Update ministerraad 28 oktober 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 30/10/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 28 oktober 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Premier Rutte mag dan het Europese Verbond der Volkeren op een hoger plan gebracht hebben met zijn voorstel om een SGP-Commissaris in te stellen, op andere terreinen dan de begroting blijft de handrem op Europese samenwerking. Het kabinet is nogal kritisch op de voorstellen voor het nieuwe Europese landbouwbeleid. En kleine ondernemers moeten eigenlijk wel onderling afspraken kunnen maken om een vuist te vormen tegen grote supermarktketens. Dat is niet onmiddelijk in strijd met EU-recht, maar dat het tegen de gedachte van de vrije markt ingaat blijkt wel uit de beperkingen die gelden voor kleine ondernemers in de grensstreek. Zij mogen niets doen met enig grensoverschrijdend effect, want dan ontstaat er wel een probleem. Overigens was het de week van de kleine ondernemers, want het kabinet trekt de voorstellen voor nieuwe ondernemingsvormen weer in omdat de kleine ondermerers er niet op zaten te wachten. Als alle PAO-punten die met die onderwerp verstookt zijn zouden vervallen, zou er overigens nog een aardig probleem ontstaan in verschillende sectoren.

Tijdens de persconferentie ging het uiteraard over Mauro, maar daar wilde Rutte eigenlijk niets over zeggen. Ook het kabinet hoort zich niet met dit soort individuele zaken te bemoeien, stelde Rutte. Nu de kamer dat ook niet mocht, blijft Leers in zijn eentje over. Overigens lukte het de journalisten ook maar niet om de precieze interactie met Wilders op dit onderwerp bloot te leggen. Hoewel het inderdaad wel heel kras zou zijn als Wilders indirect de individuele besluiten neemt, lijkt het er toch op dat hij het wel degelijk is die zich verzet tegen een mini-regeling, zoals met Sahar. Dat betreft niet onmiddelijk de inzet van de discretionaire bevoegdheid, maar is een kleine beleidsaanpassing. Het zou niets verbazen als Wilders elke beleidsoprekking verboden heeft, ook die waar Raymond Knops op rekende toen hij afgelopen zomer zijn steun voor Mauro uitsprak. Tijdens het Algemeen Overleg had kamerlid Schouw bijna beet, toen minister Leers eerst een formalistisch antwoord gaf op de vraag of hij met Wilders contact had gehad, en dat later terloops corrigeerde tot een algemeen antwoord dat hij voortdurend contact heeft. Hier lijkt nog sprake van een schone taak voor de journalistiek.

Tussen alle bedrijven door hield de Eerste Kamer zijn eigen Algemene Beschouwingen. Dat levert altijd karakteristieke plaatjes op meer ministers dan regeringstafel en vensterbanken volgepropt met wezenloos voor zich uit starende staatssecretarissen. De Eerste Kamer hecht er namelijk zeer aan dat het hele kabinet er zit, en stelt het gebruik van mobiele telefoons niet op prijs. Op een van de foto’s zien we dus een illegaal sms’ende Minister van Onderwijs.

In de Algemene Beschouwingen was een glansrol weggelegd voor Marleen Barth van de PvdA. Een van de onderwerpen waarop ze Rutte aansprak was Donners brief over het voorlopig niets doen aan de SGP, ondanks de uitspraak van de Hoge Raad. De kwestie bleek niet Rutte’s belangstelling te hebben, want hij zette zijn teflon-laag in. Eerst betwistte hij dat Donner niets aan de kwestie zou doen. Toen Barth hem vroeg uit te doeken wat Donner dan zoal ondernomen had, heette het opeens dat de kwestie ‘onder de rechter’ was en zich daarom niet leende voor parlementaire discussie. Barth probeerde nog om de kwestie een beetje uit te leggen, maar dat leverde niet veel meer op dan dat Rutte ‘die conclusie geheel aan haar liet’.

SGP is voor Rutte toch echt voorlopig het Stabiliteits- en Groeipact.

Vorige post:

Volgende post: