Update ministerraad 7 september 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 11/09/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 7 september 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Temidden van het al het verkiezingsgeweld waren we bijna vergeten dat er vrijdag nog een ministerraad was. De begroting 2013 schijnt inmiddels in elkaar getimmerd te zijn. Daarmee weet Jan Kees de Jager, hoewel geen CDA-leider, toch zijn stempel te drukken op de formatie, want uitgangspunt daarvoor is nog altijd het voorjaarsakkoord. Inzet van de formatie is daarmee een megaamendement op het voorjaarsakkoord in het algemeen en, als ze snel zijn, de begroting. In het kader van hetzelfde voorjaarsakkoord wordt ook het kindgebonden budget verhoogd, om lage inkomens te compenseren.

Het andere persbericht klinkt als vanouds. De beroepsgroep van medewerkers in de kinderopvang zal voortaan aan ‘continue controle op strafbare feiten’ worden onderworpen. Een argeloze lezer zou kunnen denken dat dat voor een ieder in onze samenleving geldt. Maar voor de kinderopvang wordt meer uit de kast gehaald dan de continue controle door het OM. Bestanden van gemeenten, UWV en Kamer van Koophandel. Er gaat een ‘signaal’ naar de GGD zodra een medewerker in aanraking komt met justitie.

Het ergste is misschien dat we van dit soort berichten nauwelijks meer opkijken. Natuurlijk was de Amsterdamse zedenzaak een ongekende inbreuk op de rechtsorde. Maar om nu weer zo’n systeem op te tuigen, zonder dat althans het persbericht van enige afweging blijk geeft. De commissie-Gunning, die de zaak onderzocht, had dan ook minder vergaand geadviseerd medewerkers in de kinderopvang tweejaarlijks een verklaring omtrent gedrag te laten aanvragen. Een haakje voor de Raad van State.

En voor de nieuwe Tweede Kamer. Eerder werd op dit blog al het hart gelucht over de campagne. Nog één observatie dan maar, bij wijze van definitief afscheid van de gedoogpartner. Het valt op hoe gewoon Wilders is geworden. Hij zit nog net niet bij De wereld draait door, maar wel in veel andere programma’s van die verfoeide publieke omroep. Hij doet mee aan debatten, schudt handen voor de camera en werd zelfs toegezongen voor zijn verjaardag. Toegegeven, hij beschuldigde gisteravond Wouke van Scherrenburg dan weer wel van D66-sympathieen. Maar toch. Is zijn magie uitgewerkt, of tovert hij met zijn charmante assistent Bosma nog een bonus vanachter het gordijn vandaan. Nog één dag!

Vorige post:

Volgende post: