Update ministerraad 7 juni 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 10/06/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 7 juni 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Vice-premier Asscher nam deze week de honneurs waar in de ministerraad en op de daarop volgende persconferentie. Rutte was naar het geheime genootschap van de Bilderbergconferentie. Daar kon hij de belangen van Nederland ook goed behartigen, aldus Asscher, toen die gevraagd werd of de premier zelve wel kon worden gemist bij zulke belangrijke beraadslagingen als die over de Fyra. Het kabinet neemt het standpunt van NS over: stoppen. Dat is weinig verrassend, maar waarom moest dat nog week duren?

Eerder in de week had minister van financiën Dijsselbloem als ‘aandeelhouder’ van NS – eigenlijk is dat natuurlijk de Staat, maar wellicht werd deze hoedanigheid aangewend om Mansveld niet te openlijk te passeren – gehamerd op het belang van verschillende scenario’s. Evenmin als over de vraag hoe de treinstellen hadden kunnen worden toegelaten werd daarvan vrijdag nog iets vernomen. Wellicht omdat elk scenario er toch slecht uitziet: snelle treinen zullen er voorlopig niet rijden en de verliezen slaan neer bij de schatkist. Niet alleen omdat de Staat aandeelhouder is in een bedrijf dat waardeloze treinen kocht van 20 miljoen per stuk. Waarvan waarschijnlijk niet veel terug komt. Maar ook omdat de vergoeding die NS verplicht is te betalen voor de concessie flink omlaag zal moeten worden bijgesteld. Wil Dijsselbloem na de banken straks niet ook de spoorwegen moeten nationaliseren. Misschien niet eens een gek idee, om Prorail en NS ineen te schuiven en evenals Rijkswaterstaat ‘gewoon’ weer een overheidsdienst te maken, onder directe politieke controle.

Over de kinderopvangtoeslag was er goed nieuws. Die wordt steeds minder aangevraagd vanwege de oplopende werkeloosheid. Het levert een meevaller op van 225 miljoen euro. Maar dat is tegelijkertijd slecht nieuws, want de daling van de aanvragen wordt ingegeven door de oplopende werkeloosheid. Verder bouwt het kabinet naar eigen zeggen gestaag door aan de uitvoering van het regeerakkoord, met in deze ministerraad het besluit de zogeheten ‘achteraf-compensatie‘ voor zorgverzekeraars af te bouwen. Inkoopvoor- en nadeel van de verschillende verzekeraars wordt nu nog onderling verevend, waardoor evenals bij NS, het slechtste van twee werelden wordt gecombineerd. De verzekeraars zijn geprivatiseerd, maar commerciële risico’s worden afgedekt. Vanaf 2017 is dat voorbij. Volgens het kabinet draagt het bij aan betaalbare zorg, omdat verzekeraars nog meer geprikkeld worden scherp in te kopen. We zullen zien.

Tussen twee benoemingen door – een nieuwe directeur-generaal politie op V&J en een nieuwe secretaris-generaal op Economische zaken – leverde de ministerraad ook nog echt staatsrechtelijk nieuws op. Het kabinet geeft uitvoering aan de motie die in de Eerste Kamer werd aangenomen naar aanleiding van het rapport van de staatscommissie Grondwet. Het recht op een eerlijk proces voor onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt in de Grondwet opgenomen. Het wachten is op tekst en uitleg.

De senatoren debatteerden vorige week alvast over de veiligheid in verkeerstunnels en het Koninkrijk in brede zin. Het eerste debat concentreerde zich blijkbaar het verslag waarom de nieuwe ‘tunnelvisie’ – een standaard voor de veiligheid – van minister Schultz alleen geldt voor rijks- en niet voor provinciale en gemeentelijke tunnels. In het tweede debat stelden Senatoren De Graaf en Van Kappen stelden herziening van het Statuut voor. Minister Plasterk kon zich daarvoor vinden, mits althans de evaluatie daartoe aanleiding geeft. Maar eerst, zo gaf hij aan, moet worden onderzocht of de betreffende evaluatie Europees moet worden aanbesteed, ter zake waarvan de Raad van State nog moet adviseren. Het zal, kortom, zo’n vaart niet lopen.

1 Martin Holterman 11/06/2013 om 02:27

ProRail als rijksdienst lijkt me een goed idee, maar het mag niet onder de relevante EU-wetgeving. De NS moeten ze zo snel mogelijk privatiseren, anders blijven we aan de gang met al dat gesjoemel: http://martinned.blogspot.co.uk/2013/06/fyra.html.

2 LD 11/06/2013 om 09:32

Vorige post:

Volgende post: