Update ministerraad 5 november 2010 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 08/11/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 5 november 2010 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het kabinet is aan de slag gegaan en we zullen het weten. Geen CO2-opslag, geen rookverbod, geen bonnenquota, geen nieuwbouw voor het historisch museum. De Haagse geluksmachine is tot stilstand gebracht: vanaf heden is het aan ons allen zelf om ‘iets buiten gewoons’ van ons leven te maken. Op de regeringshomepage is de RVD ondertussen aan de slag gegaan. De drieslag investeren, orde en grenzen en een gezellige foto van het hele kabinet markeren het nieuwe elan.

Rutte zelf ging deze week voor het eerst aan de slag op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad; vorige week was hij in Brussel. Kan Leers aardig gesticuleren, ook Ruttes handen waren voortdurend aan de slag. Er is ook het nodige te doen: het land staat er niet florissant bij en dus moeten we aan de slag: niet alleen minder bewindspersonen, maar er ook minder nota’s en voor zover er nota’s worden geschreven zullen het korte nota’s zijn. Hetzelfde geldt, stelde Rutte desgevraagd, voor de beantwoording van schriftelijke vragen (‘ja/nee’).

Het verhaal is, met andere woorden, consequent en de figuur van Rutte is sympathiek. Hij blijf lessen maatschappijleer verzorgen op een vmbo. Bovendien herstelt hij de traditie in ere (vanaf volgende week) dat de minister-president te gast is bij de parlementaire persvereniging in Nieuwspoort, in plaats van persberichten dicteert in het bekende zaaltje met de deur. Wat ook prettig is, is dat Rutte veelal erkend dat hij niets kan zeggen over zaken die in onderhandeling zijn: de ambtenarensalarissen, de politiemissie naar Afghanistan. Hij moet dan ook meer dan enig voorganger op zoek naar draagvlak.

Onvermoeibaar somde Rutte ook nog eens op dat alle zeventien hervormingen ook echt hervormingen zijn. Want wacht even, had Ron Fresen gezegd, strenger straffen kun je toch niet als ‘hervorming’ presenteren? Volgens Rutte ligt hieronder echter wel degelijk een ‘hervormingsfilosofie’. Helaas – althans waarschijnlijk in de ogen van veel lezers van dit blog – kan een figuur als de herziening ten nadele misschien inderdaad wel gelden als fundamentele verandering. Daartoe lag er al een wetsvoorstel ter zake van moord en brandstichting met dodelijke afloop. Dit wordt uitgebreid met doodslag en gewelds- en zedenzaken met dodelijke afloop.

De ministerraad beraadslaagde verder over de evaluatie van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, waarin blijkens het persbericht ook aandacht werd besteed aan het op dit blog besproken rapport van de OVSE. Op voorstel van staatssecretaris Atsma werd ingestemd met de implementatie van richtlijn 2009/29 inzake handel in broeikasgasemissiehandel, dat voor spoeadvies naar de Raad van State gaat. Ook werd er aan onderlinge grensafbakening gedaan (de portefeuilles EL&I en IenM).

Aanvulling: Ondertussen komt komende week de Eerste Kamer in actie met de algemene financiële beschouwingen. We zullen zien of daar al iets van de mogelijke nieuwe politisering zichtbaar wordt naar aanleiding van de ‘samenwerkingspartner’ zonder zetels in de senaat.

PWdH

1 Ruben de Graaff 08/11/2010 om 14:27

De MP houdt ook een Twitter-account bij. En af en toe worden foto’s gepost van zijn werkzaamheden.

Zo heeft hij hier president Obama aan de lijn: http://www.flickr.com/photos/minister-president/5143782752/

2 RvdW 09/11/2010 om 23:40

Op de vraag naar politisering kunnen we inmiddels bevestigend antwoorden: http://www.eerstekamer.nl/motie/motie_de_boer_christenunie_c_s_3/document/f=/vik5viak9cpv.pdf.

Vorige post:

Volgende post: