Update ministerraad 24 september 2010

door PWdH op 26/09/2010

in Haagse vierkante kilometer

Ook deze week is het verzorgen van de update weer een beproeving. We denken met weemoed terug aan de tijden dat er nog videopersconferenties met Balkenende werd gepost. Die begonnen steevast met het enigszins surreële beeld van een deur achter een plant die werd geopend, waarna een woordvoerder zijn enige regel openbare tekst van de dag op mocht zeggen – ‘het woord is aan de minister-president’ – die vervolgens steevast opgewekt de week begon door te nemen.

Meer om de rubriek in de lucht te houden dan omdat er dat er echt iets te melden valt vanuit de ministerraad wijd ik toch enkele regels aan het enige persbericht dat werd geproduceerd. Het is er weer één in de reeks voorstellen waar op papier niemand tegen kan zijn. Leest u de eerste zin van het bericht over het Besluit Beheerst Beloningsbeleid (wellicht werd de titel bedacht door de ambtenaar die ook de eerste vijftien zinnen van de troonrede schreef): ‘Financiële ondernemingen moeten een beloningsbeleid hanteren dat onzorgvuldige behandeling van klanten voorkomt en dat niet aanmoedigt tot het nemen van onaanvaardbare risico’s’. Wie zou daar tegen zijn als ‘perverse beloningsprikkels’ gelden als een van de oorzaken van financiële crisis.

De vraag is natuurlijk welke beloningsprikkels pervers zijn en welke niet. Concreet behelst het besluit aanpassing van het Besluit prudentiële regels Wet op het financiële toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, zodat toezichthouders DNB en AFM voortaan ‘de expliciete bevoegdheid’ hebben om het beloningsbeleid van financiële ondernemingen te toetsen. Zij zullen toetsen aan de vorig jaar gepubliceerde ‘principes‘. Daarin wemelt het van de woorden zorgvuldigheid, beheersing, verantwoord etc. Nu wil ik hier niet al te sceptisch over doen, maar de vraag is hoeveel sturing zulke in algemene termen opgestelde principes kunnen geven. Niemand zal immers beweren een onzorgvuldig en onbeheerst beloningsbeleid voor te staan.

Interessant is ook de vraag hoe DNB en AFM de toetsing gaan effectueren. Krijgen zij een aanwijzingsbevoegdheid (en moet de raad van commissarissen dan onterechte bonussen terugvorderen) en kunnen zij onbeheerst beloningsbeleid afstraffen met boetes? Of moet beloningsbeleid voortaan vooraf worden goedgekeurd? Het wachten is op de openbaarmaking.

Vorige post:

Volgende post: