Update ministerraad 4 april 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 07/04/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 4 april 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

We moeten het deze keer helaas doen zonder integrale registratie doen van de persconferentie na de ministerraad. Een van de vragen van de journalisten zal ongetwijfeld zijn gegaan over het gegoochel met meevallers die de onderhandelingen met de meest geliefde oppositiepartijen moeten smeren voor de begroting van 2014. Nu is er vast daadwerkelijk meer ruimte om bijvoorbeeld aan lastenverlaging te doen, door de enigszins aantrekkende economie, maar het begrip meevaller wordt ook enthousiast politiek gebruikt. Binnenkort blijkt waarschijnlijk dat er op wonderbaarlijke wijze precies zoveel meevallers zijn als ChristenUnie en SGP extra geld voor defensie, politie en justitie mogen aankondigen en D66 bijvoorbeeld maar weer eens het onderwijs een kapitaalinjectie geeft. Dan is er vast ook nog wat over voor Samsom om zijn ‘garantie’ op lokale zorg te stutten en voor de VVD om de benzinepomphouders, symbool van alle lastenverzwaringen, tegemoet te komen. Nu is gezien het voorbij decennium haast geen prijs voor politieke stabiliteit te hoog, maar een erg stabiele indruk van de overheidsfinancien maakt het allemaal niet.

Zulke stabiliteit streeft het kabinet juist wel na voor de pensioenfondsen. Die beheersten de afgelopen jaren vaak het nieuws met dreigende verlagingen van de uitkeringen en verhoging van de premies. Het laatste ging vaak uiteindelijk toch weer niet door, het eerste wel, om zo het tij te keren en de pensioenkassen voldoende gevuld te houden in tijden van stijgende levensverwachting en de dalende rendementen. Van overheidswege werd bovendien de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd. Vanwege die verhoging gingen de premies laatst weer omlaag, met als rechtvaardiging dat werkenden nu juist meer tijd hebben om pensioen op te bouwen. Volgt u het nog? Hoe dan ook, het nieuwe toetsingskader pensioenen dat het kabinet naar de Raad van State stuurde voor advies moet de pensioenen minder gevoelig maken voor fluctuaties op de financiële markten en risico’s beter spreiden over generaties. Die verminderde gevoeligheid bestaat er vooral in dat rentepercentages en koersen over langere periodes mogen worden gemiddeld dan nu het geval is en ook maatregelen om de pensioenkassen op peil te houden over langere tijd (tien jaar) mogen worden uitgesmeerd. Tegelijkertijd komt er ook ruimte om juist wel voor risicovollere pensioenopbouw te kiezen. Het is dus hopen dat we over twintig jaar niet daarvan de scherven bij elkaar moeten vegen. De SER zou daar nog iets over kunnen zeggen, want daaraan vraagt het kabinet advies over de toekomst van de aanvullende pensioenen, als onderdeel van een brede maatschappelijke dialoog.

Uit de boezem van het kabinet kwam verder het goede nieuws dat vreemdelingen minder vaak in bewaring worden gezet, ingevolgde het beleid van staatssecretaris Teeven dat alleen bij wijze van ultimum remedium te doen. Verder werd de heer M.L.J. Koopmans benoemd als raadsheer in het overzeese hof-met-de-lange-naam: het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij is ter plaatse bekend, want Koopmans was dat in de jaren negentig ook al lid van het hof. Het kabinet deed ten slotte ook nog aan enige deregulering.

Groot nieuws vanuit de Eerste Kamer was er niet. Er waren de nodige bezoeken, waaronder die van de president en de secretaris-generaal van de NAVO-assemblee aan de Eerste Kamer en van een delegatie van de Eerste Kamer aan de plaatsvervangend permanente vertegenwoordiger van Rusland bij de EU, over de consequenties van het zogeheten Oostelijk Partnerschap van landen als Oekraine met de Unie. Dat zal een ongemakkelijk gesprek zijn geweest. Het nieuwsbericht rept optimistisch van ‘actualiteitswaarde’. Als onderdeel van het aanhalen van de banden met de provinciale volksvertegenwoordigers die de Eerste Kamer samenstellen voerden de senatoren verder een debat met de Staten van Zeeland en Zuid-Holland. Zij lieten ook nog even hun tanden zien: de behandeling van twee wetsvoorstellen (wet forensische zorg en minimumloon) is aangehouden, het laatste voor de tweede keer, in afwachting van een nadere reactie van de verantwoordelijke bewindspersonen op de bedenkingen in de senaat.

1 HA 08/04/2014 om 10:42

Voor de liefhebbers;
De Eerste Kamer behandelt vandaag de initiatiefvoorstellen raadgevend + correctief referendum (van 14:20-17:45 en 19:55-23:55)

Vorige post:

Volgende post: