Update ministerraad 22 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 26/11/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 22 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Minister-president Rutte reist wat af. Zat hij tijdens de vorige update nog in China, de handelsbetrekkingen én de mensenrechten aan te kaarten, afgelopen vrijdag was hij in Indonesië met hetzelfde doel. Een dag later wist hij op het VVD-congres al weer zorgvuldig tussen het kamp-Van Baalen/Kroes en Verheijen/Bolkestein door te laveren. Met een ouderwetse sneer naar oud-partijgenoot Wilders kreeg Rutte de liberale neuzen weer in dezelfde Europese richting. Maar op de persconferentie en in de ministerraad moesten we het dus wederom zonder Rutte doen. Sowieso was het een slechtbezochte ministerraad geweest, want behalve Rutte zat ook Ploumen in Indonesie, terwijl Timmermans en Plasterk koning en koningin vergezelden op hun expeditie naar de Antillen en Zuid-Amerika. Bovendien waren ook andere ministers nog afwezig. Vice-premier Asscher haastte zich op de persconferentie te zeggen dat het allemaal met goede reden was.

Inhoudelijk viel er over deze uitgeklede ministerraad dan ook niet veel te melden, anders dan dat de veiligheidsregio’s ‘verbeterd’ gaan worden, maar nadrukkelijk zonder stelselwijziging. Verder was het op de persconferentie vooral economisch koffiedik kijken. Optimisme – daling werkloosheid, stijging consumentenvertrouwen – en realisme wisselden elkaar af. De Oeso ziet het vooralsnog somber in en gisteren kwam het bericht dat DNB in het buitenland vol in de verdediging moet om uit te leggen dat de Nederlandse banken echt geen groot probleem hebben met de waanzinnige bedragen aan uitstaande hypothecaire woonkredieten. Dat juist de kritische signalen uit het buitenland komen lijkt veelzeggend. We ‘snakken’ (Asscher) vooral heel erg het einde van de crisis, maar heel veel reden voor optimisme lijkt er nog niet. Ook de 5%-werkloosheidsnorm van de uit het buitenland teruggekeerde Melkert (‘De economie terug naar de mensen’) kwam voorbij. Asscher liet zich niet tegen zijn partijgenoot uitspelen, maar zag niet hoe de 5%-norm hem ging helpen het huidige peil van, afhankelijk van hoe je meet, 7 of 8,5% omlaag te duwen.

Het pensioenoverleg tussen kabinet en oppositie kwam niet ter sprake. Voorlopig is het een van de laatste te dichten lekken in het schip van de coalitie, bestuurd door kapiteins Rutte en Samson, met Van der Staaij, Pechtold en Slob als beste stuurlui aan wal. Rutte c.s. zullen het ongetwijfeld voor de kerst gedicht willen hebben. Of het crematoriumakkoord ook echt waterproof is, blijkt op dinsdag 10 december. Dan zullen de heren en dames senatoren zich aan de begrotingsbehandeling zetten, welke werd uitgesteld tot na de behandeling in de Tweede Kamer, die weer op het crematoriumakkoord had moeten wachten. Er is in elk geval voorzien in een uitloop naar woensdag 11 december, mocht senator Duijvestein het weer op zijn heupen krijgen. Ook afgelopen week bleek maar weer dat niets for granted is in de Eerste Kamer. Het verslag van het debat over het wetsvoorstel concentratietoetsing zorg rept eufemistisch van ‘uiteenlopende meningen’. Bij nadere bestudering blijken dat vooral de mening van de verantwoordelijke minister Schippers enerzijds en de senatoren anderzijds, inclusief die van geestverwante senatoren.

Vandaag stemmen de senatoren over enkele moties, ingediend bij de algemene financiele beschouwingen, die al wel plaatsvonden. Spannender is, naast de stemming over het genoemde wetsvoorstel concentratietoetsing zorg, de stemming over het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven voor het uitbreiden van het gebruik van biometrische gegevens om de identiteit van vreemdelingen van buiten de EU vast te stellen. Daarover werden in het debat de nodige kritische noten gekraakt. Politiek minder maar juridisch toch ook niet onomstreden is het wetsvoorstel inzake het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder (‘duomoeder‘), zo bleek uit recente bijdragen van Pessers en Vonk in het NJB. Hoewel het wetsvoorstel is aangenomen, zal een ‘brede multidisciplinaire’ Staatscommissie de verhouding ‘tussen juridische, biologische en sociale ouders en de kinderen die door hen worden verzorgd en opgevoed’ nader gaan onderzoeken.

Vorige post:

Volgende post: