Update ministerraad 30 september 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 02/10/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 30 september 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Europa en het overlijden van Hella Haasse. Dat waren de twee onderwerpen waarover minister-president Mark Rutte in zijn wekelijkse persconferentie zijn aandacht verdeelde. Wat Europa betreft kon hij melden dat diverse Europese parlementen (van 12 van 17 eurolanden) de uitbreiding van bevoegdheden van het European Financial Stability Fund (EFSF) hebben goedgekeurd. Het Nederlandse parlement heeft dat nog niet gedaan, maar het daartoe strekkende wetsvoorstel is gereed en komt de komende week in procedure. Rutte nam de gelegenheid te baat om zijn visie op het project ‘Europa’ uiteen te zetten. Zoals het de premier van een minderheidskabinet betaamt, schipperde hij kundig tussen de Eurofielen en de Eurosceptici, zeg maar tussen de Pechtolds en de Wilderianen. Europa, zo hield de premier zijn gehoor voor, is vooral een praktisch, pragmatisch en realistisch project, dat als het goed functioneert ook nog behoorlijk wat geld kan opleveren. De Europese samenwerking is geen verheven ideaal en voor een ‘Eurogeloof’ is geen ruimte, maar ook cynisme is absoluut niet op z’n plaats.

Als gezegd stond de premier ook kort stil bij het overlijden van schrijfster Hella Haasse op 93-jarige leeftijd. Wellicht zat er ook een persoonlijke noot in zijn verhaal. Net als Haasse heeft de vader van Rutte namelijk lange tijd in Nederlands-Indië vertoefd. Een onderwerp dat Rutte niet nader toe wenste te lichten betrof de toekomst van de provincies. Het regeerakkoord spreekt hierover duidelijke taal: “Het kabinet komt met een voorstel tot opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), ook om nieuwe bestuurlijke hulpstructuren te voorkomen”. Rutte wilde na afloop van de persconferentie echter niet meer kwijt dan dat er overeenstemming was bereikt over de uitwerking van het regeerakkoord. Ondertussen wordt in de media al druk over de plannen gespeculeerd. Zuid-Holland zou eruit zijn geknikkerd (en daar stevig van balen), en Utrecht en Flevoland zijn ook niet direct enthousiast over een fusie met Noord-Holland. Nog los daarvan moet het kabinet een meerderheid in beide Kamers zien te krijgen voor de fusieplannen. Minister Donner gaat het daar nog lastig mee krijgen, tenzij hij tegen die tijd het deurtje naar de Raad van State gevonden heeft. De Raad zelf is nog niet overtuigd, het CDA wel.

De persberichten vertellen ons dat de Tweede Kamer een artikel 100-brief kan verwachten over de Nederlandse deelname aan UNMISS, de missie van de Verenigde Naties in Zuid-Soedan. Verder wenst het Rijk zijn kantoorhuisvesting te concentreren op twaalf locaties verspreid over Nederland. Deze krijgen de gezellige naam ‘concentratielocaties’ of ‘concentratiesteden’ mee (“Waar werkt u?”, “Ik werk in een concentratiestad!”). De ministerraad heeft voorts ingestemd met toezending aan het parlement van de kabinetsreactie op de plannen van de Europese Commissie voor een nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid. De nadruk ligt hierbij op duurzaamheid. Ten slotte is interessant het bericht dat het kabinet de export van kinderbijslag en kindgebonden budget aan banden wenst te leggen. Het kabinet wil dat in 2014 alleen nog maar ouders met kinderen die in Nederland of een ander land van de Europese Unie wonen in aanmerking komen voor deze toeslagen. Het persbericht is niet geheel duidelijk als het gaat om de vraag hoe het kabinet de stopzetting wil bewerkstelligen. Er is sprake van een aanpassing van bilaterale sociale zekerheidsverdragen met een aantal landen (waaronder Marokko en Turkije) en van een wetsvoorstel dat voor advies naar de Raad van State gaat. Je zou zeggen dat de wijziging van een bilateraal verdrag in beginsel de goedkeuring van het parlement behoeft. Wil de regering deze goedkeuring eerst verwerven met één grote verzamelwet en daarna over de aanpassingen gaan onderhandelen?

De Eerste Kamer haalde vooral het nieuws door haar weigering de komende week al de spoedwet te behandelen van minister Donner over het betalen van de leges (a.k.a. belasting) bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Senaat moest over dit verzoek van de regering beslissen terwijl het wetsvoorstel nog bij de Tweede Kamer lag en dus mogelijk nog geamendeerd kon worden. Op zo’n moment laat je je natuurlijk niet vastleggen op het uitbrengen van een blanco verslag en een stemming op 4 oktober, moeten de senatoren gedacht hebben. Aanstaande dinsdag wordt het voorbereidend onderzoek verricht. Als de minister de vragen als een Razende Roeland beantwoordt, is plenaire behandeling op 11 oktober mogelijk.

Een ander onderwerp dat enige aandacht van de media kreeg, was het besluit een parlementair onderzoek in te stellen naar de besluitvorming rond de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten in de afgelopen twintig jaar. Het initiatief tot dit onderzoek was afkomstig van de inmiddels vertrokken nestor van de Senaat, Egbert Schuurman. Hij wilde het liefst een parlementaire enquête, maar uiteindelijk werd het dus ‘slechts’ een parlementair onderzoek. Met andere woorden: er is geen sprake van een mijlpaal in de geschiedenis van de Eerste Kamer, maar een strandpaal mag het toch wel genoemd worden. Even was nog onzeker of er wel een meerderheid voor het onderzoek zou zijn, maar uiteindelijk werd het voorstel volgens het persbericht op de website met 54 stemmen voor en 21 tegen (75 stemmen uitgebracht door de 74 aanwezige senatoren; het lid Martens stemde waarschijnlijk via haar iPad vanuit het buitenland) aangenomen. De instelling van de onderzoekscommissie vindt aanstaande dinsdag plaats.

Aanstaande dinsdag praten de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken ook verder over de wijze waarop de leden van de Eerste Kamer worden verkozen. Dat onderwerp stond drie weken geleden ook al op de agenda, dus blijkbaar is het moeilijk de ideale wijze van verkiezen te vinden. Wellicht dat het kabinet-Rutte nog een mooie retro-oplossing voorhanden heeft. Het kabinet wil al terug naar de situatie vóór 1956 door het aantal senatoren terug te brengen tot 50. Daar past teruggaan naar de situatie vóór 1848, toen de senatoren nog gewoon benoemd werden door de Kroon, ook nog wel bij. En als we dan toch bezig zijn, hebben we ook nog wel een oplossing voor het ‘provincieprobleem’ dat eerder in deze bijdrage aan de orde kwam: gewoon Noord- en Zuid-Holland weer samenvoegen, zoals vóór 1840 ook al het geval was.

1 Gary Avercamp 02/10/2011 om 22:34

En Vlaanderen er ook bij trekken, zoals het geval was voor 1830.

Zo’n concentratiestad lijkt me geweldig. Nooit meer afgeleid worden, maar één brok concentratie.

Alle gekheid op een stokje: goede serie dit.

2 L vd B 04/10/2011 om 10:18

Helemaal eens met Gary Averkamp: een goede serie!

Vorige post:

Volgende post: