Update ministerraad 24 mei 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 29/05/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 24 mei 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Rutte was weer in het defensief, deze week, dapper tegen de stroom van de beeldvorming inroeiend. Of de boel niet langzamerhand van voedselfraude, belastingfraude, toeslagenfraude en Jos van Rey in elkaar dreigde te zakken, werd hem gevraagd op de persconferentie. Nee, aldus Rutte. Sterker nog, de aanhoudende stroom berichten over fraude was ook een bewijs dat de overheid beter opspoorde – waartoe Wiegel ooit schijnt te hebben opgeroepen. Zo scoort de overheid altijd: als er geen fraude is, gaat het goed met het toezicht. Als er wel fraude is, gaat het goed met de opsporing.

Toch was het een week waarin enige sympathie voor Rutte zou kunnen ontluiken. Nadat hij in zijn eentje in een honend land geprobeerd heeft de economie uit de recessie te praten, is de voorjaarsnota inmiddels bekend. En het gaat nog altijd niet lekker met de economie, en daarom niet met de schatkist. Bij enig doorklikken blijken de grootste happen niet bij de overheidsuitgaven te zitten. De tegenvallers zitten aan de kant van de belastingopbrengsten (waar geen winst wordt gemaakt wordt geen winstbelasting opgehaald en bij werkelozen valt geen inkomstenbelasting te innen). Aan de kant van de uitgaven knallen de extra kosten voor de WW eruit omdat er dus meer werklozen zijn en de Europese Unie vond het nodig om nog een bonnetje van een half miljard na te sturen. Voor de rest is de boel wel degelijk onder controle. Misschien zouden we wel wat tevredener moeten zijn met een premier met een optimistische aard – want op deze manier is er nog altijd veel tunnel en weinig licht. Zeker als er dan toch weer in de uitgavenkant gesnoeid moet worden, waardoor de economie waarschijnlijk weer een extra duw krijgt. Conform onze jongste constitutionele traditie wordt het tijd voor een akkoord. Van der Ploeg trapte af door te pleiten voor een Akkoord der Akkoorden, een New Deal.

Dus deze week alleen ‘gratis’ nieuws: het kabinet gaat proberen het gat tussen de straf/tbs en het loslaten van gestraften te dichten met mogelijkheden voor langer toezicht. Iemand kan (desnoods levenslang) verplicht worden van de drank of de drugs af te blijven of zich niet meer te melden als vrijwilliger bij een kinderspeeltuin. Zo op het eerste gezicht van het persbericht klinkt dat alles niet onredelijk.

Verder wordt in de rechterlijke organisatie geschoven. Door twee dubbelbenoemingen in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden de banden met het CBB en de Centrale Raad van Beroep versterkt. Tegelijkertijd wordt Kees Sterk, in 2009 als een van de jongste raadsheren benoemd in de Hoge Raad, doorgeschoven naar de geplaagde Raad van de Rechtspraak. Voor wie wil weten uit welke hoek de wind daar dan gaat waaien: Sterk werd ooit opgeleid als rechter door Van den Emster, de vorige voorzitter van de Raad.

Aan de Eerste Kamer viel verder niets te watchen. Na het uitputtende Pinksterweekeinde was het de Senatoren niet meer gelukt om nog te vergaderen op dinsdag. Er zijn, ook in het Verenigd Europa, natuurlijk nog wel grenzen.

1 Martin Holterman 30/05/2013 om 02:34

Niks half miljard extra. Dit gaat over het payments budget, niet over het commitments budget. Dat zou men bij P&P toch moeten snappen…

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/137116.pdf

2 GB 30/05/2013 om 09:04

Die plank was wel een beetje te dik ja…

Vorige post:

Volgende post: