Update ministerraad 31 mei 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 01/06/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 31 mei 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De ministerraad van deze week werd gedomineerd door financieel-economisch nieuws uit Europa. Premier Mark Rutte ging in op de landenspecifieke aanbeveling van de Europese Commissie, meer in het bijzonder van de Eurocommissaris voor Begrotingszaken, de Fin Olli Rehn. De ministerraad voelt niets voor de door Rehn geadviseerde ‘veiligheidsmarge’ van een maximaal begrotingstekort van 2,8%. Drie procent is de juridisch bindende afspraak, en daar houdt Nederland zich aan, maar het gaat niet verder. De premier merkte verder op dat Nederland geen voorstander is van een vaste voorzitter voor de Eurogroep, een positie die momenteel bekleed wordt door de Nederlandse minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Het plan voor een vast voorzitterschap is afkomstig van Frankrijk en Duitsland, twee van de grootmachten binnen de Europese Unie. Dijsselbloem zelf reageerde op het plan zoals we hem kennen: stoïcijns. Jeroen laat zich niet opnaaien.

Het overige nieuws uit de ministerraad was niet bijzonder spectaculair. Nadat twee weken geleden de oud-gouverneur van Curaçao een benoeming in de Raad van State had gekregen, werd nu de benoeming van een tweede waarnemend gouverneur van dit land binnen het Koninkrijk bekendgemaakt. En de ministerraad bleef in Antilliaanse sferen door benoemingen binnen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te presenteren. Vreemd genoeg maken de nieuwsberichten geen melding van de nieuwe baan van oud-rechter, oud-officier van justitie en huidig Tweede Kamerlid voor het CDA Peter Oskam. Na zijn spetterende optreden tijdens het vragenuurtje afgelopen dinsdag hadden we toch wel een benoeming tot bijzonder openbaar aanklager voor het Caribisch gebied verwacht, alwaar hij de snel aan populariteit winnende en levensgevaarlijke drug Sisal mag gaan bestrijden. En dat is hard nodig, want het Sisalnetwerk is wijd vertakt. Zelf de vader van wijlen Prins Claus handelde erin.

Van de Trêveszaal naar de vergaderzaal van de Eerste Kamer dan. De Senaat stemde volgens verwachting in met het initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks om de beslissing over koopzondagen over te laten aan de gemeenten. De meerderheid was zeer groot: slechts de fracties van SP, ChristenUnie, de SGP, de OSF en twee leden van de fractie van het CDA stemden tegen, bij elkaar goed voor slechts 14 van de 75 zetels. De Eerste Kamer wenste echter nog niet in te stemmen met een wetsvoorstel van minister Opstelten om misstanden in de seksbranche aan te pakken. Het voorstel bevat daarvoor een aantal maatregelen, zoals het invoeren van een landelijk dekkend en uniform vergunningenstelsel voor de exploitatie van een seksinrichting en een minimumleeftijd van 21 jaar voor prostituees. Dat zijn op zichzelf geen omstreden onderdelen. Waar de Eerste Kamer wel zeer veel moeite mee heeft is de voorgestelde registratieplicht voor alle prostituees en de daaraan gekoppelde plicht van klanten om na te gaan of ze wel bovenop een geregistreerde prostituee springen, de zogenaamde ‘vergewisplicht’. In oktober vorig jaar werd de behandeling van het wetsvoorstel al aangehouden, en ook afgelopen dinsdag werd de beraadslaging weer geschorst.

De minister bleek tijdens het debat bereid de vergewisplicht, door een PvdA-senator aangeduid als een ‘kafkaëske, absurde maatregel’ niet in werking te laten treden, maar dat was voor de Eerste Kamer niet genoeg. Die wil dat dit onderdeel geschrapt wordt, hetgeen een novelle verreist. Met de registratieplicht wil de minister sowieso door. De minister mag van de Kamer zijn argumenten weer eens op papier gaan zetten, anders kan het debat niet verder. Interessant is ook de – overigens nog niet aangenomen – motie van enkele senatoren waarin de regering wordt opgeroepen de invoering van de landelijke vergunningsplicht voor seksbedrijven te bespoedigen door het wetsvoorstel middels een novelle te splitsen. Door zo’n splitsing zou de Eerste Kamer kunnen instemmen met de vergunningsplicht zonder daar de registratieplicht voor prostituees bij door de strot geduwd te krijgen. De Raad van State heeft er al eens op gewezen dat het splitsen van een wetsvoorstel nog niet zo eenvoudig is. In dit geval lijkt de motie overigens wel uit te voeren door twee nieuwe wetsvoorstellen in te dienen: één met de vergunningsplicht en één met de registratieplicht. Een andere mogelijkheid is één novelle, die de registratieplicht schrapt. Dat is eigenlijk ook wat de meerderheid van de Senaat wil, maar Opstelten dus niet.

Tussen de uitgebreide verslaggeving over de reis van de voorzitter van de Eerste Kamer door Australië vinden we ook een sympathiek nieuwsberichtje over  de aanbieding van meer dan 2.000 handtekeningen door een groep kinderen uit Friesland. Zij spreken zich met deze actie uit tegen het inmiddels al flink afgezwakte en misschien zelfs wel nauwelijks nog levensvatbare voornemen uit het regeerakkoord om de twaalf provincies te vervangen door vijf landsdelen. Het onderwerp zal vermoedelijk nog wel aan de orde komen in het debat over de visienota van Plasterk dat de Eerste Kamer op 18 juni aanstaande zal houden. Aanstaande dinsdag staat echter eerst een ander fundamenteel debat op de rol: een debat over de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden in brede zin.

1 Super De Boer 01/06/2013 om 20:28

8) Ah, een debat over de toekomst van het Koninkrijk in brede zin. Wellicht een goed moment om eens te beginnen over artikel 2 van de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal jo. artikel 47 Statuut.

Iemand moet het tenslotte doen, ook al ben je er zelf ook ‘ingetrapt’.

Ik heb het hier dus niet over Grondwetswijzigingen, dat hoeft echt pas wanneer de Falklandeilanden uiteindelijk van ons blijken te zijn, maar er staat wel wat er staat. Dus.

Vorige post:

Volgende post: