Update ministerraad 29 januari 2010

door PWdH op 30/01/2010

in Haagse vierkante kilometer

Er werd weer een zootje ongevaarlijke onderwerpen publiek gemaakt na afloop van de ministerraad deze week. Zo is de Ministerraad akkoord met regels voor ecologisch ontwerpen. Reeds in de ontwerpfase van een product wordt al rekening met de ‘milieueffecten daarvan gedurende de gehele levensduur’. Een klinkklare overwinning voor minister Cramer? Het ‘krachtig instrument’ Ecodesign is van Europese origine en de lijst met producten die eraan moeten voldoen moet nog worden vastgesteld door de Commissie. Minister Verburg gaat onder tussen de stikstofneerslag te lijf in Natura2000 gebieden.

Minister Cramer klom samen met minister Van der Hoeven nog eens op de bres voor het milieu met EUR 60 miljoen voor de vermindering van CO2-uitstoot. Daarvoor wordt geput uit het Fonds Economische Structuurversterking en dus wordt het besteed aan industriele energiebesparing, vermindering van methaanuitstoot in de landbouw, afvang en opvang van CO2-uitstoot en last but not least intelligente electriciteitsnetten. Een cynicus zou opmerken dat de beschikbare middelen zo wel erg worden versnipperd en dat er bovendien te veel bij gevestigde belangen belandt. Van wie je door de bank genomen geen uitstootomslag moet verwachten. Maar dat zal de prijs van de samenwerking tussen de departementen van VROM en EZ wel zijn.

Ook werd er op voordracht van minister Ter Horst in overeenstemming met minister Bos weer een vrouw benoemd in de rijksdienst.

Op de persconferentie deden enkele journalisten nog een poging echt nieuws boven tafel te krijgen. Het verhoor van Blair: ‘niet kunnen volgen’. Afghanistan: ‘vooruitlopen dient de zaak niet’. Uitlatingen van Ter Horst over de taliban: ‘niet in de ministerraad aan de orde geweest’. Uitlating Sarkozy over het aantal hersencellen van commissaris Kroes: ‘ik doe er verder nu geen uitspraken over, ik heb mijn verantwoordelijkheid en dat doe ik op mijn manier, ja?’

Balkenende wist tussendoor ook nog in een razend tempo betrokkenheid te tonen bij de mensen in Luik, waar een gebouw schijnt te zijn ingestort. Misschien reageerde hij daarmee op de directeur van Slachtofferhulp, die onze nationale rampencultus hekelde (‘kramp na de ramp’). Die strekt zich kennelijk ook uit tot buitenlandse ‘rampen’.

{ 1 reageer… read it below or add one }

1 Anonymous 31/01/2010 om 14:04

Merkwaardig, die 60 miljoen. In reactie op een amendement (31907, nr. 37) dat een specifieke maatregel wil invoeren om CO2 uitstoot te verminderen laat Van der Hoeven weten:
"Ten derde bestaat er een goed werkend systeem, het Emissions Trading Scheme (ETS), dat tot doel heeft de emissie van CO2 te beperken. Bedrijven krijgen en handelen in emissierechten en hierdoor ontstaat er een markt en daarmee een prijs voor CO2. Dat systeem zou ongewenst kunnen worden doorkruist door de CO2-ladder. Bovendien leidt een CO2 ladder er niet toe dat er minder CO2 wordt uitgestoten." (pagina 8)

Met andere woorden: het plafond legt de hoeveelheid CO2 vast en specifieke maatregelen – zoals die 60 miljoen subsidie – zijn daarna niet zinvol meer voor het verminderen van CO2, maar beïnvloeden wel de markt voor emissierechten. De subsidie is natuurlijk wel een opsteker voor de industrie, want feitelijk maakt het de emissierechten goedkoper.

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: