Update ministerraad 27 april 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 01/05/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 27 april 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De afgelopen week leverde veel stof op: van het ineenzijgen van Rutte I tot de over hun schaduwen heenspringende leiders van de middenpartijen die met elkaar een nieuw ‘begrotingspad‘ insloegen. Voor zover het stof op de persconferentie was neergedaald, kregen we nog geen erg helder zicht. Voornaamste zandbank: Rutte die herhaaldelijk weigerde hardop te bevestigen of te ontkennen dat hij het Kunduzpakket gaat verdedigen in de campagne. Dat hij dat niet doet, is niet goed denkbaar zoals Frits Wester hem voorhield.

De immer opgewekte Rutte nam ook met zichtbare moeite afstand van zijn eerste kabinet. Terwijl Verhagen zit na te denken over zijn toekomst en Wilders in New York zijn nieuwste pamflet staat te slijten, somde hij nog enthousiast wapenfeiten op (de achttien miljard, de positie van het slachtoffer, aanscherping immigratiebeleid). Over de boerkaboete en andere PVV-getinte delen van de boedel gaf hij geen uitsluitsel: er wordt van geval tot geval gesondeerd of er een inhoudelijke behandeling inzit dan wel wetsvoorstellen in portefeuille worden gehouden al dan niet na controversieelverklaring.

Opvallend was dat Rutte volhield dat het ‘begrotingspad’ zoals dat nu door de vijfspan VVD-CDA-D66-GL-CU is uitgezet pas in de formatie kan worden opgebroken. Terwijl een (of dezelfde) meerderheid daarvoor volstaat. Zij het op papier. Onder de enthousiaste leiding van De Jager wordt een eerste serie maatregelen in wetgeving verankerd: de bankenbelasting, het permanent maken van 2% overdrachtsbelasting, de hoge BTW (al per 1 oktober) en de (voortdurende) nullijn voor ambtenaren.

Zeker is wel dat woensdag 12 september met rood kan worden afgekruist in de agenda’s. Deze datum is door de ministerraad ‘geformaliseerd’, zoals Rutte het formuleerde, daarmee aansluitend bij de ‘wens van de Tweede Kamer’. Rutte heeft dus niet kunnen verhoeden dat tweede derde deel van de leden van de Staten-Generaal na de Troonrede zijn keycard kan inleveren bij Kamervoorzitter Verbeet, die dat wellicht zelf ook kan doen. Per 20 september wordt de Tweede Kamer ontbonden. Die datum is het technisch-juridisch nulpunt waarvan de verkiezings- en kandidaatstellingsdatum wordt afgeleid, zoals al op dit blog werd bericht. Het persbericht gewaagt verder nog van de ‘conventie’ om geen verkiezingen te houden in vakantieperiodes.

Enkele besluiten passeerden buiten de actuele politieke kaart om de ministerraad. De heer Jorg, Advocaat-Generaal in buitengewone dienst, gaat als raadsheer de Hoge Raad versterken. Gezien zijn leeftijd voor vier jaar. Verder bedient het kabinet zijn oude achterban. Met een heugelijk bericht voor autorijdend Nederland: de bekendmaking van verkeersbesluiten wordt geautomatiseerd, zodat die een-op-een het navigatiesysteem in kunnen. Daarnaast wordt de exportkredietgarantieregeling dusdanig opgerekt dat de Staat 100% garant gaat staan. Over de gevolgen voor de overheidsfinancien meldt het persbericht cryptisch dat ‘de betrokken bank gehouden[is] aan voorwaarden die het risico op uitbetaling van de garantie door de staat tot een minimum beperkt’, hetgeen de vraag oproept of diezelfde bank dan inderdaad scheutiger zal zijn met financiering.

Als laatste toegift aan Rechts Nederland kan gelden dat subsidies vanwege de rijksoverheid voortaan na vijf jaar automatisch worden stopgezet met een overkoepelende wettelijke regeling in (uiteindelijk) de herziene Comptabiliteitswet. Materieel maakt deze ‘horizonbepaling’ volgens het persbericht weinig verschil, omdat de meeste regelingen al zo’n subsidiestop kennen. De meeste subsidieslurpers kunnen dus rustig doorgaan met aftellen.

Vorige post:

Volgende post: