Update ministerraad 9 juli 2010

door GB op 10/07/2010

in Haagse vierkante kilometer

Terwijl octopus Mark zich toch in het bakje met de paarsplusse mossel aan het wurmen is, vergaderde even verderop de ministerraad voorlopig voor het laatst en misschien wel definitief voor het laatst onder leiding van Balkenende. Maar dan moet de formatie wel opschieten, want op 9 augustus komt de ministerraad weer bijeen om een begin te maken met de nieuwe begroting.

Een kabinet in zijn nadagen moet bijzonder in de gaten worden gehouden in zijn benoemingen. Bruce Ackerman noemt het zelfs een ´failure of the founding fathers´ dat een Amerikaanse president die de verkiezingen in november verliest nog een ruime maand heeft om partijgenoten op strategische posten te benoemen. Historisch voorbeeld daarbij is het gedrag van president Adams die de verkiezingen verloor, maar de tijd tot de inauguratie van Jefferson gebruikte om de rechterlijke macht flink uit te breiden en met partijgenoten te vullen. In Nederland loopt het met zo´n vaart niet, omdat wij een parlementair stelsel hebben waarbij de nieuwe Tweede Kamer acht dagen na de verkiezingen al op zijn strepen kan gaan staan.

Maar toch. Laten we desondanks de benoemingen van deze week maar eens door google.nl halen. Voor de burgemeestersbenoeming is dat overbodig, want dat is weer een PvdA´er:Noordanus in Tilburg. Op voorstel van Gerda Verburg heeft de ministerraad ook benoemingen in de Raad voor het Landelijk gebied gedaan. En daar is het raak. Ing. A.J.A.M. Vermeer was eerder betrokken bij de opstelling van de CDA Visie op het platteland. P.J.H.D. Verkoelen zien we terug als lid van het CDA duurzaamheidsberaad en als indiener van resoluties op congressen. Emeritus professor Meester komt niet rechtstreeks als CDA´er uit de zoekmachine, maar de echte watchers hebben voldoende aan zijn erelidmaatschap van de Wageningsche Studentenroeiverenging Argo. Toch is het allemaal niet echt alarmerend dat er geen partijkader van de Partij voor de Dieren benoemd is. De Paus benoemt tenslotte ook voornamelijk katholieken.

Anders ligt het misschien met de voordracht van Koos van der Steenhoven voor benoeming tot kwartiermaker ´ABD-TMG-Flex.´ In een context van uiterst behapbare persberichtentaal (´50,3 miljoen voor verkeersveiligheid rijkswegen´) is een duidelijkere uitnodiging om te stoppen met lezen nauwelijks denkbaar. Dat doen we dan dus niet. ´ABD-TMG-Flex is de werktitel voor de binnen de Algemene Bestuursdienst op te richten voorziening die zich gaat bezighouden met advies, project- en interim-management op zeer hoog niveau bij complexe en (politiek-)gevoelige opdrachten´ en Van der Steenhoven is inderdaad (Profiel-check) een CDA’er. Die hypotheekrenteaftrek is veilig! Wie trouwens geinteresseerd is in serieuze ´porc´ zou de tijd moeten nemen om te bestuderen hoe bepaalde lokale projecten geslecteerd worden voor toepassing van de Crisis- en Herstelwet.

Verder hielden ook Balkenende en Rouvoet zich met ijs bezig, maar dan met wat meer allure dan onbeholpen om een ijskarretje heen dringen. De ministerraad heeft een voorstel aangenomen om de Wet bescherming Antarctica uit te breiden. Jawel, we hebben zo´n wet. We zijn zelfs partij bij het Antarctica Verdrag. Een territoriale claim hebben we ondanks de VOC-mentaliteit echter nog niet gelegd. In ieder geval is het via de Wet Economische Delicten ook echt een strafbaar feit om je afval te dumpen tijdens je reisje over Antarctica, of ter plaatse ´historische plaatsen of monumenten te beschadigen of te verwijderen´. Bij het verdrag is een nieuw protocol verschenen en dat moet worden omgezet. Scherpere milieunormen en minder toeristen.

Voor de thuisblijvers heeft de ministerraad het leven echter gemakkelijker gemaakt: de raad stelt voor om op eigen verzoek de kwijstscheldingen voor de waterschapsbelasting automatisch te laten verlopen. Bedrijven kunnen rekeningen nu ook digitaal sturen. En studentenhuizen worden verlost van de ellende dat de langstwonende de belastingaanslag voor de hele club krijgt. Al eerder hebben we op dit blog gesignaleerd dat de Hoge Raad rechterlijk ingrijpen in deze situatie afkeurde, maar de wetgever wel suggereerde de situatie te verbeteren. En jawel: er zit nu echt een voorstel om de situatie te verbeteren in de pijplijn.

Vorige post:

Volgende post: