Update ministerraad 8 februari 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 10/02/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 8 februari 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De enigen die deze week geen toegang tot de knoppen hadden, waren de Groningers. Terwijl zij al schuddend en scheurend steeds verder onder NAP zakken, hield minister Kamp de gaskraan ferm open. Naar de bezwaren van bewoners werd begripvol en bezorgd geluisterd, maar dat was het dan ook. Het kabinet had nu eenmaal geen mogelijkheid om er verder rekening mee te houden. Dit lot treft meestal meerdere belangen als een kabinet op stoom begint te komen. Men demonstreert zich dan suf, terwijl de karavaan van de coalitie steeds hechter verder trekt. Zo niet deze week. Deze week verschafte de marge zich van alle kanten toegang tot de echte macht.

Zo gingen er twee ministers met de pet in de hand langs bij het CDA, op dit moment een oppositiefractie met 13 zetels, om te praten over het woonbeleid. Daarbij moesten ze serieus ingaan op de vragen ‘of ze niet wat laat waren’ en ‘of ze wel wat te bieden hadden.’ Dat is slikken voor een beetje minister. Zo zat Pechtold bij Pauw en Witteman een avond lang te glunderen over hoe hij in de achterkamertjes straks minister Bussemaker de duimschroeven zou gaan aandraaien voor het sociaal leenstelsel. Zo werd gevraagd wat Neelie Kroes er eigenlijk van vindt. En zo hadden we opeens weer lang vergeten Europarlementariërs als Wim van der Camp en Hans van Balen op de radio. Het dualisme bloeit! Misschien dan niet tussen regering en Tweede Kamer, maar wel omdat de Eerste Kamer en het Europees Parlement er ook nog zijn.

Voor het kabinet is het bepaald ingewikkeld geworden om op de verschillende borden te schaken. Gelukkig beschikken ze over twee registers die overtuigend kunnen worden vertolkt. Minister-president Rutte verkondigde in Brussel geloofwaardig dat ze in Zuid-Europa de olijfboom in kunnen met hun plannen voor Eurobonds en andere vormen van risico-afwenteling. Nederland zit in Europa om er zelf beter van te worden. Vice-minister-president Asscher was thuis in Den Haag de solidariteit zelve. Groepen moesten niet tegenover elkaar komen te staan, het doet voor iedereen pijn en misschien valt er in augustus nog wat aan het koopkrachtbeeld te sleutelen. Het verschil in toon bracht Asscher bijna in de problemen toen het een oplettende journalist opviel dat Asscher  bepaald meer moeite leek te hebben met het salaris van de nieuwe SNS-ambtenaar dan Rutte de week ervoor.

Aan echt ministerraadnieuws is er niet veel te melden. In de Hoge Raad schuift Feteris door als vice-president, en Van Kalmthout aan als raadsheer in de belastingkamer. En waar Buma kwaad is over een rondweg die niet kan worden gebruikt omdat-ie per ongeluk door een Europees natuurgebied heenloopt, draagt het kabinet het Vredespaleis en Kamp Westerbork voor als kandidaten voor de Europese Erfgoedlijst. Ten slotte geeft het kabinet toe wat de openbaarheid van ministersalarissen betreft. Alleen staat er niet bij welke ministers veel bijtelling moeten dulden omdat hun dienstauto extra beveiligd is. Het blijft dus ongewis of de spijkerbanden onder de tandem van Jetta Klijnsma nu zo in de papieren lopen, of dat de auto van de minister van Veiligheid en Justitie, in tijden van acute terrorismedreiging belast met doorzettingsmacht, goed tegen een stootje kan.

Hoewel de Eerste Kamer reeds zijn schaduw vooruit werpt, is het er in de wekelijkse praktijk vooralsnog kalm. Het voorstel om deelgemeenten af te schaffen is aangenomen. De D66-fractie was, anders dan hun tegenvoeters in de Tweede Kamer, vóór afschaffing. Dat is bijzonder in het licht van ‘de ijzeren wet van Noten’ volgens welke partijen in de regel hetzelfde stemmen in beide kamers. Verder stemden de senatoren Nagels goedkope eruptie van staatsrechtelijke vernieuwingsdrift, neergelegd in twee nietszeggende moties, af en gingen ze al om vier uur aan de borrel.

Vorige post:

Volgende post: