Update ministerraad 30 maart 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 01/04/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 30 maart 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Van de 2:18 minuten die het wekelijkse praatje van de minister-president in beslag nam, was meer dan de helft gewijd aan de mededeling dat over het Catshuisberaad geen mededelingen worden gedaan. Natuurlijk kregen de toehoorders wel te verstaan dat het allemaal heel moeilijk was geweest, dat de vraagstukken heel groot zijn en de financiële opgave van enorme omvang is. Juist daarom moest er na een week van ‘publicitaire storm’ nu weer sprake zijn van een mediastilte. De onderhandelingen gaan door en de resultaten zullen vervolgens aan de Tweede Kamer moeten worden voorgelegd. Het kabinet heeft daar na het vertrek van Hero Brinkman geen meerderheid meer, en zal dus ook de mannenbroeders van de SGP tevreden moeten stellen. Welk wisselgeld daarvoor betaald moet worden, is nog onbekend, maar opmerkelijk is dat bij de aangekondigde vernieuwing van het subsidiestelsel voor monumenten meer budget wordt vrijgemaakt voor het onderhoud van kerken. Kerken met een functie krijgen meer kans op subsidie. En laat het maar aan de orthodoxen over om hun godshuizen vol te krijgen.

Verder kregen we te horen dat het kabinet het deeltijdonderwijs flexibeler en aantrekkelijker voor studenten wil maken. Om dat mogelijk te maken komt er een beurs voor deeltijdstudenten. Bij zoveel welwillendheid moeten er toch voorzichtig wat alarmbellen gaan rinkelen. Het is namelijk niet alles goud wat er blinkt. De beurzen komen er alleen “voor studenten in sectoren met een bijzonder maatschappelijk en economische (sic) belang, zoals onderwijs, zorg en de topsectoren”. Gelet op deze formulering in het persbericht zal Nederlandse taal & letterkunde waarschijnlijk buiten de boot vallen. Invoering van deze ‘vraagfinanciering’ wordt voorzien voor het studiejaar 2017/18. Een voordeel is dat studenten die dan in deeltijd studeren niet meer onder de langstudeermaatregel vallen. Niettemin zien zowel GroenLinks als de studentenbonden en de HBO-Raad de maatregelen totaal niet zitten.

Een ander persbericht meldt dat het kabinet werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid wil geven om zaken zelf aan te pakken als het gaat om de arbeidsomstandigheden. In dit bericht louter goed nieuws: aandacht voor arbo reduceert het verzuim en leidt tot minder kosten. Bovendien is maar liefst 92% van de Nederlanders tevreden over de arbeidsomstandigheden, wat 8% boven het Europees gemiddelde is. Enigszins relativerend na zoveel blijde berichten is overigens dat de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers ook een schaduwzijde heeft, zoals eerder deze week nog op dit blog uiteengezet. Wie in elk geval een frisse nieuwe start op het werk kunnen maken zijn Hubert Bruls, die de nieuwe burgemeester van Nijmegen wordt na het debacle rondom Sharon Dijksma, en dr. Bernard ter Haar, die tot directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg wordt benoemd bij het ministerie van SZW. Wat een directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg precies allemaal doet blijft helaas onbesproken in het persbericht, dat wel weet te melden dat Ter Haar cum laude is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde.

Over de Eerste Kamer valt deze week niet veel te zeggen. Minister Rosenthal schond beweerdelijk de Grondwet toen hij eenzijdig afzegde voor de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen. De Senaat weigerde genoegen te nemen met diens onderknuppel, staatssecretaris Knapen. Die mag zich in het buitenland weliswaar minister noemen, maar hier in Nederland is hij gewoon staatssecretaris. En over Europa debatteert de Eerste Kamer met staatssecretaris én minister. Het debat ging dus niet door en vindt nu 3 april plaats. Het enige plenaire wapenfeit van afgelopen dinsdag was de aanvaarding van de Wet woonlandbeginsel sociale zekerheid. Daarnaast was Senaatsvoorzitter Fred de Graaf geruime tijd aan het woord om de overleden oud-Senator Eversdijk (CHU, CDA) te herdenken. Saillant detail is dat uit de speech van de voorzitter bleek dat de overledene een drijvende kracht achter de nu afgelaste Algemene Europese Beschouwingen was. Vanaf zijn wolk hoog in de hemel zal Eversdijk de arrogantie van de weigerachtige Rosenthal en wellicht ook het daaropvolgende spierballenvertoon van de Senaat hoofdschuddend hebben aangezien.

1 Super De Boer 02/04/2012 om 10:19

Leuk, had het woord onderknuppel al een tijd niet meer gelezen!

En goed gezien van die subsidieregeling voor kerken. Kijk, daarom volg ik dit blog dus. Ik heb zelf helemaal geen tijd om dit soort zaken op eigen kracht te ontdekken.

Ik houd mijn hart vast voor de kinderopvangtoeslag. Bepaald geen item waar de SGP dol op is.

2 Super De Boer 03/04/2012 om 22:48

Brekend nieuws: SGP blokkeert verhoging griffierechten in EK.

Zo zie je maar weer dat zwart-wit denken nergens toe leidt 🙂

🙁 Of zou dit gefinancierd gaan worden uit de kinderopvangtoeslag?

Vorige post:

Volgende post: