Update ministerraad 27 mei 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 29/05/2011

in Haagse vierkante kilometer

Een zekere plompheid kan de doeners van het huidig kabinet wel verweten worden. De positieve kant daaraan is dat het doorgaans niet blijft steken in abstracte vergezichten (zelden eigenlijk) maar denkt in concrete maatregelen. Neem het speerpunt van Rutte’s ‘kleine, krachtige staat’, dat weer een prominente rol had bij de wekelijkse persconferentie. Klein betekent simpelweg minder bewindspersonen. Met twintig vestigt dit kabinet een naoorlogs laagterecord, zo kon Rutte niet nalaten nog eens te vertellen.

Klein betekent ook minder ambtenaren. Om niet evenals alle voorgaande kabinetten jammerlijk te falen op dit punt wordt er niet gestuurd op aantallen fte’s. Dat trekt maar consultants aan (‘die pakken je horloge en vertellen je hoe laat het is’). Dit kabinet draait de geldkraan dicht.

Minder ambtenaren betekent bovendien: minder gebouwen. 40% van alle rijkskantoorruimte in de hofstad wordt afgestoten. Alle huurpanden worden opgezegd en de ‘apenrots’ van Buitenlandse Zaken, het ondefineerbare gebouw van SZW en het pand van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naast Madurodam gaan in de verkoop. Wat overblijft is, naast een gerealiseerde bezuinigingsdoelstelling, een ‘krachtig bestuurscentrum in het hart van de hofstad’, rondom de ministeries van Veiligheid en Justitie, Onderwijs en Volksgezondheid.

Ook het stokpaard ‘grenzen stellen en handhaven’ werd deze week weer van stal gehaald. Dit maal voor de afschaffing van de verjaringstermijn voor zware misdrijven (twaalf jaar of meer en ernstige zedenmisdrijven met kinderen). Als het aan het kabinet ligt wordt daarnaast de termijn voor misdrijven waarop tussen acht en tien jaar staat opgetrokken naar twintig jaar. Ook bij de voordeur van coffeeshops stelt het kabinet een grens, te handhaven met de wietpas: het worden besloten clubs met uitsluitend Nederlandse leden.

Een aanwezige journalist merkte terecht op niet te begrijpen hoe dit restrictieve coffeeshopbeleid zich verhoudt met het merkwaardige besluit om het speelautomatenbeleid juist te verruimen (briefgeld, hogere prijzen, hoger speeltempo). Rutte kwam er zelf ook niet echt uit. Hij mompelde iets over eigen verantwoordelijkheid, niet betuttelen en ‘flankerend beleid’ om gokverslaving tegen te gaan. Kennelijk heeft de speelautomatenbranche een goede lobby. Het is moeilijk in te zien waarom anders uitgerekend deze branche steun zou krijgen in tijden van crisis.

Vanuit het buitenland weinig nieuws. Het kabinet had stilgestaan bij de arrestatie van ‘Meladic’ en Rutte had gedineerd met collega-premiers Juncker en Leterme in het kader van de Benelux. Ten aanzien van Griekenland geldt onverkort de strenge lijn dat er geen nieuwe leningen worden verstrekt zonder groen licht van het IMF. Al gaf Rutte toe dat wel worden nagedacht hoe bij rood licht het ‘apocalyptische’ scenario van besmetting van Ierland, Portugal, Spanje en wellicht zelfs Italië moet worden voorkomen.

In de rubriek overige besluiten deze week: stemmen vanuit buitenland wordt overigens gemakkelijker, benoemingen in collegescommissies en van oud-hoofdredacteur van de Volkskrant Broertjes als burgemeester van Hilversum. De regelgeving voor etnische registratie is naar het oordeel van de raad toereikend en de wettelijke rente voor niet-handelstransacties – achterstallige betalingen van consumenten dus – gaat omhoog naar 4%.

De Eerste Kamer maakt zich ondertussen op zich in het drijfzand van de geldigheid van de blauwe stem van het Noord-Hollands statenlid Cool te begeven, nadat de Kiesraad diens bezwaren heeft afgewezen: rood is geen blauw. Dit zal dinsdag gebeuren, wanneer de Eerste Kamer voor het laatst in oude samenstelling bijeenkomt. Het zal vast een ander laatste kunstje zijn dan de vertrekkende leden van de senaat voor ogen hadden gehad: een laatste ronde stemmingen en afscheid nemen. Tot besluit zij het wellicht laatste PR-kunstje van voorzitter Van der Linden genoemd: het ontvangen van Arabische ambassadeurs. Over het laatste kunstje van vertrekkend senator Schuurman morgen meer op dit blog.

Vorige post:

Volgende post: