Update ministerraad 26 augustus 2011

door Redactie op 27/08/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 26 augustus 2011

Als onze Great Communicator Rutte spreekt over ‘ombuigingen met een drukkend effect op het koopkrachtbeeld’, dan komt er zwaar weer aan op Prinsjesdag. Zelfs Balkenende had het dan nog gewoon over ‘het zuur’. Op de persconfentie wilde Rutte er verder niet op ingaan, zodat er deze week eigenlijk weinig over de ministerraad te updaten is. Anders dan dat het Kabinet weer twee nieuwe VVD-ers in het lokale bestuur heeft los gelaten. Om de vooraad op peil te houden, wellicht, na het wegwerken van twee taaie graaiers van liberale snit. Oss en Hardenberg krijgen in ieder geval een VVD-burgemeester.

Overigens bleek Rutte zich grondig te hebben voorbereid op de discussie over het koningshuis straks. Er was maar een halve vraag nodig, om de minister-president een uitgebreide verhandeling over het constitutionele koningschap te ontlokken. Daarbij lijfde hij het gezag van prof. Van den Berg handig in bij zijn eigen standpunt, terwijl het voorstel om de koningin de voorzittershamer van de Raad van State te ontnemen als een onnodige pesterij werd weggezet. Daarbij wees Rutte er ook nog even speels op dat, met de huidige inrichting met een Afdeling Advisering, Beatrix nog verder van de feitelijke advisering is komen af te staan.

Inhoudelijk zit Rutte nog steeds verschanst in de positie dat het lidmaatschap van de koning van de regering onlosmakelijk verbonden is met de politieke ministeriele verantwoordelijkheid voor het handelen van de koning. Schaf je het eerste af, dan verlies je het tweede, en heb je feitelijk een ongeleid projectiel dat zich waarschijnlijk nog gaat vervelen ook. Rutte waarschuwde Wilders en Van Gent: je ruilt een staatsrechtelijk onverantwoordelijke koning in voor de kans op een feitelijke.

Daarmee maakt Rutte iets te royaal gebruik van de notitie van de PvdA-commisie. Daarin worden de wenselijkheid van de ministeriële verantwoordelijkheid voor koninklijk handelen en het lidmaatschap van de Regering apart van elkaar verdedigd. Ze horen niet noodzakelijkerwijze bij elkaar. Er wordt in de notitie zelfs expliciet verwezen naar het voorbeeld van de Spaanse constitutie, waarin de koning geen lid is van de regering maar wel de (‘presidentiële’) taken krijgt die bij een staatshoofd horen, terwijl de minister-president verantwoording schuldig blijft over de uitoefening daarvan.

Je kunt de koning dus prima uit de regering zetten, zonder aan de ministeriële verantwoordelijkheid te komen. Wat echt niet kan, dat is de koning uit de regering zetten zonder het Statuut te wijzigen. We hebben dit argument hier al een paar keer uitgemeten en we zullen dat blijven doen: elk voorstel van de PVV dat niet voorziet in wijziging van het Statuut is illegaler dan een vreemdeling zonder verblijfsvergunning.

Een Great Communicator moet wel wat kunnen met zo’n glashelder argument, straks op 1 september.

1 Martin Holterman 27/08/2011 om 21:12

Ik kan me niet voorstellen dat Wilders al te veel in zal zitten over de mogelijkheid dat Aruba, Curaçao en St. Maarten de Koningin graag in de Koninkrijksregering willen houden.

Vorige post:

Volgende post: