Update ministerraad 7 oktober 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 09/10/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 7 oktober 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Terwijl Rutte de as Den Haag-Berlijn verstevigde, leidde vice-MP Verhagen de Rijksministerraad en de gewone ministerraad. De Rijksministerraad stond in het teken van de stevige aanvaring met het land Curacao. Dat conflict wordt steeds openlijker uitgevochten, met als voorlopig hoogtepunt het lekken van een verslag uit de Rijksministerraad zelf. Via lokale media in het bezit gekomen van RTL. Samenwerking binnen het Koninkrijk gaat in het openbaar doorgaans gepaard met de nodige omzichtigheid over wederzijds respect en autonomie. De feitelijke verhoudingen voeden immers snel de verdenking dat Nederland het eiland herkoloniseert. Maar uit de uitgelekte verslagen volgt dat ‘Den Haag’ er achter de schermen inmiddels wel goed klaar mee is. De ‘inzet van artikel 43’ ligt nadrukkelijk op tafel. Waarschijnlijk betreft dat artikel 43 lid 2 van het Statuut, op basis waarvan het waarborgen van de deugdelijkheid van het bestuur een ‘aangelegenheid van het Koninkrijk is.’ Dat betekent dat de Rijksministerraad zich ermee kan gaan bemoeien. Uit de verslagen blijkt ook waarom van minister Kamp de laatste tijd zo weinig vernomen is: die zit hier, als voormalig regeringscommissaris, bovenop.

In het overige nieuws van de ministerraad leek het Kabinet Rutte toch, na een korte interruptie rondom Prinsjesdag, op weg naar het politieke midden. Natuurlijk wordt er voor goed nieuws voor de achterban gezorgd. De PVV kan gaan uitventen dat er minder geld in bodemloze putten van de internationale hulpindustrie gestort gaat worden, de VVD heeft zijn mariniers op koopvaardijschepen en het CDA scoort de aanscherping van het drugsbeleid. Maar daarachter verstopt toch twee andere persberichten: rijke mensen krijgen – als ze chronisch ziek – zijn minder vergoeding, maar moeten wel meer AWBZ-premie gaan betalen. Nivelleren kan je leren.

De persconferentie bevatte verder een interessante afwisseling van monisme en dualisme. Prijzenswaardig dualistisch was de benadering van de bestuurlijke reorganisatie van dit kabinet: samenvoegen van provincies in ruil voor een ‘openbaar vervoer autoriteit’. Dit soort plannen, waarbij de baantjes van lokale bestuurders op de tocht staan, liggen ongelooflijk gevoelig in de banenmachines van de middenpartijen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de visie pas na lang geheim onderhandelen op het Catshuis tot stand is gekomen, en ook nu werd het stuk niet onmiddelijk openbaar. Dat betekent waarschijnlijk dat het bepaald geen hamerstuk geweest is in de ministerraad. Als dan de PVV, met de minste decentrale baantjes-belangen, meteen afhaakt ziet het er niet goed uit voor dit plan. Desalniettemin vertelde Verhagen de verzamelde pers blijmoedig dat het kabinet ‘op basis van argumenten’ goede hoop had op een succesvolle afloop van dit idee. Behartigenswaardig dualistisch was het in ieder geval.

Dat gold niet voor het korte inkijkje in de parlementaire behandeling van de wijzigingen in de Bijstandswet. Op dat punt waren, zo bleek uit de uiteenzetting van Verhagen op de persconferentie, de fracties van CDA en VVD volgens de beste tradities uit het Handboek Monisme door de politieke leiders uit het kabinet in het gelid gezet.

De Eerste Kamer, ondertussen, vulde afgelopen week de Onderzoekscommissie die het door Schuurman gewenste onderzoek naar de privatisering van overheidsbedrijven moet gaan uitvoeren. De nieuwe CU-voorman, Kuiper, werd voorzitter. In een korte aanvaardingspeech roemde Kuiper de unanimiteit waarmee de Eerste Kamer de instelling van de commissie uiteindelijk begroet had. Dat was bij de instelling van het onderzoek wel anders. Overigens heeft de CDA-fractie in de Eerste Kamer het gepresteerd om hun clown, senator Terpstra, in de commissie te loodsen. Dat belooft wat.

Vorige post:

Volgende post: