Update ministerraad 28 september en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 30/09/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 28 september en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het kabinet van VVD & PvdA komt rap naderbij, als we tenminste op de berichten van Rutte en Samsom mogen afgaan. En er ondertussen een beetje beleefd wordt gedaan tegen de koningin. Het kabinet Rutte I verlicht ondertussen nog even snel wat administratieve lasten. Dat is altijd een nogal vaag begrip, dat zich voor ieder politiek doel laat inzetten. Het dichten van begrotingen. Het winnen van kiezers. Maar soms is het heel eenvoudig concreet te maken: verleng gewoon de geldigheidsduur van het paspoort, van vijf naar tien jaar, en een optimist berekent zo een reductie van 50% administratieve lasten. Wel pas vanaf achttien jaar, omdat bij kinderen meer sprake is van ‘afnemende gelijkenis van de houder van het document met diens gezichtsopname’. Het voorstel tot wijziging van de Paspoortwet is onderweg naar de Raad van State.

Ter compensatie, haast, het persbericht dat de Marechaussee meer gegevens vooraf aangeleverd krijgt van passagiers die intekenen op een vlucht op een ‘risicoroute‘. Het gaat er dan bijvoorbeeld om of de betreffende passagier man of vrouw is en welke reisroute is gevolgd. Op basis van zulke gegevens kan blijkbaar gerichter worden gecontroleerd op bijvoorbeeld mensenhandel. Technisch behelst het besluit van de ministerraad een wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000. Onder auspicien van de veelgeplaagde minister Leers: zaagt de PVV niet langer aan zijn stoelpoten, rijden VVD en PvdA zijn hele stoel onder hem vandaan.

Een krachtproef waar de ministerraad zich vrijdag ook aan waagde was het instemmen met ‘de uitwerking van het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten’. Uit het overigens voor niet ingewijden volstrekt onbegrijpelijke persbericht blijkt dat hiermee als uitvloeisel van het voorjaarsakkoord een begin wordt gemaakt met het scheiden van wonen en zorg onder het motto: langer thuis wonen. Of beter gezegd: het niet betalen van woonlasten uit ‘zorg’budgetten. Als je het allemaal leest, verlang je prompt terug naar de eenvoud van Emile Roemer.

Verder gaat het kabinet er in navolging van de Staatscommissie Grondwet toe over het brief-, telefoon en telegraafgeheim in artikel 13 van de Grondwet bij de tijd te brengen. Het communicatiegeheim wordt techniekonafhankelijk geformuleerd. Ook email en opslag van data ‘in het cloud’ wordt er dan door beschermd. Op internetconsultatie.nl kan worden meegedacht, al konden wij daar zo gauw nog geen bericht vinden.

De Eerste Kamer reed zichzelf deze week nog even het podium op doordat voorzitter De Graaf er geen probleem in zag dat een eventueel kabinet van VVD en PvdA aldaar geen meerderheid heeft. Het woord politiek werd daar volgens hem met een kleine letter geschreven en aan coalitie-, regeer- of gedoogakkoorden is men niet gebonden. Senator Noten koppelt het omgekeerde betoog aan een derde coalitiepartner (het CDA?) en een ijzeren wet. Interessant om eens uit te zoeken: Eerste Kamerfracties zouden een wetsvoorstel van de regering niet aan een meerderheid helpen als de Tweede Kamerfractie van dezelfde partij tegen heeft gestemd.

Dezelfde voorzitter had het druk: hij ontving de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer en reisde in de beste traditie van zijn voorganger Van der Linden af naar Straatsburg om bij de Raad van Europa gelijke rechten te bepleiten voor mannen en vrouwen in de Arabische wereld. De Graaf deed er ook verslag van de succesvolle en nagenoeg unanieme koerswijziging die de senaat het kabinet liet maken inzake het EHRM en riep zijn collegae op tot parlementaire betrokkenheid bij de het mensenrechtenhof in het algemeen en de nakoming van zijn oordelen in het bijzonder.

{ 4 reacties… read them below or add one }

1 Super De Boer 30/09/2012 om 19:10

8) Totdat officieel bekend wordt gemaakt dat het reiskostenforfait intact blijft reageer ik nergens meer op.

2 Redactie 01/10/2012 om 15:40

Nou. Kom maar door…

3 Super De Boer 01/10/2012 om 15:43

8) Het wordt tijd voor een wilde staking op P&P.

🙂 Gaan al die meelezende SGP’ers ook eens aan het werk.

4 Super De Boer 01/10/2012 om 15:57

8) @ redactie: ah, I get your point. Had het nieuws even gemist.

Disclaimer: het betreft nog slechts een deelakkoord. Recent hebben we nog mogen ervaren dat een deal pas een deal is als er handtekeningen van alle partijen onder het totaal staan. Maar dit gaat de goede kant op.

Nou nog even aflossen stimuleren ipv lenen mbt huizen, JSF afbestellen, gekozen burgemeester regelen in ruil voor steun D66, toch gewoon doorbezuinigen op defensie (m.u.v. de marine) en kinderpardon accorderen (druk is druk, maar er zijn nou eenmaal ethische grenzen) en we zijn al een heel eind. VVD moet ook bediend, dus doe WW maar een jaartje korter, vind een slimme tussenoplossing inzake het ontslagrecht en sluit een verhoging van de maximumsnelheid naar 140 km/h niet uit.

Het is zo eenvoudig eigenlijk.

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: