Update ministerraad 8 oktober 2010

door LD op 09/10/2010

in Haagse vierkante kilometer

Voor u ligt de laatste Update ministerraad over de wederwaardigheden van het kabinet-Balkenende IV. Balkenende neemt na meer dan 3000 dagen afscheid als minister-president en zat in die hoedanigheid vrijdag voor het laatst de ministerraad voor. Inmiddels wordt steeds meer bekend over de personele samenstelling van het kabinet-Rutte I. Diverse mensen lijken te worden bedankt voor bewezen diensten tijdens het formatieproces. De oud-informateurs Rosenthal en Opstelten krijgen een zware ministerspost. De een wordt Minister van Buitenlandse Zaken, de andere krijgt de leiding over het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Onder dat departement valt voortaan ook het beheer over de politie, dat verdwijnt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar Binnenlandse Zaken krijgt er ook veel bij. Asiel, immigratie, integratie en volkshuisvesting worden toegevoegd aan het takenpakket van de nieuwe bewindspersoon. Dat wordt Piet Hein Donner, de huidige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die als bemiddelaar optrad toen onderhandelaar Klink en dissidenten Ferrier en Koppejan dwars lagen begin september. Hans Hillen, op deze blog al eens als ‘uitsmijter’ betiteld en de vleesgeworden belichaming van de vruchtbare samenwerking met de Eerste Kamer, wordt waarschijnlijk beloond met het ambt van Minister van Defensie. Trouwe secondant van Mark Rutte Edith Schippers kan als Minister van VWS aan de slag en als we de geruchten moeten geloven kan CDA-partijvoorzitter Henk Bleker als Staatssecretaris van Landbouw opnieuw de schoenen van Maxime Verhagen, beoogd Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, gaan poetsen.

Het nieuws over deze voorgenomen benoemingen overschaduwde zoals gebruikelijk de persberichten van de ministerraad. Ook dáár veel nieuws over benoemingen. Prof. Paul Vlas, thans hoogleraar aan de VU en advocaat-generaal bij de Hoge Raad, wordt per 1 januari 2011 de nieuwe voorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht. Deze staatscommissie bestaat al sinds 1897 en leverde de afgelopen jaren een grote bijdrage aan het nieuwe Boek 10 BW, dat over internationaal privaatrecht gaat, aldus het relevante persbericht. Het wetsvoorstel tot vaststelling en invoering van dit nieuwe Boek ligt inmiddels bij de Eerste Kamer.

Met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, een onderwerp waarover elders op de blog uitgebreid is bericht, is de benoeming van voorzitters en leden in de nieuwe Colleges financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten enerzijds en Bonaire, Sint Eustatius en Saba anderzijds noodzakelijk geworden. Opvallend is dat in beide colleges dezelfde leden namens Nederland zitting nemen. Ook een reeks benoemingen in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bij de Raad voor de Rechtshandhaving, de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof en het Openbaar Ministerie houdt verband met de nieuwe staatkundige verhoudingen.

De overige persberichten zijn gewijd aan de voortzetting van de regeling kleine banen, die een positief effect zou hebben op de werkgelegenheid in sectoren waar veel jongeren werkzaam zijn in kleine banen, de herstructurering van acht bedrijventerreinen van nationaal belang en de tweede tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet. Deze wet heeft ook op deze blog de nodige aandacht gehad. Wie het regeerakkoord heeft gelezen, heeft gezien dat het nieuwe kabinet van plan is deze wet, die thans nog per 1 januari 2014 zal komen te vervallen, permanent te maken (p. 30). De ministerraad vergaderde tevens over een wetsvoorstel van scheidend Minister van VWS Ab Klink dat zware sancties instelt op het onbevoegd raadplegen van het nog in te voeren Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Het voorstel tot introductie van het EPD ligt al sinds februari 2009 bij de Senaat, waar de nodige zorgen over de bescherming van de (uiterst gevoelige) medische persoonsgegevens leven. Het voorstel van Klink bepaalt dat zorgverleners die niet bij de behandeling van een patiënt betrokken zijn hun BIG-registratie kunnen verliezen als ze stiekem in een medisch dossier rondneuzen (BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Verder moet het voorstel garanderen dat verzekeraars niet bij de gegevens kunnen.

Dit was als gezegd het allerlaatste verslag van een door JP voorgezeten ministerraad. Vanaf volgende week zullen we ons richten op de vrijdagse vergadering van Mark en zijn mannenbroeders. At your service.

Vorige post:

Volgende post: