Update ministerraad 6 juni 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 10/06/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 6 juni 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Omdat Rutte in Normandië stond te klappen voor de helden van D-Day, vergaderde de ministerraad onder leiding van vice-premier Asscher. Dat begon met de Rijksministerraad die nodig was om in te stemmen met de benoeming van Afdelingsvoorzitter Polak in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.  Nadat de gevolmachtigde ministers de Trêveszaal waren uitgewerkt, vulde de gewone ministerraad de Afdeling aan met drie nieuwe staatsraden: Drop, Van Heijningen en Minderhoud.

Het kabinet nam deze week één nieuw initiatief: het stuurde een wetsvoorstel naar de Raad van State om het Ministerie van Veiligheid en Justitie een dikkere vinger in de veroordeelde pap te geven. Als het voorstel wet wordt, vallen veroordeelden voortaan in handen van een Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen dat nauwkeuriger zal toezien op de ten uitvoerlegging van de straffen. Het OM blijft wel degene die de voorwaarden van de voorlopige vrijstelling stelt.

Juridisch interessant waren deze week ook de activiteiten in twee andere dossiers. Allereerst heeft Asscher een prestatie van een zeker formaat geleverd door de aanpassingen in de sociale zekerheid (inmiddels een combinatie van een stapeltje akkoorden) door het parlement te loodsen. Het laatste staartje van de discussie (de afstemmingsproblemen tussen de Sociale Dienst van de gemeenten en de Belastingdienst over het begrip ‘alleenstaande’ wezen er al op dat de belangrijkste twistpunten al van tafel waren. Maar inmiddels heeft de Eerste Kamer met brede steun (ook GroenLinks en CDA zijn aan boord geklauterd) ingestemd met de plannen.

De stuurmanskunst die Asscher hierbij getoond heeft, zal van pas komen in het tweede dossier: het Sociale Zekerheidsverdrag met Marokko. Voor de liefhebbers van de wat meer botte varianten van een dialoog tussen rechter en wetgever is dit dossier smullen. De wens om het verdrag te wijzigen komt immers voort uit een serie uitspraken van de rechter waarin deze een streep zette door de doorvoering van het woonlandbeginsel. Met dat beginsel in de hand worden de uitkeringen gekort wanneer je in een land verblijft waar de kosten voor levensonderhoud lager liggen. Het parlement zette druk op het kabinet om desnoods over te gaan tot het opzeggen van het totale verdrag, maar dat heeft Asscher vooralsnog weten te voorkomen. Andersom probeert hij juist met de dreiging van totale opzegging de Marokkaanse overheid in beweging te krijgen.

De Eerste Kamer werkt ondertussen vlijtig mee aan het afwerken van de wetgevingsagenda van de regering. Terwijl er ondertussen ook tijd over blijft om de successen van oud-Senator Schouw te vieren. Dit keer kwam hij langs om de uitbanning van de gewetensbezwaarde ambtenaar te voltooien. Hij kwam, lispelde en overwon.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: