Update ministerraad 4 november 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 05/11/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 4 november 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het patroon van deze update ministerraad zal zo langzamerhand vertrouwd voorkomen: het echte nieuws komt uit de persconferentie, het klein bier zit in de persberichten. Premier Mark Rutte praatte 19 minuten vol over het vorige week overeengekomen pakket maatregelen bedoeld om de eurozone te stabiliseren. Europa heeft met dit pakket – bestaande uit versterking van het Noodfonds, een nieuw steunpakket voor de Grieken, strikte afspraken over toezicht en sancties en een reeks afspraken over de banken (Griekse schulden afschrijven, geld aantrekken) – haar verantwoordelijkheid genomen, aldus de premier. Nu is Griekenland aan zet. Het woord ‘Griekenland’ werd in vrijwel iedere zin in de mond genomen en het voorgenomen (maar inmiddels weer geannuleerde) Griekse referendum werd wel vier maal weggezet als ‘bizar’. In de marge van de persconferentie was er nog enige ruimte voor de politiemissie in Kunduz en de rare handtastelijkheden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten. In de ‘dying seconds’ werd ten slotte voor volgende week nog een brief over weigerambtenaren aangekondigd.

In de persberichten vinden we weinig dat uitnodigt tot een dansje op de keukentafel. De Adviesraad Wetenschaps- eb Technologiebeleid  krijgt een nieuwe voorzitter en hetzelfde geldt voor de Raad voor Cultuur, waar omroepman Joop Daalmeijer de plek van de boos opgestapte Els Swaab mag innemen. Ook krijgt de Raad voor Cultuur een nieuw lid, waarvan het persbericht triomfantelijk meldt dat hij in zijn vrije tijd muzikant is. Zelden zal iemand beter gekwalificeerd zijn geweest. Met de aankondiging dat er een maximumtarief komt voor rijbewijzen kunnen we nog onbezorgder met 130 km/h over de Afsluitdijk razen, en na het voornemen van minister Schippers om mensen die hun zorgverzekeringspremie niet betalen harder aan te pakken kunnen we gelukkig concluderen dat er op VWS ook nog bewindslieden zitten die wanbetalers aanpakken in plaats van commissievoorzitters in de Tweede Kamer.

In de Eerste Kamer probeert de ChristenUnie een monopolie te verwerven op het terrein van de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Vorig jaar nam de Senaat op initiatief van de inmiddels vertrokken senator De Boer al een motie aan waarin het kabinet werd verzocht om een Woonvisie “waarbij het huidige beslag van de hypotheekrenteaftrek op de algemene middelen substantieel wordt verminderd” (hoewel, aannemen…). De Woonvisie kwam er, maar aan de hypotheekrenteaftrek werd niet getornd. Nu probeert ChristenUnie-boegbeeld Kuiper het met een nieuwe motie, die zelfs steun kreeg van ‘swing senator’ Holdijk van de SGP. In de nieuwe motie wordt gekozen voor een oer-Hollandse oplossing: de regering moet een commissie instellen die studie doet naar een meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek. Passen we onze vaste hobby ‘stempuzzelen in de Senaat’ op deze motie toe, dan moeten we helaas constateren dat de stemmen afgelopen dinsdag gestaakt hebben (met als gevolg dat komende week een herstemming moet plaatsvinden). Senator Quik-Schuijt van de SP, die de cruciale 38e stem in handen had, bevond zich namelijk in Kirgizië om de verkiezingen waar te nemen. En er is blijkbaar een hoop te zien daar, want vorige week zat ze er ook al. Met dit soort dubieuze stempraktijken, die blijkbaar breed gedeeld worden, is de Senaat al lang geen hoeder van onze constitutie meer.

Maar er gloort enige hoop. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken lijkt gevallen te zijn over de uiterst povere reactie van het kabinet op het rapport van de Staatscommissie Grondwet. In plaats van deze reactie voor kennisgeving aan te nemen is de commissie namelijk voornemens in het voorjaar van 2012 een beleidsdebat te wijden aan deze reactie. De vraag is natuurlijk of dat nog met minister Donner zal zijn. Wellicht zit die dan reeds de constitutionele rijpheid te proeven van het voorstel om de beide Kamers wat kleiner te maken.

Vorige post:

Volgende post: