Update ministerraad 7 februari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 09/02/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 7 februari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De ster van minister Asscher rijst snel. Als een van de weinige mainstreampolitici is hij serieus bezig Wilders wind uit de zeilen te nemen. Hij paart bijvoorbeeld een eenduidige verwerping van discriminatie en serieuze bestrijding van uitbuiting van arbeidsmigranten aan de erkenning dat de toestroom van Oost-Europeaanse arbeidsmigranten een probleem is, daarin onlangs bijgevallen door de WRR (‘nieuw multicultureel drama’). Hij aarzelt bovendien niet daarover in Brussel de strijd aan te gaan, ook met commissaris Reding, toch niet de eerste de beste. En hij krijgt het daar voor elkaar dat er ook daadwerkelijk maatregelen worden genomen om bijvoorbeeld schijnconstructies in de bouw aan te pakken.

Buiten zijn eigen portefeuille heeft Asscher zich ontwikkeld tot de troubleshooter van het kabinet. Het pensioenakkoord, Duivesteijn, steeds wist Asscher op tijd de boel te pacificeren. Afgelopen vrijdag hechtte hij op de persconferentie na de ministerraad de inmiddels opgetrokken verdedigingslijn voor Plasterk professioneel af, door op beleefde maar indringende wijze telkens te verwijzen naar de beantwoording van de kamervragen maandag en het debat op dinsdag (premier Rutte voelde in Sochi voor het oog van de camera’s Poetin nog eens aan de tand over de mensenrechten). De hamvraag zal morgen en overmorgen toch zijn waarom pas onder druk van de rechtszaak tegen het gebruik door Nederlandse inlichtingendiensten van door de NSA verzamelde informatie (‘Burgers tegen Plasterk’) naar buiten kwam dat Plasterk er in de Nieuwsuur-uitzending van eind oktober zo pijnlijk naast zat. Is dat omdat hij het simpelweg niet wist, omdat hij zijn fout niet wilde blootleggen, en/of vanwege allerlei bureaucratische gevechten tussen AIVD en MIVD, die gezamenlijk de afluisterschotels beheren, en in het verlengde daarvan de departementen van Defensie en Binnenlandse Zaken? De landsadvocaat zal in elk geval wel meekijken dit weekend met de beantwoording van alle kamervragen.

De ministerraad was ook overigens actief. In een klap werden twintig nieuwe ambassadeurs en 23 andere hoge diplomaten benoemd op nieuwe posten. Het kabinet zet bovendien naar eigen zeggen ‘ambitieus’ in op klimaatbeleid. In reactie op een voorstel van de Europese Commissie pleit Nederland ervoor de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minimaal 40 procent te beperken. Het zal Urgenda, de stichting die een procedure tegen de Staat is begonnen, niet ambitieus genoeg zijn. Verder zag de kabinetsreactie op het onderzoek naar SNS Reaal het licht. De forse kritiek dat DNB en Financien onder leiding van toenmalig minister Bos bij de eerste kapitaalinjectie in 2008 meteen orde op zaken hadden moeten stellen bij SNS, moet worden genuanceerd, aldus het kabinet. Er werden wel degelijk maatregelen getroffen (aandringen op afbouw van de vastgoedportefeuille), maar die bleken achteraf onvoldoende.

De Eerste Kamer liep zich warm voor het periodiek debat over de staat van de rechtsstaat, dat op 11 maart weer wordt gehouden. Ter voorbereiding vond afgelopen week een expert meeting plaats, met vele prominenten, waaronder oud-ombudsman Brenninkmeijer, de president van de Hoge Raad Corstens, oud-vice-voorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink en NVvR-voorzitter Van de Schepop (video). Jammer genoeg was bijvoorbeeld niet ook Thierry Baudet uitgenodigd, zodat het allemaal vrij voorspelbaar was. Alle ballen gingen op de politiek, die kort door de bocht gezegd de juridische professionals het werken onmogelijk zou maken. Alleen Hirsch Ballin deed een poging een brug tussen beide te slaan. Interessant waren verder de  bespiegelingen van raadsheer Buruma over de organisatie van de rechtspraak. Die stelt zo langzamerhand niemand nog in staat eindverantwoordelijkheid kan nemen voor een concrete zaak en op basis van gezond verstand in te grijpen als het mis gaat. Hoe dan ook, de senatoren kunnen in hun oren knopen dat de toegang tot de rechter door alle bezuinigingen serieus onder druk staat.

1 Martin Holterman 12/02/2014 om 02:17

Thierry Baudet? Heeft die tegenwoordig ook al een mening over de rechtsstaat?

2 Filip S. 18/02/2014 om 10:03

@M.Holterman, Baudet heeft overal een mening over, wist u dat niet?

Vorige post:

Volgende post: