Update ministerraad 31 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 02/02/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 31 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Is het CDA toegetreden tot de constructieve oppositie? Volgens het regeerakkoord streeft de coalitie naar deconstitutionalisering van de aanstelling van de burgemeester. De Grondwet bepaalt nu nog dat de burgemeester wordt benoemd door de Kroon en dit weekend heeft CDA-fractievoorzitter Buma laten weten daar vanaf te willen. Het leverde ronkende koppen op, zoals in de Volkskrant, dat een interview met de CDA-voorman publiceerde: “CDA na jaren aarzelen ook voor gekozen burgemeester”. Een van de daaropvolgende zinnen slaat de plank echter behoorlijk mis. “Daarmee is de steun van een tweederde Kamermeerderheid voor de benodigde Grondwetswijziging verzekerd” is een zin die je onder Balkenende nog wel kon uitspreken. Toen beschikte het CDA nog over meer dan 40 zetels in de Tweede Kamer. Daarvan zijn er nu nog 13 over en als we de peilingen mogen geloven worden dat er na de volgende verkiezingen hooguit een paar meer. Maar niet alleen omdat het CDA geen grootmacht meer is, is de aandacht voor Buma’s draai overdreven. Een wetsvoorstel dat de aanstellingswijze van de burgemeester uit de Grondwet wil halen, is allang aanhangig bij het parlement. De Tweede Kamer heeft het in eerste lezing al aangenomen en bij de Eerste Kamer is de schriftelijke fase in november vorig jaar van start gegaan. Het gaat hier overigens niet om een voorstel vanuit de burelen van de regering, maar om een initiatiefwetsvoorstel van D66-staatsrechttijger Gerard Schouw, die ook medeverantwoordelijk is voor twee initiatiefwetten over het referendum, een voorstel over het schrappen van het verbod op godslastering en een voorstel over het afschaffen van het fenomeen ‘weigerambtenaar’.

Het is naar het voorstel van Schouw dat de coalitie verwijst in het regeerakkoord. Zijn initiatiefwetsvoorstel inzake het schrappen van de Kroonbenoeming uit de Grondwet wordt door de coalitiepartners ‘verwelkomd’. Dat het CDA het nu ook lijkt te steunen, is leuk, maar ook zonder die steun komt het wel in twee lezingen door beide Kamers. In eerste lezing is slechts een gewone meerderheid nodig en als het klopt dat alleen SGP en CU nog mordicus tegen zijn, is die ongeacht de opstelling van het CDA al zeker. Bij de huidige verhoudingen zou dat overigens ook voor de tweede lezing gelden. Met samen slechts 21 zetels in de Tweede en 14 in de Eerste Kamer kunnen de confessionele partijen geen grondwetsherzieningen meer blokkeren. Als de Grondwet gewijzigd is, kan bij gewone wet met gewone meerderheid worden bepaald of het aan de raad of aan de burgers is om de burgemeester te kiezen. Ook hier doet de positie van het CDA er nauwelijks toe. Die nieuwe realiteit is kennelijk nog onvoldoende tot de nieuwsmedia doorgedrongen. Overigens kun je het natuurlijk wel nieuws noemen als het CDA ineens pleit voor staatsrechtelijke hervormingen. Sterker nog, als je op 1 februari leest dat “CDA-leider Sybrand Buma onze democratie [wil] hervormen en daarmee het vertrouwen in het systeem bij de kiezer terugbrengen”, dan vraag je je allereerst af of het niet stiekem 1 april is.

De reden om dit keer met het CDA te beginnen, is dat de ministerraad steeds minder staatsrechtelijk interessant nieuws oplevert. De premier deed tijdens zijn persconferentie niet veel meer dan een wetsvoorstel over faillissementsfraude toelichten en felicitaties uitspreken aan het adres van de twee jarigen, Ivo Opstelten en prinses Beatrix. Felicitaties aan het adres van de nieuwe bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten waren ook op hun plaats geweest, maar bleven achterwege. Zie voor de benoeming de ook ditmaal weer karige nieuwsberichten. De premier blikte natuurlijk nog wel terug op het aftreden van staatssecretaris Weekers van Financiën, geveld door problemen met een Belastingdienst die onder zijn verantwoordelijkheid eerst te soepel was voor de Bulgaren en vervolgens te streng voor een nog steeds onbekend aantal Nederlandse huishoudens. Rutte liet overigens al weten dat hij vond dat de Kamer veel te gedetailleerde vragen stelde. Dat is nogal een onzinnige opmerking: Weekers loopt al sinds 1993, toen hij persoonlijk medewerker van Jos van Rey werd (die man van dat billboard), op het Binnenhof rond en nam al in 1998 plaats in de Tweede Kamer. Hij heeft ook al meer dan drie jaar ervaring als bewindspersoon opgedaan, dus als je dan met veel gehakkel struikelt over een paar cijfermatige vragen van Pieter Omtzigt, kun je beter de eer aan jezelf houden.

De Eerste Kamer kende een korte vergadering afgelopen dinsdag, maar er was wel enig staatsrechtelijk interessant nieuws. De Kamer is namelijk nog steeds bezig met een rapport over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten dat een door haar ingestelde onderzoekscommissie in oktober 2012 uitbracht. Was de Kamer voorheen vooral intern met het rapport bezig, thans betrekt zij ook de regering erbij. In een bijna met algemene stemmen aangenomen motie – alleen de PVV was tegen – heeft zij de regering gevraagd “de coördinatie van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in het algemeen te beleggen bij de meest aangewezen minister op het ministerie van BZK”. Betrekken we dat op de huidige bewindslieden van dat ministerie, dan mag de regering dus kiezen tussen Stef Blok en Ronald Plasterk. Misschien is het een aardig project voor de laatstgenoemde, nu de Eerste Kamer diens plannen met de megaprovincie naar de ijskast heeft verbannen.

Aanstaande dinsdag debatteert onze Senaat over verruiming van bevoegdheden in het vreemdelingentoezicht. En alvast pro memorie: er zit ook een interessant thematisch beleidsdebat over de Staat van de Rechtsstaat aan te komen.

1 Martin Holterman 02/02/2014 om 21:05

Ja, dat is een nogal opzichtige draaideur. Gegeven hoe opzichtig de AFM (en het ministerie) de laatste jaren/decennia bij NS in de fout zijn gegaan, lijkt het me dat ze de nieuwe bestuursvoorzitter beter ergens anders hadden kunnen halen.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: