Update ministerraad 4 juni 2010

door LD op 05/06/2010

in Haagse vierkante kilometer

In de vorige Update ministerraad werd reeds gemeld dat de minister-president en de parlementaire pers afscheid van elkaar hadden genomen. Het resultaat is onder meer dat na afloop van de ministerraad geen video’s meer op de website van dit orgaan worden geplaatst. We weten dus niet hoe de ministerraad denkt over de gebeurtenissen voor de kust van Gaza, de arrestatie van Joran van der Sloot en het overlijden van Kodiakbeer Gretta in Dierenpark Emmen. U begrijpt dat het voor ons steeds moeilijker wordt deze rubriek te vullen.

Het moet vrij rustig zijn geweest in de Trêveszaal afgelopen vrijdag. Minister Rouvoet was afwezig. Hij was geveld door griep en kampte met stemproblemen, hetgeen zijn woordvoerder tot de dubbelzinnige uitspraak bracht dat je juist in campagnetijd zuinig moet zijn op je stem. Dat moeten de burgers van Nederland op 9 juni zeker. Ik kan mij zo voorstellen dat de overige ministers en eventueel aanwezige staatssecretarissen snel de agenda hebben afgewerkt, daarna gauw een biertje hebben gedronken op het Plein en vervolgens weer vlug het land zijn ingetrokken voor campagnes, interviews, debatten en hun maîtresses gezinnen.

De maatregelen die tijdens de vergadering werden besproken kunnen met enig creatief vermogen wel in de categorieën ‘VOC-mentaliteit’ en ‘Poldermodel’ worden ingedeeld. In de eerste categorie valt het overgenomen voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat om 100 miljoen euro te investeren voor de aanpak van knelpunten in het verkeerssysteem op de hoofdvaarwegen. De investering hangt samen met de aanleg van de tweede Maasvlakte en moet verzekeren dat Nederland zijn positie als internationaal knooppunt voor het vervoer over water kan behouden. Eurlings had sowieso weer een belangrijk aandeel in de ministerraad, want ook het ontwerpbesluit betreffende een nieuwe opleiding voor kapiteins van zware sleepboten kwam van zijn departement. Eenmaal vastgesteld moet het besluit een besparing van 7,3 miljoen euro opleveren. Ook na afloop van de ministerraad had Eurlings zijn mediamomentje: de bewindsman kon een ‘megavoordeel’ voor de reiziger aankondigen. De komende jaren gaan er op de belangrijkste spoortrajecten van Nederland twaalf treinen per uur rijden.

In de categorie ‘Poldermodel’ valt het enige wetsvoorstel waaraan een persbericht werd gewijd: de ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Van Middelkoop van Wonen, Wijken en Integratie tot oprichting van een landelijke geschillencommissie waar huurders en verhuurders terecht kunnen voor klachten over hun gezamenlijke overleg en het verschaffen van informatie. Het wetsvoorstel houdt verband met de Wet op het overleg huurders verhuurder die geldt voor alle sociale verhuurders en particuliere verhuurders die 25 of meer woningen bezitten. Het laatste persbericht van 4 juni was gewijd aan een verhoging van de bestuurlijke boete die aan restaurants en andere etablissementen kan worden opgelegd indien zij de Warenwet overtreden.  Bij nadere beschouwing blijkt het overigens eerder om een broodnodige inflatiecorrectie te gaan dan om een echte verhoging.

Met deze mededeling eindigt de laatste Update ministerraad vóór de verkiezingen van aanstaande dinsdag. We zien u graag terug zodra het nieuwe politieke krachtenveld bekend is.

Vorige post:

Volgende post: