Update ministerraad 28 juni 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 02/07/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 28 juni 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het volgen van de persconferenties na de ministerraad is als het kijken naar de Tour. Elke keer wil je enthousiast zijn over de spanning van de wedstrijd en het voortkabbelende commentaar, maar ongewild anticipeer je al op de teleurstelling dat er wel weer ergens een dopingspuit onder een ploegbus vandaan zal rollen en ook de ‘nieuwe generatie’ door de mand valt. Met de voortdurende plannen van het kabinet om de crisis te bestrijden is het niet anders.

Als Asscher 600 miljoen aankondigt om de snel oplopende jeugdwerkloosheid te bestrijden en de hoop uitspreekt dat ondernemers dat verdubbelen, dan wil je daarin geloven. Evenals de verruiming van de ‘willekeurige afschrijving‘, een fiscale maatregel die die ondernemers moet verleiden eerder te investeren in nieuwe machines en productiemiddelen. Of de top waarop Europese regeringsleiders onder leiding van Merkel ‘best practices’ gaan zitten uitwisselen, bovenop de Europese Raad over hetzelfde onderwerp, waarheen premier Rutte was afgereisd. Of de plannen om de hardwerkende Nederlander 1000 euro uit te keren. Of het energie- en onderwijsakkoord waaraan nog driftig wordt gewerkt. Maar ondanks het enthousiasme van Asscher, is 600 miljoen water naar de zee dragen, vallen van een half jaar willekeurig afschrijven en het uitwisselen van best practices door regeringsleiders geen wonderen te verwachten, is de 1000 euro voor de hardwerkende Nederlander een greep uit de pensioenkassen die bovendien nog door de Eerste Kamer moet, dreigt het energieakkoord te mislukken en is het overleg met D66 en GL over bezuinigingen vastgelopen op het onderwijs.

Krijgen we het karretje nog uit de poep? Het grootste nadeel van het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer is misschien nog niet eens dat het kabinet elke keer met de pet rond moet bij de senatoren, maar dat het geen regie (meer) heeft over het debat over hoe de crisis te bestrijden. Elke zichzelf respecterende institutie of politicus lanceert zijn eigen plannen die Nederland er weer bovenop moeten helpen. Een kakafonie waar niemand nog wijs uit kan en die ieder draagvlak torpedeert.

Toch fietst het kabinet ook nog door en worden enkele bezuinigingsplannen daadwerkelijk uitgevoerd. De markt voor kantoorruimte kan zich opmaken voor een diepere dip. Het kabinet bezuinigt tot 2020 30 procent van de rijkskantoorruimte weg. Voor de zwaarst getroffen provincies gelden flankerende maatregelen. Afslanking, inkrimping, en versobering is ook troef bij Buitenlandse Zaken, dat in het postennetwerk snijdt. Verder leverde de ministerraad nog wat financieel en ook inhoudelijk ongevaarlijke besluiten op. Schepen die afwijken van de voorgeschreven tankerroute op de Waddenzee kunnen rekenen op tienmaal hogere boetes. Het kabinet doet verder iets met maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van ranglijsten. Een tweede vaag persbericht ziet op de ‘beleidsdoorlichting preventiemaatregelen‘, waaruit blijkt dat criminaliteitspreventie ‘loont’. En er werden benoemingen gedaan: het CDA haalt nog een eens een grotere burgemeesterspost binnen met Kaiser in Arnhem en Frits Bakker is de nieuwe overkoepelend manager van ‘de Rechtspraak’.

De senatoren zetten zich vorige week aan een principieel debat over het stemrecht op de BES-eilanden en dan met name de vraag hoe alle inwoners stemrecht te geven voor de eilandsraden en tegelijkertijd te voorkomen dat niet-Nederlanders (indirect) invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Wetgevingstechnisch is het nogal ingewikkeld. Minister Plasterk is in de weer met een wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet, maar er is ook een grondwetswijziging op dit punt aanhangig en hij zegde ook nog toe met een Veegwet te komen. ‘Rondpompen van wetgeving’, aldus senator Koole. We zullen er vast nog over gaan berichten. Ook liet de chambre de reflexion nog haar tanden zien. Minister Opstelten maakte bekend tegemoet te komen aan de bezwaren van de senatoren tegen de registratieplicht voor prostituees en de ‘vergewisplicht’ voor klanten in de Prostitutiewet. Daarmee is het wetsvoorstel nogal uitgekleed. Veelzeggend is de opmerking van Opstelten dat wat resteert ‘zonder twijfel ook zelfstandig van betekenis’ is.

Maar vandaag is de Eerste Kamer uiteraard geheel en al in de ban van verkiezing van de opvolger van de afgetreden voorzitter De Graaf. Dit blog tipt CDA-oudgediende Franken, die ook in de poll aan de leiding gaat met een royale voorsprong van twee stemmen. Tot de uitkomst van de stemming bekend is, kunnen bij wijze van voorpret op de site van de Eerste Kamer de sollicitatiebrieven worden ingezien.

Vorige post:

Volgende post: