Update ministerraad 24 juni 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 27/06/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 24 juni 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Vrijdag zat Rutte in Brussel om daar de Grieken en de private sector onder druk te zetten nagenoeg volledige liquidatie te slikken respectievelijk ‘vrijwillig’ bij te dragen aan Griekse schuldsanering, de Duitsers scherp en de Fransen af te houden. Ook voor de Kroaten had hij een boodschap. Tegen de lichtblauwe RVD-achtergrond, ter plaatse voorzien van subtiele driekleur, beleed hij desgevraagd ook zijn pragmatische opvatting over de EU. Rutte wordt niet wakker met ‘allemaal sterretjes en een blauwe vlag’. Eventuele toetreding van Kroatië is vooral goed voor meer Nederlandse handel.

In Den Haag nam Verhagen de zaken waar. Prompt leek het of de hele ministerraad in het teken van Economische Zaken had gestaan. Veel versterken, klaarmaken voor de toekomst, ranken en verbinden van kennis aan commercie. Dat alles met de notie dat de overheid niet ‘onnodig last’ moet bezorgen aan al die bedrijvigheid. De administratieve lasten gaan daarom, als het aan het kabinet ligt, 25% omlaag en de jacht op Overbodige Regels is geopend. Dat vraagt wel verscherpt toezicht op de producenten daarvan. Met een stalen gezicht legde Verhagen uit dat je immers wel onnodige regels kunt afschaffen, maar dat blijvende aandacht nodig is om te voorkomen dat er ondertussen niet weer nieuwe worden uitgevaardigd. Het ontbrak er nog aan dat hij het lijstje van ministeries die hier nog eens op waren gewezen hardop voorlas.

Waarschijnlijker is dat de ministerraad vooral in het teken van damage control stond na het besluit het besluit de Hedwigepolder te ontpolderen niet uit te voeren. Verhagen was op een bijeenkomst van EVP gaan peilen bij zijn Belgische christendemocratische vrienden en het viel allemaal nog wel mee. Minister-president Peeters had het in handen van de Europese Commissie gelegd en die zou het kabinet wel kunnen overtuigen van de deugdelijkheid van Bleekers alternatieve plan. Niettemin verbond Verhagen zelf nadrukkelijk het besluit het Kierbesluit wél uit te voeren – door de sluizen in het Haringvliet bij vloed op een kier te zetten kunnen ‘trekvissen’ naar Duitse ‘paaigebieden’ – aan het terugdraaien van ontpolderingen. Rechtvaardiging van deze afwijking van het regeerakkoord zag het kabinet in niet alleen juridische bezwaren, maar ook financiele risico’s en in ‘toegenomen draagvlak’ bij de bewoners van Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. En er was ook geen haalbaar alternatief. Desgevraagd ontkende Verhagen de koppeling (‘zelfstandige afweging’), om daar in zoverre weer op terug te komen dat het hebben van ruzie met de buren op één dossier in plaats van tien een prettige bijkomstigheid is bij Blekers frontale confrontatie met de Belgen.

Verhagen werd nog met een ander h-woord geconfronteerd. Een journalist peilde het waarheidsgehalte van het gerucht dat Binnenlandse Zaken het liefst de overdrachtsbelasting wil afschaffen om de woningmarkt een impuls te geven. Verhagen hekelde daarop het gooien van stenen in de vijver van de woningmarkt door banken en belangenverenigingen en benadrukte dat het kabinet niet aan de hypotheekrenteaftrek morrelt. Bij de vraag hoe dit breekpunt zich verhoudt met de verordonnering dat hypotheken nog  slechts voor 50% ‘aflossingsvrij’ mogen zijn, liep hij vast. Voor prinsjesdag horen we er meer over. Ook over het lot van het wetsvoorstel geen rituele slacht, tenzij wilde Verhagen niet speculeren, met name niet over de vraag of de tenzij-tournure wellicht voldoende speling geeft om te contrasigneren.

Daarnaast nam de ministerraad een aantal besluiten met minder politiek profiel. De Afsluitdijk wordt op orde gebracht met een nieuwe, versterkte toplaag, fraude met kilometerstanden van auto’s wordt aangepakt en de heer Fonteijn wordt de nieuwe voorzitter van de Nma, waarvan de vorige baas (Kalbfleisch) met stille trom vertrok. Fonteijn is nu baas van telecomtoezichthouder OPTA, die met de Nma en de Consumentenautoriteit zal fuseren: alles voor de compacte overheid.

De nieuwe Eerste Kamer heeft ondertussen voorzitters benoemd van de vaste commissies. De strijd om het kamervoorzitterschap is beslecht: Van der Linden trok zich inderdaad terug. Hij blijft ‘met plezier’ lid van de Kamer. VVD’er en enig overgebleven kandidaat De Graaf heeft bij de verkiezing in de vergadering van 28 juni ruim baan.

Vorige post:

Volgende post: