Update ministerraad 29 oktober 2010 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 31/10/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 29 oktober 2010 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Afgelopen vrijdag vond de eerste volwaardig ministerraad van het nieuwe kabinet plaats. De regeringsverklaring was afgelegd, er waren geen moties van wantrouwen gekomen en de nieuwe premier was door vriend en vijand geroemd om zijn heldere stijl van debatteren. Zoals Ome Willem vroeger al zei: en dan nu… aan het werk. En aan het werk toog de ministerraad. Evenwel zonder zijn vaste voorzitter, want premier Rutte woonde in Brussel zijn eerste Europese Raad bij. Daar probeerde hij alvast een start te maken met het uitvoeren van de immigratieparagraaf van het regeer- en het gedoogakkoord.  Zoals bekend is daarin opgenomen dat diverse Europese richtlijnen over immigratie en asiel moeten worden aangepast. Critici hebben naast hun inhoudelijke bezwaren terecht opgemerkt dat dit nog een hele klus wordt. De lidstaten hebben het – als ze al aan wijzigingen mee willen werken – immers niet meer alleen voor het zeggen. Het recht van initiatief berust bij de Europese Commissie en het Europees Parlement praat – niet gebonden door enig regeerakkoord, maar mét medebeslissingsrecht – over de volle breedte een hartig woordje mee.

Bij afwezigheid van premier Rutte zat vice-premier Verhagen de ministerraad voor.  Na afloop was er voor het eerst weer een persconferentie, waarbij dezelfde Verhagen het verzamelde journaille te woord stond. Over de kwaliteit van de stoelen in de Trêveszaal repte de vice-premier met geen woord. Uit zijn verhaal bleek dat de ministerraad onder het motto ‘nu aan de slag’ had vergaderd en diverse nota’s van wijziging had vastgesteld bij de verschillende begrotingswetsvoorstellen die nog onder het vorige kabinet – al zwaluwstaartend – waren ingediend. “Concreet betekent dat eigenlijk dat de budgettaire maatregelen die in het regeerakkoord stonden nu alsnog verwerkt zijn in de verschillende begrotingshoofdstukken die door het vorige kabinet op Prinsjesdag waren ingediend”, aldus Verhagen. Bovenop de reeds door het vorige kabinet beoogde bezuiniging van 3,6 miljard komt een nieuwe bezuiniging van 1,5 miljard. Verhagen noemde onder meer de nullijn voor ambtenaren, het snijden in subsidies en het verminderen van de ontwikkelingshulp.

Veel andere zaken werden er niet besproken op de ministerraad. Dat blijkt ook wel uit de totale afwezigheid van persberichten. Verhagen meldde in zijn toespraak nog wel dat de ministerraad had stilgestaan bij de ontvoering van een Nederlandse hulpverlener in Noord-Afghanistan voor wie Nederland uit principe (en nu eens niet als onderdeel van een bezuinigingsoperatie) geen losgeld zal betalen. Meer media-aandacht kreeg het besluit van de kersverse staatssecretaris Zijlstra van OCW om vanwege de moeilijke financiële situatie een streep door het Nationaal Historisch Museum te zetten. Dit nog op te richten museum ontwikkelde zich sinds 2007 al tot een hoofdpijndossier voor de toenmalige minister Plasterk. Er was discussie over de plaats van vestiging: waarom Arnhem in plaats van Den Haag of Amsterdam? En over de plaats van vestiging binnen Arnhem: bij de Rijnbrug of naast het Openluchtmuseum? En dan hebben we het nog niet eens over thema’s die het museum zou moeten behandelen. In plaats van de overzichtelijke Nederlandse canon met zijn 50 doorkijkjes zou – in de woorden van Jan Marijnissen, een van de drijvende krachten achter het museum – aan peperdure ‘postmoderne hutspot’ gedaan worden waarbij de chronologie achter de horizon verdween. Nu verdwijnt het museum zelf voorlopig ook achter die horizon. Saillant detail is dat de eerste ondertekenaar van de motie waarin tot oprichting van het museum werd opgeroepen thans vice-premier in het kabinet-Rutte is.

Vanaf deze week zullen we naast de Update ministerraad ook stil staan bij de gebeurtenissen aan het Binnenhof 22, alwaar de Eerste Kamer gevestigd is. Zoals bekend kan het huidige minderheidskabinet niet rekenen op een vaste (gedoog)meerderheid in de Senaat. De PVV is daar nog niet vertegenwoordigd en CDA en VVD beschikken gezamenlijk slechts over 35 zetels. In de CDA-fractie bevindt zich bovendien een mogelijke dissident. Alle reden dus om de ontwikkelingen in de Eerste Kamer in de gaten te houden. Veel valt er overigens nog niet te melden. De Kamer kwam de afgelopen week net terug van een weekje reces, waarin de senatoren op het strand lagen en Senaatsvoorzitter Van der Linden vakantie vierde in Albanië. Dat heeft de goede man uiteraard verdiend, maar het is wat overdreven er een persbericht over uit te brengen.

Ook afgelopen dinsdag had de Senaat nog niet echt veel vermeldenswaardige zaken te doen. Naast een paar hamerstukken, de herdenking van een oud-Kamerlid met wie geen van de zittende Senatoren ooit zal hebben samengewerkt en de installatie van de opvolger van minister Rosenthal leek er niet veel te beleven voor de toehoorder en de volger. Gelukkig zorgde de ingevlogen voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, Mevlüt Çavuşoğlu, nog voor wat vuurwerk door te waarschuwen voor populistische retoriek en vreemdelingenhaat. Zijn uitspraak ‘migration must be seen as an opportunity rather than a threat’ was wellicht niet rechtstreeks gericht tot het nieuwe kabinet, maar het contrast tussen deze stelling en de pogingen van Rutte in Brussel om een dozijn migratierichtlijnen gewijzigd te krijgen is opvallend. Voor zover bekend heeft de PVV nog geen kamervragen over het optreden van Çavuşoğlu gesteld.

De agenda van de Eerste Kamer voor 2 november is maar matig gevuld. Tussen de verzameling hamerstukken valt echter wel de beëdiging van een nieuw Kamerlid op. Als opvolger van de huidige Minister van Defensie Hans Hillen wordt dan namelijk de Amsterdamse advocaat Paul Russell geïnstalleerd. Russell was reeds eerder Eerste Kamerlid voor het CDA, maar stapte in 2009 op nadat hij in een fiscale zaak door de Hoge Raad in het ongelijk was gesteld. De zaak betrof de invoer van een pentekening van Rembrandt waarover Russell geen omzetbelasting had betaald. Russell verweerde zich nog met de stelling dat hij de groene doorgang (‘nothing to declare’) nog niet helemaal door was toen zijn bagage werd doorzocht en de tekening werd gevonden, maar de Hoge Raad wilde daar niets van weten. Het ging hier om een fiscale zaak: Russell was uitgenodigd omzetbelasting te betalen, had dat geweigerd en was vervolgens door de rechter in het ongelijk gesteld. Russell had dus geen strafrechtelijke veroordeling aan zijn broek gekregen. Klaarblijkelijk zag hij niettemin grond om zijn Senaatszetel ter beschikking te stellen. Des te raadselachtiger is het daarom dat hij nu terugkeert: als het heel erg is wat je gedaan hebt, stap je op en blijf je weg. Als het allemaal wel meevalt, blijf je zitten. Nu is het klaarblijkelijk eerst zo erg dat je opstapt, en vervolgens weer niet zo erg om een belemmering voor je terugkeer te vormen. De tijd heelt alle wonden? Geen Stijl heeft de messen in elk geval al geslepen, en ook de meer serieuze media hebben de opmerkelijke stap van Russell beschreven. Het CDA was blijkens de Volkskrant niet bereikbaar voor commentaar en ook van de CDA-website worden we niet veel wijzer. Wie daar zoekt op ‘Russell’ vindt slechts een berichtje over een 8 weken oude Jack Russell puppy…

1 GB 02/11/2010 om 11:51

Bingo. De Eerste Kamer gaat een algemeen debat voeren over de regeringsverklaring: http://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20101207

Vorige post:

Volgende post: