Update ministerraad 25 april 2014

door Redactie op 29/04/2014

in Europa, Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 25 april 2014

Op de persconferentie na de ministerraad ging het over de Europese verkiezingen. Over minder dan vier weken worden wij al geacht een stem uit te brengen voor het Europees parlement. Premier Rutte werd ondervraagd over de dreigende lage opkomst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen viel het uiteindelijk mee, maar voor de Europese parlementsverkiezingen wordt een nog lagere opkomst verwacht. Een aardig initiatief is dat dit keer door een aantal fracties met een Europabrede lijsttrekker wordt gewerkt. Verhofstadt (liberalen), Juncker (christen-democraten), Schulz (sociaal-democraten) zijn bij winst van hun politieke familie de kandidaat-opvolger van de voorzitter van de Europese Commissie, thans Barroso. Gisteren gingen zij in debat in Maastricht. Het is in elk geval een poging het Europees parlement te politiseren en dat zou de opkomst kunnen vergroten.

Toch is het moeilijk echt van het Europees parlement en zijn verkiezingen te houden. De lijsttrekkers zijn nu niet bepaald de meest aansprekende politiek leiders. Juncker lijkt althans nogal een technocraat, Schulz is van het drammerige type sociaal-democraat waarvan je moet houden en Verhofstadt worstelt met een genant optreden op het Maidanplein in Oekraine. Bovendien zijn al deze leiders wel heel pro-Europees en belichamen ze de Europese instituties. Veel valt er dus niet te kiezen. Tekenend is dat Nieuwsuur gisteravond ter gelegenheid van het debat niet het debat maar een scherp interviewmet Verhofstadt uitzond, waarin presentator Twan Huys de euroscepticus moest spelen. In het Europees parlement moet de politiek op smaak gebracht door politici als Farage, die je nou ook weer niet direct de leiding in handen wilt geven.

Wat ook niet helpt, is dat op een enkele deskundige na, geen mens begrijpt hoe het parlement precies werkt en wat precies zijn rol is in de Brusselse besluitvormingsmachine sinds het Lissabonverdrag. Klassiek is de u-bocht dat elkaar op het nationaal verkiezingstoneel bestrijdende partijen in het parlement gebroederlijk in dezelfde fractie plaatsnemen. Veelzeggend is ook dat bijvoorbeeld Juncker naar verluidt campagne voert met een bus waarop staat ‘Juncker for president’. Maar hij gaat niet op voor het Europese ‘presidentschap’, voor zover dat al bestaat. Voorzitter van de Europese Raad is Van Rompuy. Juncker gaat op voor het parlement en of hij bij winst door die Europese Raad tot voorzitter van de commissie wordt benoemd – of Schulz of Verhofstadt – is te bezien, want daar gaat het parlement helemaal niet over (maar dus de Europese Raad).

Terug naar Den Haag. De ministerraad nam nog de nodige besluiten. Er werden benoemingen gedaan: een nieuwe directeur-generaal op Veiligheid en Justitie en een serie (juridische) deskundigen, onder voorzitterschap van oud-burgemeester Wolfsen van Utrecht, in de Staatscommissie Herijking ouderschap, ‘die zich buigt over vraagstukken rond afstamming, het meerouderschap, meeroudergezag en het draagmoederschap’, aldus het persbericht. Verder is er werk aan de winkel om onze drinkwatervoorziening veilig te stellen, ter zake waarvan de ministerraad instemde met een beleidsnota van minister Schulz. Waar diezelfde ministerraad ook mee instemde was een tijdelijk sociaal deelfonds in het gemeentefonds, dat als smeerolie moet dienen voor alle voorgenomen overheveling van taken van het rijk naar gemeenten, waaronder de nieuwe WMO die vorige week op een meerderheid in de Tweede Kamer kon rekenen. Spannender is de omstreden ‘Quotumwet‘ van staatssecretaris Klijnsma, die meer arbeidsgehandicapten aan het werk moet helpen met een verplicht quotum, dat in werking treedt als de vrijwillige afspraken daarover in het sociaal akkoord niet worden nagekomen. De ministerraad stemde ermee in deze voor advies naar de Raad van State te zenden.

De Eerste Kamer is met reces.

{ 5 reacties… read them below or add one }

1 LD 29/04/2014 om 10:37

“Juncker gaat op voor het parlement en of hij bij winst door die Europese Raad tot voorzitter van de commissie wordt benoemd – of Schulz of Verhofstadt – is te bezien, want daar gaat het parlement helemaal niet over (maar dus de Europese Raad).”

Niet helemaal correct. De Europese Raad draagt met gekwalificeerde meerderheid een kandidaat voor de post van voorzitter van de Commissie voor bij het Europees Parlement. Het EP beslist vervolgens bij gewone meerderheid. De gehele Commissie wordt daarna ook nog eens als college ter goedkeuring aan het EP voorgelegd. Het EP heeft dus een grotere vinger in de pap dan hier gesteld wordt. Zie artikel 17, zevende lid, van het EU-verdrag. Wellicht is eerder ‘voorzitter van de Europese Raad’ bedoeld (i.p.v. voorzitter van de C/commissie, zoals er nu staat). De Europese Raad kiest inderdaad zijn eigen voorzitter, en daar staat het EP buiten.

2 Martin Holterman 30/04/2014 om 00:24

Ja, ik word wel een beetje moe van al dat gezucht over hoe moeilijk Brussel is. In de kranten begint elk EU-stuk op die manier, en vervolgens slagen ze er toch in om e.e.a. in 1-2 alinea’s prima uit te leggen. Dus zo moeilijk kan het niet zijn.

3 PWdH 30/04/2014 om 10:33

Misschien kan dat verklaard worden doordat, los van hoe het technisch-juridisch precies zit, en de uitleg daarvan, de machtsvorming in Brussel nogal diffuus is. In Den Haag zie je eens in de zoveel tijd de coalitiefracties en bevriende oppositie zich verzamelen in het ministerie van Financien om het nieuwste akkoord uit te onderhandelen. In Brussel heb je de toppen van regeringsleiders, goed in beeld gebracht, maar hoe het parlement zich daartoe precies verhoudt is moeilijk zichtbaar te maken. Of zoiets.

4 Martin Holterman 30/04/2014 om 18:02

Het is een beetje een Zwitsers model, maar dan zonder de referenda. Dat vinden ze in Zwitserland trouwens ook: http://www.nzz.ch/aktuell/international/reportagen-und-analysen/schein-und-sein-im-europaparlament-1.18292226

5 Super De Boer 01/05/2014 om 12:57

Tsja. Europa. Laat ik er eens iets positiefs over zeggen…

8) Let your faith be bigger than your fear.

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: