Update ministerraad 8 juni 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 10/06/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 8 juni 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De wetgevingsmachine van de Kunduz-coalite begint aardig op gang te komen. Er ligt inmiddels een technisch indrukwekkend wetsvoorstel waarmee veel wijzigingen in de fiscale politiek doorgevoerd worden. Rode diesel, accijnzen enzovoort. Aan de andere kant gaat de subsidiekraan voor zonnepanelen weer open, wordt er uit de algemene middelen bijgepast bij de huurtoeslag en maakt dit kabinet haast met het snoeien in de wachtgeldregeling voor politici. Op de persconferentie liet Rutte doorschemeren dat de Raad van State nogal moeilijk deed over het van toepassing verklaren van de nieuwe regeling op de huidige politici. Maar het kabinet kon daar geen rekening mee houden, aldus Rutte, omdat ze het nu eenmaal wilden. Dat is voor dit kabinet geen nieuw soort tekst als het om de adviezen van de Raad van State gaat. Wel is het de vraag wat die fracties gaan doen, die in het verleden verontwaardigd waren over het negeren van adviezen van de Raad van State. Wellicht worden er straks weer bordjes verhangen.

Tijdens de persconferentie werd trouwens nog een belangrijk bordje verhangen. In opdracht van Wilders trok Leers de afgelopen tijd langs Europese hoofdsteden om daar uitgelachen te worden vanwege de Nederlandse wensen voor nieuw Europees immigratiebeleid. Daarom moest Wilders in het Catshuis op dit punt iets aanvullends geboden worden. Dat werd een verstevigde ramkoers in de richting van de gezinsherenigingsrichtlijn, met een op-out naar Deens voorbeeld als einddoel. Het vertrek van de PVV uit de coalitie heeft niets veranderd. Rutte noemde de richtlijn onverbloemd een ‘onding’ en hij stelde stellig dat als we hem nog een jaar de tijd gaven, dan zou hij Nederland uit die richtlijn draaien – hoewel niet duidelijk werd hoe hij dat juridisch zou doen. Inhoudelijk valt er wat Rutte betreft in ieder geval alleen maar een gezin te herenigen nadat de 24 is gepasseerd, forse waarborgsommen zijn betaald en er voldoende perspectief is op een goed betaalde baan. ‘Alleen als met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat het inkomende gezinslid succesvol gaat worden en een bijdrage aan Nederland gaat opleveren,’ valt er over een verblijfsvergunning te praten. Daarmee is de onderhandelingsinzet van de PVV in het Catshuis beleid van dit CDA/VVD kabinet geworden, zonder steun van de PVV.

Verder lag er – hoewel het nog geen komkommertijd is – een persbericht van Atsma, waarin oud nieuws werd opgewarmd: waterschappen gaan meebetalen aan hogere zeedijken. De Zeedijk is – in de categorie ‘bruggetje van de week’ – de verbinding met de Eerste Kamer in deze Update, want de Senaat belegt een ‘expertmeeting over de Prostitutiewet‘. Niet te verwarren met de Commissie Kuiper die ook van start ging, hoewel die ter ere van CU-senator Schuurman eveneens nadenkt over wat wel en wat niet aan de vrije markt zou moeten worden overgelaten.

De Eerste Kamer had het maar druk met de oud-senatoren. Afgelopen week was de plenaire zaal decor voor de presentatie van een boek van voormalig senator Eric Janse de Jonge. Hij heeft een handboek geschreven over Amerikaans Staatsrecht en hij beschikte kennelijk nog over manieren om de plenaire zaal te huren. In ieder geval kreeg hij de voorzitter er gratis bij. In een speech filosofeerde deze over de voordelen van een presidentieel stelsel en hoe het afschaffen van de Conventie van 1966 daar ten onzent aan zou bijdragen:

Terecht is, lijkt mij, de vraag gesteld of we in dit volatiele veld niet terug moeten naar het systeem dat wisseling van kabinetssamenstelling binnen een parlementaire periode mogelijk is, indien na de val van een kabinet een parlementaire meerderheid gevonden kan worden voor de samenstelling van een nieuw kabinet. De regelmaat in de verkiezingen die de Verenigde Staten kent, heeft ook aantrekkelijkheid. De Grondwet hoeven we daarvoor niet te wijzigen. Slechts nodig is samenwerkingsgezindheid van politieke partijen binnen het raam van een machtsverdeling zoals die door de kiezers – in principe voor een tijdsbestek van vier jaar – is geslagen.

Vorige post:

Volgende post: