Update ministerraad 27 januari 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 30/01/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 27 januari 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De ministerraad schoof vorige week behoorlijk heen en weer met juridische kanonnen. Hoogleraren milieurecht en sociaal recht naar de Raad van State. Claessens van de Raad van State naar de adviescommissie vreemdelingenzaken. En Stein en Van Schilfgaarde naar de rechtspleging in de west. Tussen al dat juridisch geweld is het opvallend dat het Kabinet der Koningin (vanwege de staatsrechtelijke positie al sinds sinds mensenheugenis een bastion van juristen) geleid gaat worden door iemand die zijn sporen verdiend heeft met het achterna zitten van media die een foto publiceerden van Willem-Alexander als-ie in New York een iPhone koopt.

Tijdens de persconferentie, alwaar Verhagen bij afwezigheid van Rutte het het journaille te woord stond, had men wel een verklaring. Het was een vriendje van Willem-Alexander en dus was zijn benoeming een niet mis te verstane voorbode van ‘de abdicatie’. Traditionele speculatie die weinig verbazing kan wekken. Wel opmerkelijk is de tijd die gespendeerd wordt om aan minister Verhagen te vragen of de speculatie klopt.

In de tijd die Verhagen zelf mocht vullen was hij druk met de Europese agenda waar hij zich – redelijk in de luwte – het vuur voor uit de sloffen loopt. Dat betreft niet alleen de automatische sancties voor begrotingszondaars, zoals die nu in Brussel georganiseerd worden, maar ook de gebruikelijke harmonisaties. Een Europees octrooirecht, bijvoorbeeld. En Leers probeert onze nieuwe koers op immigratie in Europa te verkopen. Verder heeft het kabinet besloten de Veteranenwet te bekrachtigen. Als initiatief-voorstel van alle fracties en unaniem aangenomen in beide kamers was dat sowieso al een redelijk eendrachtig project. Het leverde historische plaatjes op van een Vak K dat helemaal volgestouwd zit met kamerleden. Hoe dan ook mooi nieuws, al zal de Ombudsman dit wel te klef vinden. Staatsrechtelijke goed nieuws is ook het daadwerkelijk serieus nemen van decentralisatie door het wetsvoorstel om landelijk te verbieden permanent in een vakantiehuisje te verblijven door in te trekken.

Pièce de résistance van deze week was het boerkaverbod. Dat gaat er toch van komen, als het aan het kabinet ligt. Er was veel te doen over de juridisch technische uitwerking ervan, en over de haalbaarheid in het licht van het EVRM. Toch zijn dat misschien niet de belangrijkste punten. Is het niet veel opmerkelijker dat we een Staat kunnen gaan krijgen die zich actief bemoeit met het afdwingen van de goede omgangsvormen? Dat is althans een belangrijk deel van de motivering van het verbod.

De Eerste Kamer kwam deze week weer op stoom door een serie voorstellen een stap verder te helpen. En er ging een nieuwe website in de lucht. Alwaar we van de Voorzitter een toespraak kunnen lezen voor de Ambassadeursconferentie. Daarin schept hij op over de openheid en transparantie van de Eerste Kamer, en dat in een week waarin juist in de krant verscheen dat journalisten nauwelijks toegang schijnen te krijgen in de Senaat.

In ieder geval heeft De Graaf over de hoofden van de ambassadeurs een boodschap voor de Ombudsman: niets geen unitas politica, maar volop dualisme!

Vorige post:

Volgende post: