Update ministerraad 7 januari 2011

door Redactie op 09/01/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 7 januari 2011

De ministerraad heeft conform zijn signatuur korte metten gemaakt met rekeningrijden: het daartoe voorliggende wetsvoorstel wordt ingetrokken. Tegelijk probeerde Rutte met alle macht een nieuwe linkse hobby in de schijnwerpers te zetten: politieagenten trainen in Afghanistan. De artikel 100 brief is zorgvuldig voorzien van vele instapmomenten voor progressief links Nederland. Het enige gevaar is dat de SGP de beoogde bevordering van deelname van vrouwen aan aan provinciaal bestuur weer als een uitstapmoment beschouwt.

De staatsrechtelijke context is artikel 100 van de Grondwet. Volgens dat artikel is de regering verplicht om vooraf inlichtingen te verschaffen over dit soort missies. Een terugkerende vraag daarbij is of dit recht op inlichtingen ook een instemmingsrecht oplevert. Dit standpunt is wel verdedigd tijdens de invoering van artikel 100, maar hard staatsrecht is dat volgens mij tot nog toe niet. In de meest recente discussie hierover, pleitte de VVD in ieder geval voor wijziging van de Grondwet om het instemmingsrecht vast te leggen en vond Maxime Verhagen als minister van Buitenlandse Zaken dat overbodig. Militairen worden alleen uitgezonden met brede steun van de kamer, stelde de regering destijds.

Als GroenLinks en D66 dus afhaken dan is het hoogstens in strijd met een straatsrechtelijke praktijk om de meerderheid in de kamer te volgen. Niet in strijd met de Grondwet. Een andere vraag is wat de Tweede Kamer dan gaat doen. Er is dan een meerderheid voor de motie die het kabinet oproept om de missie niet door te zetten. Die motie kan echter genegeerd worden. Dan is het de vraag wat de PVV onder gedogen verstaat. Als er een motie van wantrouwen wordt ingediend, is de PVV dan gehouden daartegen te stemmen? Het gedoogakkoord spreekt volgens mij alleen over het tolereren van inspanningen van de regering om elders een meerderheid in elkaar te sleutelen, en niet over het accepteren van een kabinet dat überhaupt geen meerderheid heeft. De PVV is dan niet aan het gedoogakkoord gebonden, en zou als ze hun stem aan de daarop volgende motie van wantrouwen toch onthouden alsnog de missie feitelijk mogelijk maken. Premier Rutte zelf was wel zo handig om daar niet over te speculeren.

Toevallig of niet: de Eerste Kamer (die volgens artikel 100 eenzelfde recht op inlichtingen heeft) krijgt deze brief terwijl ze nog lekker op reces zijn.

Vorige post:

Volgende post: