Update ministerraad 8 januari 2010

door PWdH op 09/01/2010

in Haagse vierkante kilometer

Er werd vooral veel vooruitgeblikt in de eerste ministerraad van 2010: de premier lichtte alvast een tipje van de sluier op door te melden dat er het komende jaar gezien de economische omstandigheden weer veel zaken op orde moeten worden gebracht, onder ogen moeten worden gezien en dat de tering naar de nering moet worden gezet. Ongetwijfeld wordt er in het kabinet ook reikhalzend uitgezien naar het volgende week te verschijnen rapport van de commissie-Davids. Er werd in elk geval alvast ‘in procedurele zin’ bij stilgestaan. Een vergelijkbare formule werd ingezet inzake het te nemen Uruzgan-besluit. Grote zorgen leven in het kabinet met betrekking tot het oud en nieuw-geweld tegen hulpverleners en op gepaste toon werd gemeld dat minister Hirsch Ballin namens de rijksministerraad zal spreken bij de herdenkingsdienst van oud-president Ferrier van Suriname.

Welgeteld één persberichtje leverde het op: met instemming heeft de raad kennisgenomen van het voornemen professor dr. J.A. (André) Knottnerus voor te dragen als nieuwe voorzitter van de WRR. Daar was met de benoeming van Van der Donk tot commissaris van de koningin in Brabant immers een gat gevallen.

Gelukkig vroeg een journalist Balkenende nog of hij het een goed idee vond de Nederlanders in morele zin op te roepen hun eigen stoep eens schoon te vegen. Balkenende verloor zich weer eens in een al te jongensachtig grapje, zodat een andere journalist hem tot de orde moest roepen. Voor u vol goede moed aan de slag gaat: wij hebben hier overigens niet met een in rechte afdwingbare verplichting te maken, zoals de Belgen. Naar verluidt wordt er in Antwerpen inmiddels met bekeuringen gestrooid.

Vorige post:

Volgende post: