Update ministerraad 28 mei 2010

door GB op 29/05/2010

in Haagse vierkante kilometer

Vorige week namen Balkenende en de parlementaire pers afscheid van elkaar op de persconferentie. De ministerraad zou nog wel bij elkaar komen, maar met het oog op de verkiezingen gingen de luiken dicht. Desondanks verscheen er  – opmerkelijk, eigenlijk – een hele serie persberichten. Hoe de ministers herinnerd willen worden? Binnen de marges van de spindoctors zo:

Minister Eurlings leek afscheid te hebben genomen van media-aandacht in de smaken ‘opening fietstunnel’, ‘aankondiging snelweg’ of ‘iedereen een veiligheidshamer’, maar dat klopt niet meer. De koning van de persmomentjes blijkt te hebben gewacht tot men zich realiseerde dat ze hem al een tijd niet hadden gezien met een helm en hesje, om er voor eens en voor altijd over heen te klappen: het verkeer rond Utrecht vlottrekken. In alles is de hand van de meester herkenbaar. Het was al vóór de ministerraad bekend, er komt zo veel mogelijk asfalt tegen zo min mogelijk juridische procedures en je vraagt je af waarom het niet al veel eerder is gedaan. Maar ook: de feitelijke aanleiding is eigenlijk vrij smal (de financiering is rond) en hoewel het ontbrekende bedrag uit het door de ministers van EZ en Financiën beheerde FES-fonds komt, is het toch de minister van Verkeer en Waterstaat die in de 66 nieuwsberichten op Google-Nieuws de hoofdrol speelt.

Minister Klink doet een ultieme poging om marktwerking en kwaliteit van de zorg met elkaar te verbinden: er komt een Nationaal Kwaliteitsinstituut Zorg. Dat scheelt een gefragmenteerde benadering door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zichtbare Zorg, het College voor Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit, ZonMW, de Regieraad en DBC-onderhoud. Bovendien is het natuurlijk een antwoord op het rapport over de falende neuroloog in Twente.

Verder accepteert minister De Jager latere BTW-aangifte: een liquiditeitsimpuls voor het bedrijfsleven. Minister Donner doet iets waar de woorden ‘van werk naar werk’ in voorkomen. Minister Van der Hoeven is met een energienota in de weer. En Hirsch Ballin levert – zoals gebruikelijk – het ‘dikste’ persbericht: een uitbreiding van de wet Bibob.

Hij wil de werking van deze wet uitbreiden tot het exploiteren van speelautomaten, het importeren van vuurwerk, headshops en vastgoedtransacties met een overheid. Dat zijn allemaal nog situaties waarin de overheid medewerking of een vergunning kan weigeren. Een stap verder gaat de bevoegdheid van de burgemeester om uit eigen beweging een BIBOB-onderzoek te laten doen naar een bedrijf en dat bedrijf vervolgens te sluiten wanneer de uitkomst tegenvalt. Burgemeesters kunnen daarvoor rechtstreeks beschikken over justitiële en strafvorderlijke gegevens van bedrijven en personen in BIBOB-sectoren en over een landelijk register waarin is op te zoeken of er de laatste twee jaar al een onderzoek is gedaan naar een bepaald bedrijf of persoon.

Volgens het persbericht is niet alleen aan de effectiviteit, maar ook aan de rechtsbescherming gedacht. Het verlengen van de termijn voor het landelijk bureau BIBOB van vier naar acht weken (met verleningingsmogelijkheid van nog eens vier weken) is maar moeizaam als extra bescherming te construeren. Dat geldt wel voor het recht op een afschrift van het BIBOB-advies wanneer je in bezwaar gaat. Dat een externe bezwaarcommissie dit advies dan ook te zien krijgt staat weliswaar als extra pluspunt opgesomd, maar volgt daar natuurlijk uit.

Of hiermee de meest serieuze knelpunten in de rechtsbescherming bij de wet BIBOB worden aangepakt, laat ik ter beoordeling graag over aan hier bloggende BIBOB-specialisten.

Vorige post:

Volgende post: