Update ministerraad 27 augustus 2010

door LD op 28/08/2010

in Haagse vierkante kilometer

Eigenlijk is er deze dagen geen klap aan om over de ontwikkelingen in de ministerraad te schrijven. Het echte politieke nieuws komt immers niet uit de Trêveszaal, maar wordt vijftien meter verderop gemaakt in een klein kamertje achter de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer. Daar werken de onderhandelaars van CDA, VVD en PVV aan een coalitieakkoord en het bijbehorende gedoogakkoord om een bijzonder minderheidskabinet (c.q. bijzonder meerderheidskabinet) mogelijk te maken. Terwijl de VVD-leden niet wakker lijken te liggen van samenwerking met de eenmansvereniging van Wilders, ligt dit bij het CDA bepaald anders.

CDA-hoofdonderhandelaar, fractievoorzitter en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen heeft het er maar moeilijk mee. Binnen de CDA-fractie zouden er dissidenten zijn, die om principiële redenen niets zien in een gedoogrol voor de PVV. Verder zou ook secondant Ab Klink vinden dat de fractie beter ingelicht moest worden over de onderhandelingen. En nadat voormalig informateur Lubbers het kind dat mede onder zijn regie gebaard was drie weken na de geboorte alsnog verstootte, bleek het aantal schrijflustige partijprominenten ook nog lang niet uitgeput. Onder aanvoering van oud-minister Cees Veerman verscheen een ingezonden brief in NRC Handelsblad waarvan de slotzinnen veelbetekenend zijn: “Wij zijn van mening dat regeringsdeelname in deze beoogde coalitie niet opweegt tegen de genoemde risico’s en zorgen. De saamhorigheid in samenleving en partij is ons vele malen meer waard”. Kortom: stop met de onderhandelingen. De dag ervoor had ook de Eerste Kamer zich in de discussie gemengd, zoals op dit weblog reeds besproken. Dat was weliswaar een actie van alle fracties minus CDA en VVD, maar ook binnen de CDA Senaatsfractie worden solo-acties geïnitieerd. Dat oud-premier Van Agt dagelijks de kranten haalt met zijn anti-PVV uithalen is eigenlijk al nauwelijks nieuws meer.

Maar goed, dit is een update ministerraad, dus over de ontwikkelingen en besluiten in de ministerraad moet deze bijdrage gaan. Terwijl de camera’s gericht staan op de ingang van de Senaat, vergaderen de ministers van het demissionaire parlementaire minderheids-rompkabinet (26 van de 150 zetels in de Tweede Kamer, 25 van de 75 zetels in de Eerste Kamer) gewoon iedere vrijdag totdat een nieuw kabinet kan aantreden. En dat kan nog wel even duren, want informateur Opstelten heeft Hare Majesteit laten weten dat de formatie wat langer gaat duren. Terwijl Job Cohen zijn kansen ruikt, zweet de bijkans van de aardbodem verdwenen demissionaire minister-president wellicht peentjes. Straks moet hij nog de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer doen. Vorig jaar ging dat al voor geen meter, dus hoe moet het dit jaar dan gaan? Men kan de premier onmogelijk benijden.

Deze lange inleiding moet verhullen dat er in de ministerraad eigenlijk weer niet veel werd besproken en besloten. Maar in iedere geval heeft de ministerraad een reactie geformuleerd op het rapport van de Taskforce DeeltijdPlus, u weet wel: de werkgroep onder leiding van met-de-hakken-over-de-sloot-D66-Kamerlid Pia Dijkstra (zij haalde 11 stemmen meer dan nodig was om met voorkeurstemmen gekozen te worden). De conclusie van de kabinetsreactie is weinig verrassend: het kabinet wil dat vrouwen meer uren gaan werken. Dat is goed in deze periode van toenemende vergrijzing en ontgroening, leidt ertoe dat de sociaal-economische positie van vrouwen versterkt wordt en biedt hun een kansen hun talenten te benutten. Daar kan niemand eigenlijk tegen zijn, dus laten we direct aan de slag gaan om deze nobele doelen te verwezenlijken! Helaas, het venijn van het persbericht zit in de staart. Het blijft gaan om een demissionair kabinet, dus dat schuift de verantwoordelijkheid voor het dossier door naar zijn opvolger: “Welke vervolgstappen in dit dossier moeten worden gezet, is aan het nieuwe kabinet”.

De ministerraad stemde er verder mee in mr. A.J. Beukenhorst voor te dragen voor benoeming tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Het is mij niet bekend of deze benoeming verband houdt met het vertrek van rechter Jeroen Recourt uit het Hof in verband met het aanvaarden van het lidmaatschap van de Tweede Kamer, maar het valt zeker niet uit te sluiten. Evenmin is mij bekend of de voorgedragene familie is van mr. D.H. Beukenhorst, vice-president van de Hoge Raad.

Vorige post:

Volgende post: