Update ministerraad 8 juli 2011

door Redactie op 10/07/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 8 juli 2011

Er was veel staatsrecht bij, deze laatste ministerraad voor de zomer. Om te beginnen heeft de ministerraad het voorstel om de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te verkleinen naar respectievelijk 100 en 50 leden opgestuurd naar de Raad van State. Over de motieven van het voorstel wordt verschillend gedacht. Bezuinigen en minder bestuurlijke drukte, aldus het persbericht. Maar dat klinkt niet heel sterk, omdat het parlement nog steeds blijft bestaan en het er slecht uitziet voor de bezuinigingsdoelstellingen van dit kabinet als ze met dit soort maatregelen 18 miljard willen vol krijgen. Donner voegde er dan ook nog een argument bij: hoe meerhoofdiger het gezag hoe minder efficiënt. Oftewel: 1/3 minder Kamerleden betekent 1/3 minder gezeik bij de Regeling van werkzaamheden, 1/3 minder spoeddebatten en 1/3 eerder thuis. Omdat het er alle schijn van had, dat de opmerking een sarrend ‘Donnertje’ was, gaan we er hier verder niet op in. Het echte verhaal, wat dit kabinet betreft, werd waarschijnlijk verteld op de persconferentie van Rutte: alleen al het voorstel om minder politici aan het werk te houden is waardevol. Burgers moeten beseffen dat de Staat zich terugtrekt uit het idee voor ieders geluk te moeten zorgen.

Een van de belangrijkste staatsrechtelijke kwesties bij het voorstel is de mogelijke bedreiging voor kleinere partijtjes op de flanken en daarmee, in zekere zin, voor het pluralisme. Het kabinet heeft weliswaar uitgerekend dat ook met 100 Kamerleden geen van de in het recente verleden verkozen fracties buiten de boot zouden zijn gevallen, maar halveringen in kleine fracties komen natuurlijk hard aan. Bovendien weet ik niet of de Eerste Kamer, waar het persbericht niet over spreekt, ook even kleurrijk zal blijven. De teruggang van 75 naar 50 kan daar zwaarder vallen, zeker als ook de Provinciale Staten verkleind worden. Mogelijk wordt Holdijk dus in 2019 gedwongen de Senaat te verlaten.

Er zijn wel meer staatkundige bezwaren tegen het voorstel in te brengen. Tom Louwerse heeft een goed overzicht gemaakt, ter gelegenheid van het voorstel uit het oorspronkelijke verkiezingsprogramma van GroenLinks om de Tweede Kamer naar 100 leden te verkleinen en de Eerste Kamer helemaal af te schaffen.

Staatsrechtelijk relevant was ook het besluit om de stukken voor Prinsjesdag gewoon vrij te geven, zodat Frits Wester moet omzien naar een andere hobby. Rutte hoopt wel dat de politici zich zullen inhouden bij het geven van commentaar, in de dagen tussen het vrijkomen van de stukken en de Algemene Beschouwingen. Of dat gaat gebeuren valt te bezien, maar Verbeet was het volgens Rutte al met hem eens geweest. Aan haar dus de taak om de kippen in het hok te houden. Mogelijk dat zij in september een hartstochtelijk voorstander wordt van het verminderen van het aantal Kamerleden.

Voor het veiligheidsprofiel van dit kabinet waren drie voorstellen gemaakt: hulpofficieren van justitie (de hogere agenten) mogen straks mondeling een gebied aanwijzen waar 12 uur preventief op wapens gefouilleerd mag worden als er geknokt wordt, de werking van de wet Bibob wordt uitgebreid en illegaliteit wordt strafbaar. Opvallend is dat de communicatie voor de eerste twee voorstellen ‘voluit’ gaat, terwijl de strafbaarstelling van illegaliteit toch tot verlegenheid begint te leiden. Zo probeert het persbericht ons te laten geloven dat het eigenlijk ook in het belang van de illegalen zelf is, die nu mensenhandel en huisjesmelkerij te verduren hebben. En hulp aan illegalen zal niet strafbaar worden. Sowieso zal er pas opgetreden worden bij criminele en overlastgevende illegalen, probeert het persbericht de suggestie van razzia’s tegen te gaan. Halbe Zijlstra gaf in de NRC toe dat de BTW-verhoging niet een van de meest voldragen maatregelen uit het regeerakkoord was. Maar dat was rijkelijk laat. Als over strafbaarstelling van illegaliteit ook aarzelingen bestaan, dan kan dat beter van tevoren worden bedacht.

Ondertussen lijkt dit kabinet ook te zijn gestuit op de taaiheid van deregulering. De wettelijke (!) regels over systemen in tunnels en verplichte registratie van incidenten op scholen zijn maatregelen die toch verdacht veel op het soort geluksverzekerende reguleringen lijkt waar we vanaf zouden moeten. Zo eenvoudig ligt het dus kennelijk allemaal niet.

Waar Rutte op vakantie ging wilde hij (vanzelfsprekend) niet zeggen maar hij vertelde Vischjager wel wat de favoriete Scarlatti-sonate was waar hij in deze zomer op zou studeren. Wie tijdens de vakantie Rutte wil spreken, moet dus goed luisteren of vanuit een Frans huisje deze muziek komt:

 

1 Redactie 15/07/2011 om 11:26

De Kiesraad heeft het uitgerekend: de SGP zou in 2011 inderdaad buiten de groene bankjes zijn gevallen als de Senaat geen 75 maar 50 leden zou tellen. http://www.kiesraad.nl/nl/Actueel/Nieuwsberichten/Actueel-Nieuwsberichten-2011/Wetsvoorstel_beperking_omvang_Tweede_en_Eerste_Kamer.html

2 RvdW 15/07/2011 om 11:45

Maar enkel in het geval de provinciale statenleden hun stemgedrag niet hadden laten beinvloeden door de hogere kiesdeler – een hypothese die zo absurd is dat de Kiesraad het rekensommetje beter achterwege had kunnen laten.

3 PB 15/07/2011 om 12:22

De kiesraad kan zich beter onthouden van eigenmachtig advies geven. Hun bericht op de website geeft op geen enkele manier aan hoe ze dit berekend hebben, en waarschijnlijk hebben ze geen rekening gehouden met het feit dat een aantal SGP’ers de afgelopen verkiezingen strategisch hebben gestemd. Ook wordt niet aangegeven met welke marge de SGP en de andere partijen het niet zouden halen. Kortom, het is vreemd bericht. Waarom wil de kiesraad zich ongevraagd hiermee bemoeien.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: