Update ministerraad 6 september 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 08/09/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 6 september 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Je ziet het nog niet echt, maar premier Rutte moet inmiddels toch een licht getergd man zijn. Spreekt hij een keer een no nonsens H.J. Schoo-lezing uit met een degelijk liberaal verhaal, dat ook nog aansluit bij het kabinetsbeleid, in plaats van joviaal op te roepen een auto te kopen, wordt hem weer verweten dat hij ons niet in vervoering brengt met ‘visie’. Tel daar bij op dat Nederland prompt omlaag kukelde in de rankings die hij in dezelfde lezing als sterk punt opvoerde in zijn SWOT-analysis en verder de mislukte zomerse poging D66 als structurele zijwieltjes van de coalitie in te zetten en het ziet er somber uit. Maar Rutte zou Rutte niet zijn als hij ten overstaan van het journaille de slechte ranking opvoerde als extra bewijs voor de noodzaak van het kabinetsbeleid en Jos Heijmans, op de vraag of hij niet vaker lezingen zou moeten geven, een citaat voorhield dat hij onlangs in de Belgische Popperlezing had gebruikt: ‘optimism is a moral duty’.

Kortom, met Rutte komt het, als altijd, wel goed. Of dat ook geldt voor zijn kabinet, valt te bezien. Rutte wees er nog eens op dat er onlangs weer twee akkoorden aan de imposante prijzenkast van dit kabinet konden worden toegevoegd: het energieakkoord en het onderwijsakkoord. Ze zouden bovendien kunnen rekenen op steun in de samenleving. Uitvoering van enig akkoord vraagt daarentegen vooral steun in het parlement en dan uiteraard vooral de Eerste Kamer. Rutte deed het voorkomen alsof de relatie met Alexander Pechtold nog even goed was: als het vandaag niet lukt, probeer je het morgen gewoon opnieuw. Ze zijn immers doorlopend in gesprek, in Ruttes voortdurende queeste naar draagvlak. Misschien werkt het beter als ze volgende keer meteen het CDA er bij, zodat D66 niet als enige uit de oppositionele dekking hoeft te komen.

Feit is dat er voorlopig niet veel uit de ministerraad komt. De besluitvorming over de JSF, waarop de PvdA-fractie nu naar verluidt ook voorsorteert, is geparkeerd in een ministeriële commissie die binnen enkele maanden waarschijnlijk met een besluit komt en dan meteen ook maar met een complete visie op de krijgsmacht. De uitvoering van de Srebrenica-arresten wordt bestudeerd (strikt genomen valt er aan die arresten zelf niet veel uit te voeren: er ligt ‘slechts’ een verklaring voor recht van aansprakelijkheid van de Staat). Als het aan het kabinet ligt, komen we pas als Willem-Alexander aan het woord is te weten of de VVD-achterban terecht mobiliseert tegen de afschaffing van de algemene heffingskorting. Rutte beriep zich voor het achterhouden van alle stukken tot aan de troonrede nota bene op de grondwet. Wat er wel werd besloten: de gemeenten worden weer eens onder de rijksoverheidsduim gehouden en er komt een wetsvoorstel om de toegang tot bibliotheken te waarborgen. Wat dan weer vrij cynisch lijkt, in een tijd waarin openbare bibliotheken hoog op de lokale bezuinigingslijstjes staan.

Ondertussen gaan we dinsdag zien of het niet-uitvoeren van de motie-Engels c.s. door het kabinet tot staatsrechtelijk vuurwerkin de Eerste Kamer gaat leiden. Nu gaat die motie ‘slechts’ over een betrekkelijk apolitieke wijziging van de Grondwet, maar dat neemt niet weg dat het een testcase is hoe breed deze Eerste Kamer zich wel maken. Bij wijze van voorbeschouwing zij verwezen naar dit portret van de kersverse voorzitter, die al aankondigde in verband met corruptiebestrijding een zuivere ‘mindset‘ boven meer regels wil stellen. Hoe dan ook, met Prinsjesdag in zicht – vrijdag werd de Gouden Koets al gesignaleerd tijdens een proefrit – lijkt de eerstvolgende confrontatie vooral die van Samson en vooral Rutte met hun eigen achterban. Het n-woord zingt al weer rond.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: