der Linden reisden met een aantal Tweede Kamerleden af naar Dublin, voor de interparlementaire conferentie over het GBVD-beleid. Kuiper op zijn beurt reisde af naar de Raad van Europa, om ook die voor te lichten over het inmiddels dus ook door het kabinet omhelsde onderzoeksrapport naar privatisering van overheidsdiensten. Er werd ook nog gedebatteerd en wel over het wetsvoorstel waarmee de tijdelijke Crisis- en herstelwet, als het aan het kabinet ligt, permanent wordt gemaakt.

De voorzitter werkte tussen alle ontvangsten en vergaderingen onverdroten door aan de inhuldiging van de nieuwe koning. Zo mocht hij 501 namen van door de twaalf provincies speciaal geselecteerde ‘burgers’ in ontvangst nemen. Ietwat cryptisch meldt het bericht dat de Staten-Generaal nog nadere burgers zullen uitnodigen, die zich al spontaan hebben aangemeld. Het is te hopen dat Fred de Graaf nog wat ruimte laat voor enkele zorgvuldig geselecteerde hoogwaardigheidsbekleders, die zich al dan niet spontaan hebben aangemeld. Een beetje regentesk mag het toch nog wel zijn straks, daar in de Nieuwe Kerk.

Vorige post:

Volgende post: