Update ministerraad 28 januari en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 31/01/2011

in Haagse vierkante kilometer

De serie persberichten uit de ministerraad opent deze week met het onschuldig bericht dat per 1 januari 2012 een nieuwe gemeente bestaat in de kop van Noord-Holland, met waarschijnlijk de mooiste naam van alle (herindelings)gemeenten: ‘Hollands kroon’. We hebben het dan over de dorpen Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Het persbericht benadrukt de vrijwilligheid, het brede draagvlak en de vooruitgang: het vergroten van de bestuurskracht. Verder boog de ministerraad zich over twee benoemingen: die van mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt tot staatsraad in de Afdeling Bestuursrechtspraak (zij was reeds ‘buitengewoon’ staatsraad) en die van mr. H.J. Bolhaar tot voorzitter van het college van procureurs-generaal (per 1 juni a.s.).

Meer politiek vlees zit aan het laatste bericht, dat meldt dat de indexering van het eigenwoningforfait blijft bestaan. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat huizenbezitters bij hun inkomen dienen op te tellen en waarover zij belasting verschuldigd zijn (0,55 procent van de WOZ-waarde). Voor huizen met een WOZ-waarde vanaf EUR 1.020.000 (prijspeil 2011) geldt echter een hoger tarief. Het vorige kabinet had een wetsvoorstel aanhangig gemaakt om de indexering van het bedrag waarboven het hoger tarief geldt stop te zetten, zodat vanzelf steeds meer huizen en woningbezitters onder het toptarief zouden vallen. Dit effect – waarvan je je kunt afvragen hoe groot het feitelijk is, afgezien van het symbooleffect van deze ‘villabelasting’ – acht het kabinet ongewenst en het trekt daarom het wetsvoorstel in.

De persconferentie stond uiteraard in het teken van het Kunduz-debat. Daar passeerden veel al gestelde vragen en Rutte verwees dan ook menigmaal naar het debat. Op de vraag waarom de artikel 100-brief aanvankelijk overwegend negatief werd ontvangen door D66 en GroenLinks – ondanks overleg op voorhand – kwam geen echt antwoord (‘zo in detail waren gesprekken niet gevoerd’). Volgens Rutte had het kabinet met de brief naar beste eer en geweten invulling gegeven aan de motie van deze partijen. Bovendien had het een open en openbaar debat opgeleverd – en daarmee kunnen wij het natuurlijk alleen maar eens zijn. Rutte stelde bovendien herhaaldelijk dat het dualisme tussen kabinet en kamer een beter eindresultaat had opgeleverd (van ‘standaard-NAVO-aanpak’ naar ‘Dutch approach’). In de rubriek opmerkelijk bevestigde Rutte desgevraagd nog dat hij afgelopen week eigenhandig zijn blackberry uit het toilet had gevist.

Job Cohen zou zich ondertussen voor dit alles – naar eigen zeggen – schamen. Vanuit Groningen klonk de boodschap die ook al een paar weken op de radio rondzingt, namelijk dat dit kabinet steelt van de armen ten behoeve van de rijken. Als ze maar niet denken dat de PvdA daar intrapt: ‘Mark, je kunt sommige mensen een tijdje bedonderen maar niet heel Nederland voor eeuwig.’ Ongetwijfeld valt er vanuit PvdA-perspectief het nodige af te dingen op het kabinetsbeleid. Tegen de achtergrond van het succes van Rutte – een sterk interview in Buitenhof, de stuurmanskunst rondom Kunduz – en het vertoonde leiderschap op links van Jolande Sap lijkt dit echter turbotaal die Cohen niet past en is ingegeven door het politieke isolement waarin zijn partij is komen te verkeren.

Marleen Barth, de PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, liet over de politieke inzet aldaar evenmin enig misverstand bestaan. De Eerste Kamerfractie zal onder haar leiding wetsvoorstellen ook beoordelen vanuit de eigen waarden van de PvdA. Behalve deskundigheid zal ook het ‘linkse’ en ‘rode’ hart spreken. Dat belooft nog wat te worden, zoals wijlen Fortuyn het zou zeggen. In elk geval was het de afgelopen week politiek nog rustig in de Senaat, op het op dit blog besproken EenVandaag-incident na. Wel moet het overlijden van oud-senator en staatsrechtgeleerde Jan Vis hier genoemd worden. Nog niet lang geleden sprak hij zich uit over de behoefte aan discussie over de monarchie. Vis wordt herdacht in de plenaire vergadering van 8 februari a.s.

1 Adriaan Rodenburg 12/02/2011 om 22:04

48% van de kiezers in Niedorp stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 op partijen die tegen deze gemeentelijke herindeling zijn. Meer dan 1600 zienswijzen gaven aan dat de bevolking van Niedorp wil samengaan met Schagen en Harenkarspel. En dat noemen we ‘van onderop’. Tja, de CvdK Johan Remkes stelde ons gerust: ‘Je kunt gewoon je boodschappen in Schagen blijven doen.’ Wij vinden zo’n uitspraak een schoffering van de bevolking die niets te zoeken heeft in de Wieringermeer en bij Anna Paulowna.

Vorige post:

Volgende post: