Update ministerraad 25 november 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 28/11/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 25 november 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Van achter zijn katheder dirigeerde Rutte vrijdag de troepen: er zijn volop ‘hoogambtelijke’ contacten en minister De Jager, staatssecretaris Knapen en Rutte zelf reizen stad en land af om het standpunt van de Nederlandse regering aan de man te brengen. Het gaat dan natuurlijk om de eurocrisis en ook over het standpunt kan geen misverstand bestaan. Begrotingszondaars moeten worden aangepakt. Om het er nog maar eens goed in te stampen bracht de RVD zelfs een persbericht uit over hetgeen Rutte op de persconferentie had gezegd.

De aanpak van de eurocrisis door het kabinet heeft veel weg van die van het strafrecht. Strenger straffen, meer strafbaarstellingen en meer toezicht. De voorstellen waarmee de Europese Commissie de lidstaten financieel wil disciplineren gaan Rutte dan ook eigenlijk niet ver genoeg. Evenals bij de ferme aanpak van het strafrecht (niet alleen ‘de’ criminelen maar wij allen kunnen aan de steeds verdergaande bevoegdheden van politie en justitie worden blootgesteld) ontbreekt bij de nieuwe Europese realpolitik een element van wederkerigheid. Op een dag kan de voorgestane ferme aanpak ook Nederland treffen. Weliswaar frauderen we hier niet met de cijfers en is de publieke schuld vooralsnog beheersbaar. Maar we zitten wel met een disproportionele private hypotheekschuld en een onroerend goed-bel.

Alle nadruk op het discplineren van de zuidelijken kan daarnaast niet verhelen dat wie de euro wil redden een zak geld op tafel moet leggen en het liefst een grote.  Als Rutte inderdaad monetaire financiering door de ECB en eurobonds van de hand wil blijven wijzen (‘onnodige soevereiniteitsoverdracht’) zal hij dat in alle soevereiniteit zelf moeten doen. Althans met Duitsland, maar dan vertillen deze staten zich weer. Kortom: het wachten is totdat China ons uitkoopt of de ECB grootschalig intervenieert. Daarvoor is het wachten weer op Merkel (en Sarkozy), die naar verluidt een Schengenachtig verdrag op poten willen zetten voor de club van financieel gedisciplineerde landen, met de mogelijkheid om eruit gegooid te worden. Mogelijk geeft dat de ECB voldoende vertrouwen dat een interventie niet in een politiek-institutioneel vacuum wordt gesmoord.

Ouderwets optimistisch was Rutte in elk geval toen de sfeer in de coalitie ter sprake kwam. Hij wilde niet zo ver gaan als Stef Blok zijn zorgen te uiten over de malaise die het CDA in de peilingen doormaakt en de onrust die dit in de coalitie geeft, maar hij gunde de christendemocraten wel hun deel van de winst bij de samenwerking in het kabinet. Bij de omroepenfusie waren ze er in elk geval in goed overleg uitgekomen. De besluitvaardigheid van het kabinet lijdt er dus niet onder en de eerstvolgende Tweede Kamer-verkiezingen, zo rekende Rutte voor, zijn pas in 2014.

De ministerraad leverde nog een inhoudelijk besluit op. Mensen die gebruikmaken van AWBZ-zorg kunnen in de toekomst op basis van de Beginselenwet-AWBZ-zorg ‘heldere en hardere afspraken’ met maken met zorgverleners ‘over de invulling van hun dagelijks leven’. Mishandeling van ouderen wordt te lijf gegaan door in dezelfde wet zorgaanbieders te verplichten medewerkers een verklaring omtrent gedrag te laten overleggen.

In de Eerste Kamer werd het plan een echtscheidingsnotaris te lanceren met zitten en opstaan de nek omgedraaid. Bij zo’n notaris zou bij gezamenlijk verzoekschrift een huwelijk kunnen worden ontbonden mits er geen kwesties over gezag over minderjarige kinderen aan de orde zijn. Verder stemde de PVV tegen de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens. Het CDA hield het bij het gepruttel in het debat een week eerder terwijl de SGP bij de stemming afwezig was.

Vorige post:

Volgende post: