Update ministerraad 8 mei 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 10/05/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 8 mei 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

In verband met Hemelvaart vergaderde de ministerraad deze week voor de verandering op woensdag. Vicepremier Asscher mocht de persconferentie doen en begon met de hemelvaart van de Curaçaose politicus Helmin Wiels, die afgelopen maandag werd vermoord op het strand. Dit tragische nieuws werd gevolgd door een positief bericht: de ministerraad had met tevredenheid teruggeblikt op de inhuldiging van de nieuwe Koning. Verder was vooruitgekeken naar Verantwoordingsdag, dit jaar op woensdag 15 mei. Allemaal niet echt schokkend dus, de moord op Wiels uitgezonderd. Hetzelfde geldt voor de nieuwsberichten. Het kabinet heeft in de strijd tegen de politieke zakkenvullers besloten een AMvB over de rechtspositie van raads- en statenleden aan te passen. Gemeenten en provincies mogen voortaan geen wachtgeldregelingen voor vertrekkende gemeenteraads- en statenleden meer invoeren en bestaande decentrale regelingen komen na de volgende verkiezingen voor deze organen (in 2014, respectievelijk 2015) te vervallen. Het kabinet overweegt dat het lidmaatschap van deze organen een nevenfunctie is, die naast een hoofdfunctie wordt uitgeoefend. “Voor hun inkomen zijn raads- en statenleden er dus niet van afhankelijk”, aldus de ministerraad. Dat kan ook moeilijk, als je voor dik 40 uur raadswerk per maand maar liefst 200 euro schoon overhoudt.

Het andere nieuwsbericht betreft een kabinetsreactie op een interdepartementaal beleidsonderzoek naar de Dienst Justitiële Inrichtingen. Die kabinetsreactie is naar de Tweede Kamer gestuurd, waar Pieter Omtzigt al heeft laten weten het een ‘flutreactie’ te vinden, waarover hij hoofdelijke stemming zal aanvragen. Omtzigt werkt ondertussen stug door aan de val van de geplaagde staatssecretaris Weekers van Financiën, die de strop om zijn nek steeds strakker voelt worden. Zeker nu de Algemene Rekenkamer de staatssecretaris sinds zijn aantreden in 2010 al diverse malen heeft gewaarschuwd voor de fraudegevoeligheid van het toeslagensysteem. Aanstaande dinsdag moet Weekers zich verantwoorden over de ‘Bulgarenfraude’. Weekers wekte met zijn bewering dat hij niets van deze fraude afwist de woede van zijn eigen ambtenaren en kwam bovendien al eerder negatief in het nieuws door de reclamezuil die corruptieverdachte en ex-senator Jos van Rey voor hem oprichtte. De positie van Weekers is dus wankel, maar ‘zijn’ minister Dijsselbloem staat vierkant achter hem. Dat geldt ook voor vicepremier en minister van Sociale Zaken Asscher, die zelf eerder van de fraude wist, maar het niet nodig vond Weekers te informeren. Daarmee wordt ook de positie van PvdA’er Asscher – al dan niet terecht – het debat met VVD’er Weekers binnengezogen. En daarmee indirect ook die van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken, ook PvdA, want bij heengaan volgt de staatssecretaris krachtens vast gebruik de minister.

Maar de vraag is natuurlijk of de soep zo heet gegeten gaat worden. Onduidelijk is of de VVD Weekers wil redden. De PvdA zit vooral in de knoop met de illegalenkwestie. De afspraak over het in algemene zin strafbaar stellen van illegaal verblijf staat vrij prominent in het regeerakkoord en werd ook genoemd in de eerste toelichtende persconferentie na het sluiten van dat regeerakkoord. In de euforie over het ‘Bruggen slaan’ is de PvdA-achterban vervolgens kennelijk bevangen geraakt door een massapsychose en heeft zij met het bereikte akkoord ingestemd, inclusief de illegalenparagraaf, zonder te beseffen waarvoor zij eigenlijk had getekend. De heftige – en op zichzelf zeer terechte – verontwaardiging moet kennelijk maskeren dat PvdA-congressen niet alleen geen straaljagers kopen, maar ook collectief moeite hebben met begrijpend lezen. Het regeerakkoord meldt letterlijk “Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld” en daar is toch geen woord Chinees aan.

Maar ach, het regeerakkoord is toch al grotendeels tot confetti gereduceerd, dus de strafbaarstelling van illegaal verblijf kan ook nog wel de prullenbak in. Hoewel Samsom, Asscher en Dijsselbloem vooralsnog de uitgestoken VVD-hand niet hebben aangenomen, lijkt het plan zo goed als gesneuveld. Tel maar mee: de wet gaat waarschijnlijk nauwelijks gehandhaafd worden, PvdA-senator Koole gaat tegenstemmen, het PvdA-congres is tegen en ook het CDA, in het verleden nog voorstander, is nu tegen. Deze partij redeneert dat illegaal verblijf al deels strafbaar is, en dat dit genoeg is. Op zichzelf is deze constatering juist, zij het dat Publiekrecht & Politiek meent dat bij de relevante wetswijziging (implementatie van de Europese Terugkeerrichtlijn) een belangrijke vormfout is gemaakt. Er ontbrak namelijk een meerderheid in de Eerste Kamer. De PVV is natuurlijk wel voor de strafbaarstelling van illegaliteit, en heeft al pesterig laten weten dat de wet gehandhaafd moet worden door een speciale ‘Cohen-politie’. Als je van zo’n club afhankelijk bent voor een meerderheid, moet je toch de eer aan jezelf houden en het voorstel intrekken. Op de onderhandelingstafel liggen dus de illegalenafspraak, het hoofd van Weekers en wat men er verder maar op wil smijten. Het grote uitruilen kan weer beginnen, zet de (hemel)vaart er maar in!

De Eerste Kamer, volgens velen dé oorzaak van feit dat onze regering niet kan regeren, bevindt zich in veel rustiger vaarwater. De Senaat had afgelopen dinsdag weinig te doen en kon dus goede sier maken met een herdenkingsrede voor de vermoorde Helmin Wiels, eerder reeds genoemd. Aanstaande dinsdag beraadslaagt onze chambre de réflexion over een initiatiefwetsvoorstel van de leden Verhoeven en Van Tongeren over de openstelling van winkels op de zondag. Een onderwerp dat op dit weblog regelmatig aan de orde is geweest. De beide initiatiefnemers willen – kort gezegd – dat gemeenten voortaan over de zondagopenstelling kunnen beslissen zonder een gekunsteld beroep op de toerismebepaling van de Winkeltijdenwet te hoeven doen. Hoewel afkomstig van de oppositiefracties D66 en GroenLinks, betreft het een maatregel die door de coalitie wordt omarmd (zie paragraaf III. Duurzaam groeien en vernieuwen uit het regeerakkoord).

Dat geldt ook voor het initiatiefwetsvoorstel van PvdA’er Pierre Heijnen, dat beoogt het aantal raadsleden terug te brengen tot het niveau van vóór de dualisering van het gemeentebestuur (de zogenaamde ‘dualiseringscorrectie’; zie bijlage A regeerakkoord). Dat scheelt weer ca. 1.500 politici en bespaart ongeveer 18 miljoen euro. De Eerste Kamer rondde van de week de schriftelijke voorbereiding af, maar het is zeer de vraag of het initiatiefwetsvoorstel wel door de Eerste Kamer komt. In de Tweede Kamer stemden alleen VVD, PvdA en 50PLUS voor. Die partijen hebben samen slechts 31 zetels in de Senaat. Wordt het voorstel-Heijnen verworpen, dan stijgt dus weer een stukje regeerakkoord naar de Papierhemel op. Zoals we eerder in deze update al constateerden: het begint daar druk te worden.

Vorige post:

Volgende post: